Miksi ympäristöjärjestön pitää olla paikalla ilmastokokouksissa?

WWF:n ilmastonmuutoksen vastaisen työn yksi merkittävimmistä osista on vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. Näin WWF vaikutti tämän vuoden Madridin ilmastokokouksessa.

YK:n kansainvälisissä ilmastokokouksissa valtiot päättävät, millaisia kansainvälisiä toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi tehdään. Vaikka viralliset neuvottelut ovat valtioiden välisiä, WWF ja muut järjestöt ovat neuvotteluissa vahvasti läsnä.

”On tärkeää, ettei neuvotteluja jätetä vain valtioiden varaan. Järjestöt, kuten WWF, tuovat esiin kansalaisten ja luonnon äänen, joilla ei ole muuten mahdollista tulla riittävästi kuulluksi. WWF muiden järjestöjen kanssa vaatii valtioilta nykyistä parempia päätöksiä ilmaston ja luonnon puolesta”, WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen sanoo.

Tapaamisia ministereiden ja EU:n kanssa

Ministeri Krista Mikkonen ja suomalaisjärjestöt neuvottelivat Madridin ilmastokokouksessa 2019

Ympäristöjärjestöt tapasivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosta (oik.) Madridin ilmastokokouksessa.

WWF Suomi oli tänä vuonna osana Suomen virallista valtuuskuntaa, johon kuului ministereiden ja neuvottelijoiden lisäksi myös eri sidosryhmien edustajia.

”On hienoa, että Suomi yhtenä harvoista maista sallii järjestöjen osallistumisen kokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa. Se on merkki siitä, että Suomessa järjestöillä on suora puheyhteys korkeimmalle poliittiselle tasolle”, Rahunen sanoo.

Kokouksen aikana WWF tapasi esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ja valtiosihteeri Terhi Lehtosen.

”Tapaamisissa voimme välittää suoraan ministereille järjestöjen odotuksia ja näkökulmia neuvottelutilanteeseen.”

Tämän vuoden ilmastokokouksessa Suomella oli merkittävä rooli EU:n puheenjohtajamaana. WWF keskusteli aktiivisesti EU:n kanssa sekä puheenjohtajamaa Suomen että EU:n ilmastoneuvottelijoiden välityksellä. WWF Suomi osallistui useamman kerran myös kahdenvälisiin neuvotteluihin eurooppalaisten ilmastojärjestöjen ja EU:n komission kanssa.

Osa laajaa järjestöjen verkostoa

Kansainvälisen WWF:n asiantuntijat tapaavat ilmastokokouksen aikana joka päivä ja keskustelevat neuvottelutilanteesta.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF:ää, jossa on asiantuntijoita kaikista maanosista. WWF on myös osa kansainvälistä Climate Action Networkia, johon kuuluu yli 1300 järjestöä ympäri maailmaa. Rahunen osallistui päivittäin molempien asiantuntijakokouksiin.

”Kokouksissa keskustelemme yhteisistä linjauksistamme ja siitä, kuinka voimme reagoida senhetkiseen neuvottelutilanteeseen. Kun 1300 järjestöä vaatii samaa asiaa, vaikuttavuus on merkittävästi suurempi kuin jos me vaatisimme asiaa vain Suomessa.”

Kokouksen aikana järjestöt vaihtavat jatkuvasti tietoa ja asiantuntemusta käynnissä olevista neuvotteluista. WWF:llä on paljon teknisiä asiantuntijoita, jotka keskittyvät syvällisesti seuraamaan tiettyjä neuvottelukohtia kaikkien järjestöjen puolesta.

”Kukaan ei pysty seuraamaan kokouksen kaikkia yksityiskohtia, joten on järkevää jakaa laajasti osaamista. Näin varmistamme, ettei yksikään päätösehdotuksiin kirjattu yksityiskohta eikä porsaanreikä jää huomaamatta”, Rahunen kertoo.

Kansalaisten ja tieteen huolen välittäminen

Mia Rahunen kertomassa ilmastoneuvottelujen tilanteessa Madridin ilmastokokouksessa

Ilmastoasiantuntija Mia Rahunen kertoo neuvottelujen tilanteesta yleisötilaisuudessa Madridin ilmastokokouksessa.

Kokouksen aikana WWF:n ilmastoasiantuntija osallistuu mediassa käytävään julkiseen keskusteluun antamalla haastatteluja kotimaisille ja ulkomaisille medioille. Lisäksi ohjelmassa on paljon julkisia tilaisuuksia, keskusteluja ja esiintymisiä.

”Vaikutamme kokouksen lopputulokseen julkisen keskustelun kautta. Ilmastoneuvotteluissa ei näy riittävästi kansalaisten ja tieteen julki tuoma huoli ilmastokriisin ratkaisemisen kiireellisyydestä, joten meidän tehtävämme on muistuttaa asiasta.”

WWF:llä on ilmastokokouksissa myös paviljonki, jossa WWF järjestää kymmeniä tapahtumia. Niissä kokouksen osallistujille tuodaan esille WWF:n työlle tärkeitä asioita.

Vaikutus kokouksen lopputulokseen

Suomalaisjärjestöt neuvottelivat ilmastokokouksen tilanteesta Madridissa

Suomalaiset ympäristö- ja kehitysjärjestöt vaihtoivat näkemyksiä Madridin ilmastokokouksessa

Madridin ilmastokokous päättyi pettymykseen. Suuret saastuttajamaat ohittivat kansalaisten vaatimukset kiireellisistä ilmastotoimista. Neuvottelujen teknisissä kohdissa päästiin eteenpäin, mutta valtiot eivät päässeet riittävään sopuun kokonaistuloksista, joten useamman asian käsittelyä jatketaan Glasgow’n ilmastokokouksessa marraskuussa 2020.

Madridissa kansalaisjärjestöjen ansiota oli muun muassa, etteivät monet kahden viikon neuvotteluiden aikana tehdyt heikennykset luonnosteksteihin jääneet huomaamatta vaan niihin vaadittiin parannuksia. WWF teki onnistuneesti töitä sen eteen, että luonnon monimuotoisuuden sekä meri- ja rannikkoekosysteemien merkitys ilmastonmuutoksessa otettiin mukaan kokouksen päätöslauselmaan.

”Vaikutimme suoraan myös siihen, ettei kokouksessa hyväksytty heikennyksiä kansainvälisiin hiilimarkkinoihin vaan neuvottelut niistä jatkuvat ensi vuonna. Suunnittelemme jo kansainvälisen WWF:n voimin, kuinka vaikutamme eri teemojen jatkoneuvotteluihin ja saamme valtiot kantamaan vastuunsa ilmastokriisistä ja luonnon köyhtymisestä”, Rahunen sanoo.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!