Autoimme partiota edistämään toiminnan kestävyyttä

Tänä keväänä partion lippukunnille tuli haettavaksi Kestävästi partiossa -tunnus. Olemme olleet mukana luomassa tunnuksen kriteeristöä, ja sen myötä lippukunnat voivat tietoisesti muuttaa toimintaansa entistä kestävämmäksi. Samalla vastataan nuorten kasvaneeseen huoleen ilmastonmuutoksesta.

Maaliskuusta alkaen partiolippukunnat ovat voineet hakea Kestävästi partiossa -tunnusta.  Sen avulla lippukunnat eli partion paikallisyhdistykset voivat kehittää toimintaansa entistä kestävämpään suuntaan. Tunnus huomioi kestävän kehityksen eri osa-alueet, mutta painotus on ekologisessa kestävyydessä. Tämä tarkoittaa toimintaa, joka ei ylikuluta luonnonvaroja ja turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

WWF Suomi on ollut mukana tuomassa ympäristönsuojelun ja ympäristökasvatuksen asiantuntemusta tunnuksen sisältöihin ja tuottanut ison osan Kestävästi partiossa -verkkosivun sisällöstä.

Partion mukaan tunnus on saanut positiivista palautetta lippukunnilta, ja hakemuksia tulee viikoittain. Lippukunta voi saada tunnuksen vuodeksi kerrallaan, jos se täyttää vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Tunnuksen kriteerit auttavat lippukuntia tunnistamaan, mitkä toimintamuodot ovat ympäristönäkökulmasta hyvällä tolalla ja mitkä puolestaan kaipaisivat vielä kehittämistä. Selkeät kriteerit ja niiden taustalla olevat ohjeet auttavat partiolaisia tunnistamaan ympäristövastuullisia tapoja toimia.

Kesäkuun puoli väliin mennessä tunnus on myönnetty jo 24 lippukunnalle. Jatkossa tavoitteena on kerätä ideapankki lippukuntien luomista hyvistä käytänteistä tunnuksen kriteerien täyttämiseksi. Näin toimivat ideat saadaan jakoon.

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje, niin saat muutaman kerran lukukaudessa tiedon ajankohtaisista tapahtumista, uutisista, koulutuksista ja ideoista oppitunneille.

Tilaa uutiskirje

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje, niin saat muutaman kerran lukukaudessa tiedon ajankohtaisista tapahtumista, uutisista, koulutuksista ja ideoista oppitunneille.