Öljyntorjuntajoukot

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.

Tule mukaan

WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18–69-vuotias terve henkilö. Toiminta on vapaaehtoista eikä liittyminen velvoita osallistumaan tapahtumiin. Öljyntorjuntajoukot ovat osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua.

Lue lisää öljyntorjunnasta alla olevasta kuvagalleriasta:

Koulutukset

Järjestämme kaikille avoimia öljyntorjuntawebinaareja sekä öljyntorjunnan koulutuspäiviä. Öljyntorjunnan peruskurssina tunnettu päivän mittainen koulutus on poistunut valikoimastamme.

Lisäksi kiinnostuneiden on mahdollista hakea öljyyntyneiden eläinten hoidon kursseille sekä ryhmän- ja joukkueenjohtajakoulutuksiin. Edellytämme näihin koulutuksiin osallistuvilta pidempiaikaista sitoutuneisuutta öljyntorjuntatoiminnassa. Öljyyntyneiden eläinten hoitokurssille osallistuvilta odotamme myös harrastuneisuutta ja/tai ammattitaitoa eläintenhoidossa.

Pääset ilmoittautumaan kaikille kursseille WWF:n tapahtumakalenterista.

 

Öljyntorjuntawebinaari (3 h) 

Webinaarissa perehdytään WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin ja niiden toimintaan viranomaisten tukena. Keskiössä ovat öljyonnettomuudet ja niiden riskit Itämerellä, Suomen öljyntorjuntavalmius, öljyntorjuntaryhmän toiminta, tarvittavat öljyntorjuntavarusteet sekä öljyn vaikutukset niin luontoon kuin ihmiseenkin.  

Webinaarin alustana toimii Microsoft Teams. Tilaisuus sopii niin kaikille uusille öljyntorjunnasta kiinnostuneille kuin myös kertausmielessä toiminnassa jo mukana oleville.  

Teoriakoulutuksen jälkeen kannattaa ilmoittautua öljyntorjunnan koulutuspäiviin tai hakea ryhmänjohtajakurssille. 

Pääset näkemään webinaaritallenteen yllä olevasta videosta.  

 

Öljyntorjunnan koulutuspäivä (7 h) 

Öljyntorjunnan koulutuspäiviä järjestetään WWF:n yhteistyökumppaneiden kanssa joko öljyntorjunnan harjoitusaltaalla, jossa käsitellään oikeaa öljyä, tai rantaolosuhteissa turvetta öljyn korvikkeena käyttäen. Koulutuksessa harjoitellaan öljyntorjuntavarusteiden pukemista, öljynkeräystä ja öljyntorjuntaryhmän toimintaa käytännössä.  

Ennen koulutukseen osallistumista on katsottava öljyntorjuntawebinaari.  

 

Öljyyntyneiden eläinten hoito, EUROWA-kurssit (BASIC 8 h ja ADVANCED 32 h)

WWF:n järjestämät öljyyntyneiden eläinten hoitokurssit perustuvat kansainvälisen European Oiled Wildlife Assistance:n (EUROWA) laatimiin ohjeisiin (lisätietoja verkostosta alempaa) ja mukailevat sen seitsemänportaisen kurssiportfolion koulutusrunkoa.

Tarjoamme vapaaehtoisille ensimmäisen tason EUROWA BASIC-koulutusta, joka antaa perustiedot öljyyntyneiden eläinten hoidosta ja opettaa taitoja, joita kurssin käyneet voivat soveltaa onnettomuustilanteessa kokeneiden työntekijöiden valvonnassa. Lisäksi järjestämme edistyneemmän tason ADVANCED-koulutusta, jota ennen tulee osallistua BASIC-kurssille.

 

Ryhmänjohtajakurssi (16 h) 

Kurssi antaa valmiudet toimia öljyonnettomuudessa pienryhmän ryhmänjohtajana. Koulutukseen osallistunut on tietoinen ryhmänjohtajan tehtävänkuvasta ja ryhmän ohjaajalta vaadituista ominaisuuksista. Kurssin sisällössä kiinnitetään erityisen paljon huomiota johtamistaidon koulutukseen. Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus sisältäen teoriaosuuden ja rannassa tehtävän käytännön harjoituksen.  

Ennen ryhmäjohtajakurssille hakemista on suoritettava öljyntorjuntawebinaari.  

 

Joukkueenjohtajakurssi (16 h) 

Kurssi perehdyttää öljyonnettomuudessa toimimiseen öljyntorjuntajoukkueen johtajana. Koulutuksessa tutustutaan öljyntorjuntaorganisaation rakenteeseen ja toimintaan, joukkueenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin, tilannekuvan ja tilannetietoisuuden käsitteisiin sekä joukkueen viestintään öljyntorjuntaorganisaation osana. Kurssi suoritetaan lähiopetuksena sisältäen niin teoriaosuuden kuin käytännön harjoituksiakin.  

Ryhmänjohtajakurssi tulee suorittaa ennen joukkueenjohtajakurssille hakemista.  

 

Syventävä johtamiskurssi (16 h) 

Kurssi on yleishyödyllinen johtamiskoulutus kaikille öljyntorjuntajoukkojen ryhmän- ja joukkueenjohtajille. Koulutus järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa ja kurssilla paneudutaan harjoitusten sekä luentojen kautta syväjohtamismallin perusperiaatteisiin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen.  

Eurowa logo

EUROWA

WWF Suomi on eurooppalaisen öljyyntyneiden eläinten hoitoverkoston eli EUROWAn (European Oiled Wildlife Assistance) jäsen. Verkosto kouluttaa asiantuntijoita ja vapaaehtoisia ympäri Eurooppaa yhteneväisten koulutusmallien mukaisesti, ja kehittää yhdessä eläinten hoitomenetelmiä ja -standardeja. Verkoston kautta parannetaan myös yhteystyötä viranomaisten kanssa.

Lue lisää: www.eurowa.eu.

 

Materiaalit

Oppaat:

Öljyntorjuntawebinaari:

Ryhmänjohtajakurssi: