Tervetullutta keskustelua lihasta

Julkaisimme helmikuussa WWF:n Lihaoppaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Oppaassa sekä kotimaisen että ulkomaisen lihantuotannon vaikutuksia on arvioitu neljällä ympäristön kannalta merkittävimmällä kriteerillä. Nämä ovat tuotannon vaikutukset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin sekä torjunta-aineiden käyttö.

Opas on herättänyt mediassa ilahduttavan runsaasti keskustelua, ja olemme saaneet paljon myös suoraa palautetta. Kommenteista valtaosa on sisältänyt kiitoksia tärkeän aiheen esiin tuomisesta, mutta oppaan sisältöjä on myös kyseenalaistettu.

Yksi vilkasta keskustelua herättäneistä aiheista on soijan käyttö suomalaisten sikojen ja broilerien rehuna. Tämä on tärkeä aihe. Soijaa käytetään Suomessa rehuna eurooppalaisittain vähän, mutta kaikki suomalaiset toimijat eivät valitettavasti vielä ole sitoutuneet käyttämään vastuullisesti tuotettua soijaa. Toivomme, että Lihaopas innostaa suomalaiset tuottajat siirtymään ripeästi sellaisen soijarehun käyttöön, jonka vuoksi ei ole kaadettu ainutlaatuista sademetsää. Muutos on helppo ja mahdollinen ja vaikuttaisi suomalaisen sianlihan ja broilerin arviointiin Lihaoppaassa.

Haluaisimme, että opas kannustaa myös kaikki suomalaiset miettimään omia ruokavalintojaan ympäristön näkökulmasta. Lue sivulta 12 alkavasta jutusta, mikä on ympäristön kannalta parempaa lihaa ja miten otat Lihaoppaan avuksesi.
Innostavaa kevättä!

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi