Öljyntorjuntajoukot

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.

 

Tule mukaan

WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18–69-vuotias terve henkilö. Toiminta on vapaaehtoista eikä liittyminen velvoita osallistumaan tapahtumiin.

Lue lisää öljyntorjunnasta alla olevasta kuvagalleriasta:

Koulutukset

Perumme kaikki kevään ja kesän öljyntorjuntatapahtumat koronavirusepidemian takia. Jos tilanne muuttuu parempaan suuntaan, harkitsemme tapahtumakohtaisesti, voidaanko joku suunnitelluista tapahtumista kuitenkin järjestää. Tiedotamme mahdollisista muutoksista tällä sivulla. Pahoittelemme koulutusten peruuntumisesta aiheutuvaa harmia.

 

AJANKOHTAISTA ÖLJYNTORJUNNASSA

WWF on mukana kehittämässä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkoston (Vapepa) valmiutta toimia viranomaisten apuna öljy- ja muissa ympäristöonnettomuustilanteissa. Reijo Rautauoman säätiön rahoittamassa Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa pyritään samalla kehittämään WWF:n toimintaa osana Vapepa-verkostoa muun muassa vakiinnuttamalla WWF:n öljyntorjuntatoimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeen vapaaehtoiskoulutukset käynnistyivät keväällä 2017. Uutena koulutuksena on käynnistynyt joukkueenjohtajakoulutus.

Materiaalit

Oppaat:

Öljyntorjunnan peruskurssi:

Ryhmänjohtajakurssi:

Öljyyntyneiden eläinten hoito -koulutus: