Pandemia muistuttaa meitä siitä, mikä on tärkeää

Koronaviruspandemia on saanut monet meistä tarkastelemaan uudelleen perimmäisiä arvojamme.

Tätä kirjoittaessani on huhtikuun loppu, ja koronaviruspandemia aiheuttaa huolta ja surua ympäri maailmaa. Seuraavien päivien, saati kuukausien, tapahtumia on vaikea ennustaa. Niinpä se, mitä kirjoitan hieman ennen vappua, voi näyttäytyä täysin toisessa valossa lehden ilmestyessä kesäkuun puolivälissä.

Nyt uskaltaa kuitenkin jo sanoa, että pandemia on saanut monet meistä tarkastelemaan uudelleen perimmäisiä arvojamme. Poikkeustilanteen myötä olemme ymmärtäneet entistä kirkkaammin läheisten ihmisten ja lähellä sijaitsevan luonnon merkityksen. Vanhaa sanontaa muunnellen: välillä pitää mennä lähelle nähdäkseen kauas.

Pandemia muistuttaa meitä myös muista tärkeistä asioista. Se on nostanut esiin esimerkiksi kysymyksen globaalista ruokaturvasta. Ruokaturvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisillä on riittävästi ruokaa terveelliseen ja aktiiviseen elämään. Meidän on parannettava ruokajärjestelmän heikkoja kohtia ja varauduttava ennakolta tilanteisiin – esimerkiksi maailmanlaajuisiin pandemioihin – jotka voivat heikentää ruokaturvaa.

Yksi merkittävä tekijä ruokaturvan kannalta on luonnon suojeleminen. Esimerkiksi pölyttäjien suojeleminen on tärkeää, sillä ilman niitä meiltä puuttuisivat monet marjat, hedelmät ja vihannekset. Pitämällä huolta pölyttäjistä emme siis pelkästään suojele luontoa, vaan turvaamme ruuantuotantoa. Pölyttäjien kiehtovasta ja isosta roolista ruokaketjussa kerrotaan enemmän tämän lehden mainiossa artikkelissa sivuilla 8–10.

Luonto on täynnä pölyttäjien kaltaisia lajeja ja elinympäristöjä, jotka pitävät meistä huolta. Muistetaan mekin pitää huolta toisistamme ja luonnosta.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi