Kootut vinkit metsävaikuttajaksi ryhtymiseen

Valtio, kunnat ja seurakunnat omistavat valtavan määrän metsää, mutta vain murto-osa siitä on suojeltu. Jokaisessa metsässä, joka ei ole laillisen suojelun piirissä, on mahdollista tehdä hakkuita. Kuka tahansa voi onneksi vaikuttaa julkisten metsänomistajien toimintaan. Tässä artikkelissa esitämme kootusti parhaat vinkit siihen, miten pääset metsävaikuttamisessa alkuun.

Useat monimuotoisuudeltaan ja virkistysarvoltaan tärkeät metsät ovat uhattuina julkisten metsänomistajien asettamien suurien tuottotavoitteiden ja niistä johtuvien hakkuiden vuoksi. Suomi on sitoutunut suojelemaan 30 prosenttia metsistään, mutta tavoitteeseen on vielä pitkä matka. Etelä-Suomen metsistä vain muutama prosentti on tällä hetkellä lailla suojeltu.

Kuka tahansa voi suojella metsäluontoa ja itselleen tärkeitä retkikohteita vaikuttamalla julkisten metsänomistajien – kuntien, seurakuntien ja valtion – metsien käyttöön. Yhden ihmisen aktiivisella toiminnalla voi lopulta olla valtava merkitys. Yhteydenotto oikeisiin tahoihin, asian esilletuominen mediassa tai vaikkapa yleisöretki uhattuun metsään voivat olla juuri se teko, joka saa päättäjät tai alueen omistavan seurakunnan havahtumaan kohteen ainutlaatuisuuteen ja sen suojelemisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Suojelun edistäminen ei vaadi biologin tutkintoa tai muita erityistaitoja. Vaikuttaminen vaatii kuitenkin määrätietoista työtä, pitkää pinnaa ja erityisesti aikaa.

NÄIN PÄÄSET METSÄVAIKUTTAMISESSA ALKUUN 

 • 1. Selvitä onko metsä suojelun arvoinen.

  Ensitöiksesi ota selvää, onko metsä suojelun arvoinen. Suojelun kannalta arvokkaassa metsässä puusto on eri ikäistä, eri kokoista ja metsässä on paljon lahopuuta ja pystyyn kuollutta puuta. Tässä ohjeita suojelun arvoisen metsän tunnistamiseen.

 • 2. Ota selvää, mikä taho metsän omistaa.

  Maanmittauslaitokselta voi kuka tahansa tiedustella metsän omistajuutta. Mikäli metsän omistaa julkinen taho, voit aloittaa vaikuttamistyön metsän puolesta.

 • 3. Varmista resurssisi.

  Metsävaikuttaminen vaatii aikaa ja panostusta. Parhaan tuloksen voit saada keräämällä ympärillesi saman metsän tulevaisuudesta huolestuneita ihmisiä. Heihin voi saada yhteyden kunnan ja tai asuinalueen Facebook-ryhmistä, paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kautta tai vaikka yhteisöpalvelu Jodelista.

  Taajamien lähimetsät ovat monesti hyvin tärkeitä retki- ja opetuskohteita myös esimerkiksi alueen päiväkodeille ja kouluille, joten myös niitä tai vanhempainyhdistyksiä voi pyrkiä valjastamaan avuksi vaikuttamistyöhön.

 • 4. Suunnittele työsi.

  Tee selkeä suunnitelma itsellesi tai tehkää työjako ryhmällenne. Kuka vastaa median kontaktoinneista? Kuka laittaa pystyyn oman Facebook-ryhmän metsälle? Kuka käynnistää kuntalaisaloitteen? Kuka on yhteydessä päättäjiin? Kuka järjestää metsäretken kuntalaisille ja medialle? Kuka tekee metsän suojeluarvion?

Metsäleidit Tuusulassa Tuomalan metsässä 2021

Tuusulan ”metsäleidit” toimivat yhdessä Tuomalan metsien puolesta. He muun muassa tekivät tekivät selvityksiä, olivat yhteydessä mediaan, perustivat metsän Facebook-sivun ja adressin metsän puolesta. Metsän hakkuut saatiin estettyä – vaikka puut oli jo myyty. Tutustu heidän tarinaansa.

Näin vaikutat

 • Julkisuus

  Median ja sosiaalisen median avulla voi syntyä myönteistä painetta metsän suojelun puolesta. Näyttävien kuvien jakaminen Instagramissa, tilannepäivitykset Facebookissa, mielipidekirjoitukset tai päättäjien lähestyminen Twitterissä ovat tehokkaita vaikuttamisen keinoja. Voit myös itse laatia tiedotteita ja ollaan suoraan yhteydessä toimittajiin. Hyvä tapa on myös järjestää kohteeseen yleisö- tai päättäjäretki, josta mediakin saattaa kiinnostua. Vastaava keino on yhdistää kulttuuria ja luontoa viemällä metsään esimerkiksi tanssia, musiikkia tai taidetta.    

  Toimittajan mielenkiinto voi myös herätä, jos hakkuu-uhan alla oleva metsä on paikallisen koulun oppilaiden tai päiväkodin lasten retkeilykohde. Jos hakkuita suunnitellaan tai niistä on jo päätetty, voi esimerkiksi järjestää mielenosoituksen kaupungintalon liepeillä.   

Tehokkaimmat vaikuttamiskeinot vaihtelevat omistajatahosta riippuen. Mediavaikuttaminen, yleisöretket ja yhteistyö luonnonsuojeluyhdistysten kanssa voivat tepsiä mihin tahansa suojeluprosessiin omistajasta riippumatta. Tässä vielä eriteltyinä muutamia vaikutusvinkkejä ammennettavaksi.

Kunnan omistamat metsät

 • Tee suojeluesitys

  Kuntien, kaupunkien ja seurakuntien metsissä toimiva keino aloittaa suojelutyö on tehdä suojeluesitys. Esityksessä pitää osoittaa suojeluun esitettävä alue, vaikka kartan avulla. Siinä pitää listata syyt, miksi metsä pitää suojella. Avuksi voi kysyä vaikka paikallista luonnonsuojeluyhdistystä. Esityksessä voi vedota monimuotoisen lajiston lisäksi esimerkiksi virkistysarvoihin ja hyvinvointivaikutuksiin. Metsäluonnon ominaisuuksien lisäksi voi – ja kannattaa – listata siis myös ihmislähtöisiä syitä suojelulle. Metsä voi olla kunnalle tai kaupungille matkailuvaltti kunnan ”brändin” kannalta. Myös METSO-suojelukorvauksiin kannattaa vedota, sillä ne ovat usein houkutteleva mahdollisuus kunnille ja seurakunnille.   

  Vaikka suojeluesitys ei menisi ensimmäisellä kerralla läpi, voi sitä kokeilla uudestaan vaikka parin vuoden päästä.   

 • Ole yhteydessä virkamiehiin ja kunnanvaltuutettuihin

  Kannattaa olla yhteydessä myös kunnan metsä- ja ympäristöasioista vastaavien virkamiehiin. Heiltä voi tiedustella esimerkiksi eri kohteita koskevia hakkuu- tai suojelusuunnitelmia ja -päätöksiä sekä julkisia aineistoja, kuten kunnan metsäsuunnitelmaa.    

  Tärkeä vaikuttamiskanava kuntiin kulkee kunnanvaltuutettujen kautta. Kunnanvaltuutetulla on myös oikeus tehdä valtuustoaloite, joka esitetään valtuuston kokouksessa.    

 • Tee kuntalaisaloite  

  Kuntalainen tai kunnassa toimiva säätiö tai yhteisö voi myös itse tehdä kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet on kuntalain mukaisesti saatettava kunnanvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa.    

 • Tee valitus hakkuupäätöksestä

  Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa tekemään kaavoitettavalla alueella riittävät selvitykset suunnitelman merkittävistä vaikutuksista alueen eläin- ja kasvilajistoon sekä luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. Kunnan asioita koskevat asiakirjat ovat kuntalain ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta mukaisesti lähtökohtaisesti julkisia. Metsäsuunnitelmien sekä luonto- ja muiden selvitysten pitäisi olla saatavilla, esimerkiksi kunnan kotisivuilla tai painettuina lainattavissa, kopioitavana tai myynnissä

Anni Kytömäki Mikkolankorvessa 2021

Finlandia-palkittu kirjailija Anni Kytömäki taisteli Ylöjärvessä sijaitsevan Mikkonlankorven puolesta 18 vuotta. Hän aloitti suojeluprosessin toimittamalla Ylöjärven kaupungille suojeluesityksen metsästä. Tutustu hänen tarinaansa. 

Valtion omistamat metsät 

 • Vaikuta päättäjiin

  Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia metsiä. Niinpä Metsähallituksen toimintaan vaikuttaminen on erittäin tärkeää, jos haluat edistää valtion metsien suojelua tai niissä harjoitettavan metsätalouden ekologista kestävyyttä.

  Eduskunta on ylin Metsähallituksen asioista päättävä elin. Voit esimerkiksi lähestyä kansanedustajia, olla suoraan yhteydessä Metsähallitukseen tai vaikuttaa välillisesti julkisuuden kautta.

  Kansanedustajille kannattaa korostaa, että valtion metsien tuottotavoite on ollut vuosikausien ajan liian suuri luonnon näkökulmasta: se on juurisyy valtion metsien liian suuriin hakkuisiin.

Seurakunnan omistamat metsät

 • Ole yhteydessä kirkon päättäjiin

  Ota yhteyttä kirkkovaltuuston jäseniin, kirkkoherraan tai muihin kirkon viranhaltijoihin. Voit pyytää heiltä lisätietoja seurakunnan metsäomaisuudesta, metsien sijainnista tai metsäsuunnitelmasta. Voit kertoa heille myös METSO-ohjelmasta, jossa seurakunnat saavat metsien suojelusta täyden verovapaan korvauksen.

 • Toimita aloite kirkkoherranvirastoon

  Tee seurakuntasi luottamuselimille aloite esimerkiksi tietyn metsäalueen suojelusta tai avohakkuista luopumisesta. Aloite toimitetaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet tai valmistelee ne kirkkovaltuustolle. Myös esimerkiksi luonnonsuojeluyhdistykset voivat toimittaa aloitteita seurakunnalle.

Jos olet metsänomistaja, tutustu myös WWF:n Metsänhoito-oppaaseen . Se auttaa sinua turvaamaan luontoa talousmetsässäsi.

Vinkit metsävaikuttamiseen

Metsien suojelussa pätee sama totuus kuin elämässä ylipäätään: yhden ihmisen toiminnalla voi olla parhaassa tapauksessa valtava merkitys. Sinäkin voit vaikuttaa julkisten metsänomistajien, kuten valtion, kuntien ja seurakuntien, toimintaan.

WWF:n Metsävaikuttamisopas

Vinkit metsävaikuttamiseen

Metsien suojelussa pätee sama totuus kuin elämässä ylipäätään: yhden ihmisen toiminnalla voi olla parhaassa tapauksessa valtava merkitys. Sinäkin voit vaikuttaa julkisten metsänomistajien, kuten valtion, kuntien ja seurakuntien, toimintaan.