Metsäekologia kiehtovat luonnon mekanismit

Itä-Suomen yliopiston metsäekologian tutkijat ovat osoittaneet, että kimalaiset ja muut pölyttäjähyönteiset kärsivät metsien avohakkuista. Tämä puolestaan heikentää merkittävästi muun muassa mustikan ja puolukan satoja. Lisäksi tutkijat osoittivat, miten avohakkuiden haittoja metsäluonnolle voidaan vähentää.

Tutkimus sai keväällä merkittävän kansainvälisen Editors’ Choice -tunnustuksen. Sen voi saada vain alansa parhaissa sarjoissa julkaistu korkeatasoinen tutkimus, joka on uraauurtava ja innovatiivinen. Yksi tutkimuksen tekijöistä, professori Jari Kouki, iloitsee koko tutkimusryhmän puolesta.

”Suomessa halutaan nyt tehostaa puun käyttöä osana biotaloutta. Samaan aikaan pitäisi kuitenkin toteuttaa uskottava ja tieteellisesti perusteltu suunnitelma metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutkimuksemme yhdessä monien muiden tutkimusten kanssa antaa Suomelle erinomaisia eväitä olla kansainvälisesti metsien käytön ja suojelun eturintamassa.”

Jari Koukin kiinnostus luontoon alkoi jo noin 10-vuotiaana ja ensimmäisen tieteellisen artikkelinsa hän kirjoitti lukiossa ollessaan. ”Tutkijan työn keskeinen merkitys tulee usein sen kautta, että alkaa uudella tavalla ymmärtää luonnon usein varsin monimutkaista toimintaa”, kertoo ekologi Kouki motivaatiostaan.

bitly.fi/T4TKT