Villieläintuotteiden ostaminen vähentynyt koronapandemian seurauksena Aasiassa ja Amerikassa

Koronapandemia on lisännyt ihmisten tietoisuutta villieläinkaupan ja metsäkadon yhteydestä tartuntatauteihin, ilmenee WWF:n kyselystä. Valtioiden on viimein puututtava laittomaan villieläinkauppaan ja metsien tuhoamiseen, WWF vaatii.

Lähes 30 prosenttia WWF:n kyselytutkimukseen vastanneista Aasiassa ja Yhdysvalloissa kertoi vähentäneensä villieläinten tai niiden osien ostamista tai lopettaneensa sen kokonaan. 62 prosenttia kertoi, ettei osta lainkaan villieläintuotteita. Tänään julkaistu COVID-19: One Year Later -raportti on jatko-osa WWF:n vuosi sitten teettämälle raportille villieläinkaupan ja koronapandemian yhteydestä.

WWF teetti kyselyn Kiinassa, Myanmarissa, Thaimaassa, Vietnamissa ja Yhdysvalloissa. Kiina, Yhdysvallat ja Vietnam ovat merkittäviä markkinoita villieläinkaupalle. Eniten villieläinten ostamista vähensivät thaimaalaiset. Kun vuosi sitten 21 prosenttia thaimaalaisista kertoi vähentäneensä ostamista tai lopettaneensa sen, nyt näin kertoi 41 prosenttia. Kiinalaisista näin vastasi 28 prosenttia.

Kuitenkin yhdeksän prosenttia kaikista vastaajista ja jopa 20 prosenttia vastaajista Vietnamissa aikoo jatkaa villieläinten ostamista. Eniten ostetaan lintuja, käärmeitä, kilpikonnia, sivettikissoja ja muurahaiskäpyjä. Eläimiä käytetään ruuaksi, uskomushoitoihin ja koriste-esineiksi, mutta myös eksoottisiksi lemmikeiksi. Useat lajeista ovat uhanalaisia.

Villieläinkauppa pandemian keskeisiä syitä

Kyselytutkimukseen vastanneiden ymmärrys villieläinkaupan yhteydestä koronapandemiaan on vahvistunut. 58 prosenttia tunnisti ihmisten ja villieläinten väliset kontaktit yhdeksi tärkeimmistä syistä tartuntatautipandemioille.

”Ihmisten ymmärryksen lisääntyminen ja sitä kautta kulutuskäyttäytymisen muutos ovat avainasemassa villieläinkaupan kitkemisessä”, sanoo WWF Suomen metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija Maija Kaukonen.

Kansalaiset vaativat hallituksiltaan toimia villieläinkaupan pysäyttämiseksi. 85 prosenttia tukee hallitusten toimia villieläintorien sulkemiseksi. 88 prosenttia vastaajista kannatti myös vahvoja toimia metsäkadon pysäyttämiseksi. Ylikulutus ja luonnonvarojen kestämätön käyttö johtavat metsien häviämiseen ja pirstaloitumiseen sekä villieläinten elinympäristöjen pienenemiseen. Lisääntyvät kontaktit ihmisten ja villieläinten välillä lisäävät riskiä uusien tautien leviämiseen. Viime vuonna metsiä hävisi jälleen ennätysmäärä.

”Uusien pandemioiden syntyä voidaan ehkäistä tehokkaasti suojelemalla villieläinten elinympäristöjä ja lopettamalla villieläinkauppa. Ympäristön ja lajien hyvinvoinnin turvaaminen ovat samalla ihmisten terveyden vaalimista.”

WWF edistää arvokkaiden metsäalueiden suojelua sekä työskentelee salametsästyksen ja laittoman villieläinkaupan lopettamiseksi. WWF:n tavoite on erityisesti Aasian villieläinkaupan lopettaminen, sillä se on maailmanlaajuisen villieläinkaupan keskus. Aasian kysyntä ajaa lajien salametsästystä eri puolilla maapalloa. WWF vaatii päättäjiltä pikaisia toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

”Luonnon monimuotoisuuden ja lajien turvaamisen pitää olla osa kaikkea päätöksentekoa, jotta voimme turvata ihmisen, lajien ja ympäristön tulevaisuuden”, Kaukonen painottaa.

Kansainvälinen metsäasiantuntija
Maija Kaukonen