Näkökulma: Luontokadon pysäyttämiseksi liiketoiminta pitää mahduttaa planeetan rajoihin

Yritysten kannattaa alkaa kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti kestävälle pohjalle heti, sillä luontokadon pysäyttämiseen liittyvä sääntely tulee vaikuttamaan yrityksiin jatkossa yhä voimakkaammin, kirjoittaa WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Lokakuun puolivälissä julkaistun WWF:n Living Planet -raportin tulokset ovat äärimmäisen huolestuttavia: selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat romahtaneet keskimäärin 69 prosentilla vuodesta 1970, ja luonto köyhtyy hälyttävää tahtia.

Luonnon häviäminen kiihdyttää ilmastokriisiä, ja luonto köyhtyy ilmaston lämmetessä. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaiseminen on mahdollista vain puuttumalla molempiin uhkiin samanaikaisesti, ja yrityksillä on merkittävä rooli näiden kriisien ratkaisussa. Moni yritys pyrkii vähentämään ilmastovaikutuksiaan, mutta yhtä tärkeä on yritysten rooli luontokadon pysäyttämisessä.

Monet vastuullisuuteen panostavat yritykset ovat jo aloittaneet tärkeimpien luontovaikutustensa tunnistamisen ja minimoinnin. Nykyään tavoitteita asetettaessa myös tiedepohjaisuus otetaan aiempaa paremmin huomioon. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä yrityksille on tuotantoketjussa käytettävien raaka-aineiden alkuperän selvittäminen: onko alkuperä tarkasti selvillä, ja tiedetäänkö millaisia luontokatovaikutuksia tuotannolla on ollut?

Luontokadon pysäyttämiseksi yritysten on tärkeää tehdä tuotantoonsa välittömästi korjausliikkeitä, mutta samalla katse tulee suunnata tulevaan: luontokadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tarvitaan perinpohjainen muutos. Luonnonvarojen liiallinen käyttö on kriisien ytimessä, ja kaikkea liiketoimintaa tulisi uudistaa niin, että se on kannattavaa ilman että se perustuu ylikulutukselle. Maailmanlaajuisesti luonnonvarojen kulutus tulisi vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Liiketoiminnan uudistaminen ei tapahdu hetkessä, joten työ tulisi aloittaa heti. Sen voi aloittaa kysymällä, missä määrin yrityksen liiketoimintamallit ovat yhteensopivia planeetan rajojen kanssa.

Liiketoiminnan uudistaminen ekologisesti kestävälle pohjalle voi tuntua haastavalta. Mutta eivätkö muutosten ennakoijat ole usein juuri markkinatalouden voittajia? Ymmärrys luontokadon yhteiskunnallisesta merkittävyydestä on kasvussa, ja parin vuosikymmenen vitkastelun jälkeen lainsäätäjät vaikuttavat vihdoin olevan valmiita toteuttamaan tarvittavia päätöksiä.

EU:n tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä, ja tämä tarkoittaa myös yrityksiä ja rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn kiristymistä. Suurten yritysten tulee raportoida luontoriskeistään, kestäväksi määritellyt liiketoimet saavat halvempaa rahoitusta, eikä metsäkatotuotteita hyväksytä enää EU-markkinoille. Luontokadon pysäyttämiseen liittyvä sääntely vaikuttaa siis yhä voimakkaammin yritysten liiketoimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen. Ne ajat ovat takana, jolloin kaunis vastuullisuusraportti ja hyönteishotelli toimiston pihalla katsottiin riittäviksi luontoteoiksi.

Sääntelyn kiristäminen voi olla myös edellytys uusien vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiselle. Kun markkinat eivät palkitse investoinneista vastuullisiin toimintamalleihin, ovat jotkut yritykset ryhtyneet epätyypilliseen tekoon: pyytämään itse tiukempaa sääntelyä. Näin tekivät lähes 80 eurooppalaista yritystä, jotka vetosivat viime vuonna EU-komissioon vahvan metsäkatolain puolesta. Kun säännöt ovat kaikille samat, se velvoittaa vastuullisuuteen, eikä markkinoilla saa kilpailuetua luonnolle haitallisista toimista.

Yrityksillä ei ole enää varaa odotella muun yhteiskunnan toimia luontokadon pysäyttämiseksi, sillä muutos ekologisesti kestävään talouteen on väistämätön.

Kirjoitus julkaistu alun perin Suomen Kuvalehden Puheenvuoro-palstalla 21.10.2022.

Suojelun neuvonantaja
Jussi Nikula

Vastuullinen työnantaja huolehtii ympäristöstä

Haluatko kehittää työpaikkasi ympäristövastuuta? WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät toimiston hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.

Mikä Green Office?

Vastuullinen työnantaja huolehtii ympäristöstä

Haluatko kehittää työpaikkasi ympäristövastuuta? WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät toimiston hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.