Öljyntorjuntajoukot

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.

 

Tule mukaan

WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18–69-vuotias terve henkilö. Toiminta on vapaaehtoista eikä liittyminen velvoita osallistumaan tapahtumiin. Öljyntorjuntajoukot ovat osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (vapepa.fi).

Lue lisää öljyntorjunnasta alla olevasta kuvagalleriasta:

Koulutukset

Verkkokurssi on webinaari, joka antaa perustiedot WWF:n öljyntorjuntajoukoista ja niiden toiminnasta viranomaisten tukena. Kurssilla tutustutaan öljyonnettomuuksiin ja niiden riskeihin Itämerellä, Suomen öljyntorjuntavalmiuteen, öljyn vaikutuksiin luonnossa, öljyntorjuntavarusteisiin ja öljyntorjuntaryhmän toimintaan.

Kurssi on avoin kaikille öljyntorjunnasta kiinnostuneille tai siinä jo mukana oleville vapaaehtoisille. Kurssi toimii myös hyvänä kertauksena, mikäli olet jo aikaisemmin suorittanut öljyntorjunnan peruskurssin. Verkkokurssit järjestetään arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Osallistua voit vaikka omalta kotisohvalta. Koulutuksen alustana on Microsoft Teams.

Kursseille pääset ilmoittautumaan WWF:n tapahtumakalenterin kautta.

AJANKOHTAISTA ÖLJYNTORJUNNASSA

WWF on mukana kehittämässä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkoston (Vapepa) valmiutta toimia viranomaisten apuna öljy- ja muissa ympäristöonnettomuustilanteissa. Reijo Rautauoman säätiön rahoittamassa Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa pyritään samalla kehittämään WWF:n toimintaa osana Vapepa-verkostoa muun muassa vakiinnuttamalla WWF:n öljyntorjuntatoimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeen vapaaehtoiskoulutukset käynnistyivät keväällä 2017. Uutena koulutuksena on käynnistynyt joukkueenjohtajakoulutus.

Eurowa logo

EUROWA

WWF Suomi on eurooppalaisen öljyyntyneiden eläinten hoitoverkoston eli EUROWAn (European Oiled Wildlife Assistance) jäsen. Verkosto kouluttaa asiantuntijoita ja vapaaehtoisia ympäri Eurooppaa yhteneväisten koulutusmallien mukaisesti, ja kehittää yhdessä eläinten hoitomenetelmiä ja -standardeja. Verkoston kautta parannetaan myös yhteystyötä viranomaisten kanssa.

Lue lisää: www.eurowa.eu.

 

Materiaalit

Oppaat:

Öljyntorjunnan peruskurssi:

Ryhmänjohtajakurssi:

Öljyyntyneiden eläinten hoito -koulutus:

Sinua saattaa kiinnostaa