© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
Valitse lautaselle kestävää kalaa
WWF:n Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Oman kalalautasen ekologista jalanjälkeä on helppo pienentää. Esimerkiksi uhanalainen tonnikala kannattaa korvata lähivesien kestävästi pyydetyllä pikkukalalla.
© Sabrina Bqain / WWF
VALITSE VÄHEMMÄN JA PAREMPAA LIHAA
Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme. Voit vaikuttaa maapallon hyvinvointiin helposti omilla ruokavalinnoillasi. WWF:n Lihaopas auttaa sinua valitsemaan vähemmän ja ympäristön kannalta parempaa lihaa.
©  Ismo Marttinen / WWF
Yhdessä saamme paljon aikaan
Vuonna 2018 WWF teki jälleen aktiivista ja monipuolista suojelutyötä. Ilman tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Lämmin kiitos!
© © Jorge Sierra / WWF-Canon
Varautumista pahimpaan
Kun öljyvahinko tapahtuu, haluamme toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.