Testamentti on kaunis ja tehokas tapa auttaa luontoa

13. syyskuuta vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Viime vuosina kiinnostus ohjata perintö esimerkiksi luonnonsuojelutyöhön on kasvanut.

Kiinnostus testamentin tekemistä kohtaan on kasvanut viime vuosina, osoittaa hyväntekeväisyysjärjestöjen Hyvä Testamentti -kampanjan tuore tutkimus. Myös hyväntekeväisyyteen testamenttaaminen on yleistynyt viime vuosina, kerrotaan kampanjaa koordinoivasta Vastuullinen lahjoittaminen ry:stä.

WWF:llä huomattiin viime vuonna selkeä kasvu testamenttilahjoittamiseen liittyvissä kyselyissä. Kiinnostus etenkin luonnolle lahjoittamiseen on kasvanut viime vuosina.

”Moni WWF:lle testamenttia harkitseva on tukenut työtämme jo pitkään ja testamentin tekeminen on näin luonteva jatkumo. Testamenttaamista harkitsevien kanssa käydyissä keskusteluissa tärkeiksi syiksi nousevat luonnon monimuotoisuuden uhat ja ilmastokriisin torjuminen. Moni ajattelee, että testamentti luonnolle on testamentti elämän jatkumiselle”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Testamenttaamista harkitsevien kanssa keskustellaan heille tärkeistä asioista, esimerkiksi WWF:n kotimaisesta työstä tai kansainvälisistä kohteista, jotta jokaiselle löydetään mieluinen suojelukohde.

Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen osoitetun testamentin avulla voidaan vahvistaa WWF:n työtä erittäin uhanalaisten perinneympäristöjen ennallistamisen parissa, mikä taas hyödyttää esimerkiksi pölyttäjiä.

WWF on saanut testamenttilahjoituksia esimerkiksi rahan ja asuntojen muodossa. Jotkut ohjaavat lahjoituksensa yleisesti luonnonsuojelutyöhön, toiset itselleen erityisen tärkeään kohteeseen, esimerkiksi Itämeren tai saimaannorpan suojeluun tai ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

”Luonnolle testamenttaaminen on arvokas lahja, joka tulee todella tarpeeseen. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävän WWF:n historia osoittaa, että luonnonsuojelulla saadaan tuloksia aikaan. Seuraavan kymmenen vuoden aikana meidän pitäisi kuitenkin saavuttaa vielä enemmän, jotta luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä”, Rohweder sanoo.

WWF on mukana järjestöjen yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa. Tiistaina 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää, jolla halutaan muistuttaa, että testamentissaan voi ohjata perintöä hyväntekeväisyyteen.

Lisätietoja

Pääsihteeri
Liisa Rohweder