Tuore raportti paljastaa: Uhanalaisten tiikerien ja niiden osien kauppaa käydään myös EU:n alueella

Uhanalaisten tiikerien kauppaa käydään myös EU:n alueella, paljastaa uusi WWF:n ja TRAFFICin raportti. Tiikereillä ja niiden osilla käytävän kaupan mahdollistavat puutteellinen lainsäädäntö ja riittämätön valvonta.

EU:n ja Iso-Britannian alueella käydään kauppaa sekä elävillä tiikereillä että tiikerin osilla. Eläviä tiikereitä on kaupattu muun muassa Kiinaan, Thaimaahan ja Vietnamiin. Kyseiset Aasian maat ovat tunnettuja niin sanotuista tiikerifarmeistaan, jotka pitävät yllä laitonta uhanalaisilla kissaeläimillä ja niiden osilla käytävää kauppaa.

”EU-maat ovat perustellusti vaatineet Aasian tiikerifarmien sulkemista, mutta luonnonvaraisten tiikereiden tulevaisuuden turvaamiseksi asiaan on puututtava myös kotinurkilla. EU:n ja Iso-Britannian on pikaisesti kiellettävä tiikereillä ja niiden osilla käytävä kauppa”, WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen sanoo.

Vuosina 2013–2017 EU:n ja Iso-Britannian alueelta vietiin yhteensä 103 elävää tiikeriä. Sen lisäksi EU:n ja Iso-Britannian kautta kuljetettiin 84 tiikeriä. Kaikki kyseiset eläimet vietiin maista luvallisesti. Näistä yhteensä 187 tiikeristä 43 eläintä vietiin maista kaupallisessa tarkoituksessa. Loput vietiin ei-kaupallisessa tarkoituksessa esimerkiksi eläintarhoihin.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa eläimistä voi päätyä esimerkiksi tiikerifarmeille, josta niiden osia saattaa päätyä myyntiin. Vankeudessa elävistä tiikereistä myyntiin tulevat osat vaikeuttavat villien tiikereiden osien tunnistamista ja laittoman kaupan valvontaa. Lisäksi ne voivat lisätä tiikerin osien kysyntää”, Pirinen sanoo.

EU:n ja Iso-Britannian alueella käydään laillisen kaupan lisäksi myös laitonta kauppaa. Vuosina 2013–2017 alueella tehtiin 95 eläviin tiikereihin, tiikeriin osiin tai tiikereistä valmistettuihin tuotteisiin liittyvää takavarikkoa.

Eläinsuojelujärjestö Four Pawsin mukaan EU:ssa ja Iso-Britanniassa on yhteensä vähintään 850 vankeudessa elävää tiikeriä, mukaan lukien eläintarhoissa olevat tiikerit. USA:ssa elää vankeudessa vähintään 5 000 ja Aasiassa yli 8 000 tiikeriä. Luonnonvaraisia tiikereitä on jäljellä enää noin 3 900.

Tiikerien yksityinen omistaminen yhä mahdollista monissa EU-maissa

Elävien tiikerien yksityinen omistaminen ja pitäminen on edelleen sallittua 14:ssä maassa EU:n ja Iso-Britannian alueella. WWF:n ja TRAFFICin raportissa tarkasteltiin tarkemmin kuuden valtion, eli Belgian, Tshekin, Ranskan, Saksan, Italian ja Iso-Britannian, tilannetta. Raportti osoittaa, että kyseisten maiden lainsäädäntö on puutteellinen, eikä yksityisomistuksessa olevien tiikereiden rekisteröimistä ja kasvattamista valvota riittävästi. Sen sijaan akkreditoiduissa ja lisensoiduissa eläintarhoissa valvonta toimii hyvin.

”Saimme selville, ettei tiukkoja raportointivaatimuksia ole eikä määräysten noudattamista yleensä valvota järjestelmällisesti. Tiloja, joissa tiikereitä pidetään, ei tarkisteta säännöllisesti. Ohjeistukset kuolleiden tiikereiden hävittämisestä ovat puutteelliset, ja hävittämisen tekevät yleensä ulkopuoliset yritykset ilman viranomaisten valvontaa. Voi siis kysyä miten nämä maat voivat varmistaa, ettei tiikereiden osia, esimerkiksi turkkeja tai luita, päädy laittomille markkinoille”, sanoo raportin tekijä Louisa Musing TRAFFICista.

Suomessa tiikereiden pitäminen sirkuksessa tai yksityisomistuksessa ei ole laillista.

WWF vaatii, että:

  • Vangituilla tiikereillä, niiden osilla ja niistä tehdyillä tuotteilla käytävä kauppa on kiellettävä sekä EU:ssa että Iso-Britanniassa.
  • Tiikereiden pitäminen sirkuksissa ja yksityisomistuksessa on kiellettävä, ellei valvontaa paranneta huomattavasti, jotta toiminnan laillisuus voidaan varmistaa.
  • On perustettava EU-tason keskusrekisteri, johon kerätään DNA-näytteet kaikista vankeudessa elävistä tiikereistä EU:n alueella.
  • Kaikkiin yksityisiin tiloihin, joissa pidetään tiikereitä, on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia sekä lisäksi pistokokeita ja kohdennettuja tutkintoja.
  • Kuolleiden tiikereiden hävittämistä koskevien määräysten on oltava selviä ja tiukkoja, ja niitä on valvottava.

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!