Yhdellä osakkeella ilmastotekoja – näin WWF:n vaikuttamistyö energiayhtiö Fortumiin eteni

WWF Suomi omistaa yhden Fortumin osakkeen. Sen avulla saimme aloitteen Fortumin yhtiökokouksen asialistalle ja herätimme laajaa keskustelua yritysten ilmastokestävyydestä. Vaikuttamiselle on paikkansa, sillä suomalaisten rahoja ja tulevia eläkkeitä sijoitetaan edelleen hiilivoimaan vuonna 2020.

”Vuoden 2019 marraskuussa pohdin kuumeisesti, miten WWF voisi vaikuttaa Fortumiin. Vaikuttaminen tuntui tärkeältä monestakin syystä. Fortum on suuri suomalainen energiayhtiö, josta Suomen valtio, eli viime kädessä veronmaksajat, omistaa enemmistön. Yhtiön omistajiin kuuluu myös kotimaisia eläkeyhtiöitä sekä valtavasti suomalaisia piensijoittajia. Kyseessä on siis todellinen koko kansan osakeyhtiö”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Vaikuttaminen Fortumiin oli Ojasesta tärkeää myös siksi, että energiamurroksen edelläkävijänä profiloituva Fortum suunnitteli hankkivansa enemmistön saksalaisesta Uniperista. Valtaosa Uniperin energiantuotannosta nojaa fossiilisiin polttoaineisiin. Uniper-kauppa on sittemmin edennyt, ja tällä hetkellä Fortum omistaa yhtiöstä 69,6 prosenttia.

”Siinä missä Fortum puhuu mainoslauseissaan puhtaammasta maailmasta, Uniperin kanssa se loikkaa menneisyyteen. Uniperin Datteln4-hiilivoimalan avaamista on vastustettu Saksassa jo vuosia, ja nyt myös Fortum edistää sen ottamista käyttöön. Uniperin hiilidioksidipäästöt ovat Fortumin ja Suomen valtion vastuulla”, Ojanen toteaa.

Vaikuttamisen keinoksi valikoitui lopulta yhtiökokousaloite, jonka WWF jätti Fortumille tammikuussa 2020. Tämä oli mahdollista, sillä WWF oli ostanut yhden Fortumin osakkeen vuonna 2018. WWF ei periaatteidensa mukaisesti sijoita fossiilienergiaan, mutta yksittäisen osakkeen ostaminen katsottiin tärkeäksi vaikuttamisväyläksi. Jo yksi osake takaa omistajalleen aloite-, äänestys- ja puheoikeudet yhtiökokouksessa.

WWF:n aloite vaatii Fortumia arvioimaan liiketoimintansa ilmastoriskit sekä tekemään suunnitelman toimintansa sopeuttamisesta Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 asteen lämpenemisrajaan.

Fortum otti aloitteen vastaan ja lisäsi sen yhtiökokouksen asialistalle. Koronaviruksen vuoksi yhtiökokous siirtyi ja se järjestetään erikoisjärjestelyin 23. huhtikuuta.

”Yhtiökokouksessa päätösvalta on osakkeenomistajilla. Aloitteemme avulla osakkeenomistajat voivat esittää kantansa ilmastokestävyyden puolesta”, Ojanen sanoo.

Yhtiön hallituksen on arvioitava lii­ke­toi­min­nan il­mas­to­ris­kit ja laadittava ai­ka­tau­lu­tet­tu tieteeseen perustuva suunnitelma yhtiön ja sen kon­ser­niyh­tiöi­den toiminnan so­peut­ta­mi­ses­ta Pariisin il­mas­to­so­pi­muk­sen 1,5 asteen läm­pe­ne­mis­ra­jaan. Il­mas­to­ris­keis­tä, so­peut­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on ra­por­toi­ta­va vuosittain, ensimmäisen kerran var­si­nai­ses­sa yh­tiö­ko­kouk­ses­sa 2021.

WWF Suomen ehdotus yhtiöjärjestykseen

Yhtiön hallituksen on arvioitava lii­ke­toi­min­nan il­mas­to­ris­kit ja laadittava ai­ka­tau­lu­tet­tu tieteeseen perustuva suunnitelma yhtiön ja sen kon­ser­niyh­tiöi­den toiminnan so­peut­ta­mi­ses­ta Pariisin il­mas­to­so­pi­muk­sen 1,5 asteen läm­pe­ne­mis­ra­jaan. Il­mas­to­ris­keis­tä, so­peut­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on ra­por­toi­ta­va vuosittain, ensimmäisen kerran var­si­nai­ses­sa yh­tiö­ko­kouk­ses­sa 2021.

WWF Suomen ehdotus yhtiöjärjestykseen

Aloite ei mene läpi, mutta paine vastuullisuuteen säilyy

WWF:n aloitteen kohtalo oli selvillä jo ennen yhtiökokousta. Vaa’ankieliasemassa ollut Suomen valtio ilmoitti maaliskuun lopussa äänestävänsä aloitetta vastaan. Päätös herätti runsaasti keskustelua, sillä nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen perusteli aloitteen hylkäämistä lakiteknisillä syillä. Ilmastotavoitteiden kirjaaminen yhtiöjärjestykseen olisi Tuppuraisen mukaan vienyt Fortumia yleishyödyllisen yhtiön suuntaan tavalla, joka ei sovi pörssiyhtiölle.

”Argumentti yleishyödyllisyydestä on ontuva. Vastuullisuus on jo nyt yleisesti tärkeä osa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Vastuullisuus ei muutu yleishyödyllisyydeksi, vaikka se kirjattaisiin yhtiöjärjestykseen”, toteaa Ojanen, jolla on takanaan mittava työura liikejuristina.

Energia-ala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voivat toteutua, fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä eroon nopeassa aikataulussa ja siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin. Vaikka WWF:n aloite ei mene läpi yhtiökokouksessa, sijoittajat ovat Ojasen mukaan heränneet hiilisijoitusten riskeihin. Myös ministeri Tuppurainen painotti kannanotossaan valtionyhtiöiden vastuuta huomioida Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite sekä Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

”Seuraavat 10 vuotta ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viivyttely fossiilisista polttoaineista luopumisessa on kohtalokasta niin koko planeetan kuin yksittäisen yrityksen näkökulmasta. On selvää, että hiileen nojaavat yhtiöt eivät ole tulevaisuuden voittajia”, Ojanen sanoo.

Fortumin pääkonttori Keilaniemessä Espoossa

Fortumin pääkonttorin ovessa lukeva teksti kehottaa liittymään muutokseen.

Vaikuttamistyö jatkuu yhtiökokouksen jälkeen

Vaikka WWF:n aloite ei mene läpi, Ojanen ei ole täysin pettynyt lopputulokseen. WWF:n aloite sai laajasti tukea muilta järjestöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta. Aloite myös nosti yritysten ilmastokestävyyden julkiseen keskusteluun. Yhtiökokousvaikuttaminen on Suomessa orastava ilmiö, joka vasta nostaa päätään. WWF:ssä vaikuttamiskeinon hyödyt on nähty selkeinä.

”Aloite antoi mahdollisuuden käydä keskusteluja monien tahojen kanssa. Minut yllätti, miten vaikeaa valtion ja institutionaalisten sijoittajien on käyttää osakeyhtiön omistajalle antamaa valtaa. Lisäksi osakeyhtiölaki kaipaa päivitystä yritysten vastuullisuuden sääntelyn osalta”, Ojanen kertoo.

Vastaavanlainen vaikuttamistyö jatkuu WWF:ssä.

”Syksyllä suunnittelemme, mitä voisimme tehdä seuraavalla yhtiökokouskaudella ja mihin yrityksiin haluaisimme vaikuttaa.”

Eikä Fortumin yhtiökokous vielä ole ohi. Koska kokous järjestetään koronaviruksen vuoksi erikoisjärjestelyin, osakkeenomistajat voivat äänestää ja esittää kysymyksiä yhtiön hallitukselle ennakkoon. Myös WWF osallistuu kokoukseen ennakkoon lähetetyllä puheenvuorolla, jonka voit katsoa tämän jutun lopusta.

”Olemme seuranneet ilolla, miten monet ilmoittautuivat alkuperäiseen yhtiökokoukseen ja valmistautuivat kannatuspuheenvuoroihin aloitteemme puolesta. Ennakkoon äänestämällä voimme edelleen lähettää voimakkaan viestin Fortumille: se ei voi olla vastuullinen edelläkävijä, ellei sen toimintaa ole sopeutettu tieteen mukaisiin tavoitteisiin”, Ojanen sanoo.

WWF kiittää kaikkia aloitetta tukeneita henkilöitä ja järjestöjä. Työ kestävän maailman puolesta jatkuu.

Omistatko Fortumin osakkeita? Ehdit vielä äänestää yhtiökokouksessa

  • Rekisteröidy kokoukseen tiistaihin 14. huhtikuuta kello 16 mennessä täällä.
  • Rekisteröitymisen jälkeen voit äänestää ennakkoon asialistan aloitteista sekä esittää kysymyksiä ja kannanottoja.
  • Sinun on äänestettävä ja esitettävä kysymykset 14.4. kello 16 mennessä.
  • Kokoukseen rekisteröityneet voivat tilata Fortumilta videolinkin, josta pääsee seuraamaan kokousta. Linkki on tilattava viimeistään kokouspäivänä 23.4. kello 13 mennessä täältä.

Pysäytetään ilmastokriisi!

Sanotaan, että olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa hukattavaksi.

Auta Ilmasto-kummina

Pysäytetään ilmastokriisi!

Sanotaan, että olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa hukattavaksi.