Arktinen luonto muutoksen kourissa

Arktisen alueen ainutlaatuinen luonto on uhattuna. Myös Suomi on arktinen maa, ja monet lajeistamme ovat arktisia lajeja, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen muistuttaa.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen, mikä tekee arktisesta luonnosta ainutlaatuisen?
”Monia arktisella alueella esiintyviä lajeja ei tavata missään muualla maapallolla. Lisäksi arktiset ekosysteemit ovat suhteellisen yksinkertaisia: ravintoverkot koostuvat vain muutamasta tasosta, ja kullakin tasolla lajien lukumäärä on muihin maapallon alueisiin verrattuna pieni. Tästä johtuen jokaisen lajin painoarvo koko ekosysteemin toiminnan kannalta on suuri, eivätkä yksittäiset lajit ole korvattavissa.”

Minkä takia meidän pitäisi olla huolissamme arktisesta luonnosta?
”Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin, ja sillä on monia vakavia seurauksia alueen lajistolle: Naali on maassamme enää satunnainen vierailija ketun vallatessa siltä elintilaa. Itämerennorppa tarvitsee jäätä pesiäkseen. Lohikalat kärsivät vesien lämpenemisestä. Jääkarhun ravinnonsaanti vaikeutuu huomattavasti, jos jäätä ei ole. Huolestuttavia esimerkkejä valitettavasti riittää. Monille lajeille ratkaisu on siirtyminen kohti pohjoista, mutta toisilla lajeilla pakenemismahdollisuudet ovat rajalliset.

Tulevaisuudessa arktisen alueen luonnonvaroihin, kuten öljyyn ja kaasuun, on entistä helpompi päästä käsiksi, ja niiden käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Myös laivaliikenne lisääntyy uusien meriväylien auetessa. Laivat voivat törmätä valaisiin ja kuljettaa alueelle haitallisia vieraslajeja. Lisäksi meriliikenteen melu voi haitata merinisäkkäitä, ja öljyonnettomuuden siivoaminen olisi arktisissa oloissa äärimmäisen haastavaa.”

Mitä pitää tehdä?
”Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen myös tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan, arktisten alueiden suojeluun sekä arktisen luonnon seurantaan ja tutkimukseen panostaa entistä voimakkaammin.”

Mitä WWF tekee?
”Teemme työtä laajalla rintamalla. Vaikutamme ilmastopolitiikkaan, edistämme arktisten suojelualueiden perustamista ja osallistumme arktisen neuvoston työhön. Päätöksentekoon vaikuttamisen lisäksi toimimme kentällä. Rahoitamme naalin ruokinta-automaatteja sekä perustamme jääkarhupartioita, jotka pitävät jääkarhuja loitolla ihmisasutuksesta ja vähentävät sekä ihmisille että eläimille vaarallisia kohtaamisia. Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme ovat valmiina toimimaan onnettomuuden sattuessa, ja viemme öljyntorjuntaosaamistamme myös muihin arktisiin maihin. Lisäksi julkaisemme arktista aluetta koskevia tutkimuksia ja raportteja, ja olemme asentaneet jääkarhuille ja arktisille valaille satelliittilähettimiä, joiden avulla on saatu tutkimuksen ja lajien suojelun kannalta tärkeää tietoa.”

Teksti Joonas Fritze

 

XRtX3NvdXJjZT1zaXRlJnV0bV9tZWRpdW09YmFubmVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1sdW1pa3VtbWkmdXRtX2NvbnRlbnQ9c3VsYWFodWxsdXV0dGE=” />