Vesiluonnolle aikainen joululahja: Euroopan komissio ei ehdota heikennyksiä vesilainsäädäntöön

Euroopan komissio on julkistanut arvionsa vesipuitedirektiivin eli EU:n vesilainsäädännön toimivuudesta. Kaksi vuotta kestäneen uudelleenarvioinnin tulos on hyvä vesiluonnon kannalta: komission mukaan vesipuitedirektiivi on tarkoitukseensa sopiva eikä sitä ole tarpeen muuttaa tai heikentää. Johtopäätöksen mukaan EU:n jäsenmaiden tulisi noudattaa vesipuitedirektiiviä sellaisenaan ja panna se täytäntöön täysimääräisenä.

”Teollisuus ja osa jäsenvaltioista lobbasivat äänekkäästi lainsäädännön vaatimusten keventämisen puolesta. Komission suoraselkäinen johtopäätös on ennen kaikkea järjen voitto”, iloitsee WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.

Komissio perusteli kantaansa sillä, että lain tavoitteet ovat yhtä merkityksellisiä nyt kuin ne olivat sen hyväksymisajankohtana ja että laki on jo nyt johtanut vesistöjen aiempaa parempaan suojeluun sekä tulvariskien hallintaan.

”Elämme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa. Vesien suojelu, esimerkiksi patojen purkaminen, on tärkeää luonnon köyhtymisen pysäyttämisen kannalta. Lisäksi hyvässä tilassa olevilla vesistöillä on paras puskurikyky ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia muutoksia vastaan”, Vilhunen muistuttaa.

Vika ei ole laissa vaan sen riittämättömässä toimeenpanossa

Vesipuitedirektiivi on yksi EU:n kunnianhimoisimmista ympäristölainsäädännöistä, mutta sen tavoitteita ei ole saavutettu. Komission tekemässä uudelleenarvioinnissa todetaan, että vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisen viivästyminen johtuu suurelta osin muun muassa riittämättömästä rahoituksesta ja hitaasta täytäntöönpanosta, ei lainsäädännön puutteista.

”Jotta direktiiville tehdyn ”terveystarkastuksen” positiivinen tulos ei jäisi vain puolustusvoitoksi, odotamme EU komissiolta tiukempaa otetta lain täytäntöönpanon ohjauksessa”, Vilhunen peräänkuuluttaa.

Vesipuitedirektiivillä on sekä kansalaisten että tutkijoiden vankka tuki: tänä keväänä uutisoimme, että lähes 400 000 kansalaista allekirjoitti EU:n vesilainsäädännön heikentämistä vastustavan vetoomuksen, ja viime viikolla yli 5 500 tutkijaa ympäri Euroopan liittyi vesipuitedirektiiviä puolustavien joukkoon.

Taustaa

Vuonna 2000 hyväksytyllä direktiivillä EU-maat sitoutuivat saattamaan kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan jo vuoteen 2015 mennessä, mutta takarajaa on matkan varrella siirretty vuoteen 2027. Tällä hetkellä vain 40 % EU:n sisävesistä on hyvässä ekologisessa tilassa. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa esteettömiä vesistöjä, joissa on elämää ja joiden vedenlaatu on hyvä.

Direktiivin heikentäminen olisi tarkoittanut vesiensuojelun tavoitetasojen madaltamista ja määräajan lykkäämistä edelleen. Suomessa se olisi voinut esimerkiksi vaikeuttaa entisestään puuttumista vesivoiman ympäristöhaittoihin ja vedenlaatua heikentävään toimintaan.

#ProtectWater-kampanjaa on vetänyt Living Rivers Europe -yhteenliittymä, johon kuuluvat ympäristöjärjestö WWF, Euroopan ympäristötoimisto, Euroopan vapaa-ajankalastajaliitto, European Rivers Network ja Wetlands International. Suomesta mukana ovat WWF Suomi, BirdLife Suomi, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Linkkejä

WWF:N ENGLANNINKIELINEN TIEDOTE

TACKLING THE WATER CRISIS: WWF RECOMMENDATIONS FOR THE EU WATER ACTION PLAN

THE EUROPEAN GREEN DEAL

WEAKENING THE EU WATER LAW: INDUSTRY´S WISH LIST

Lisätiedot

Ohjelmajohtaja
Sampsa Vilhunen