Tehtävä vuorilla

On viileä maaliskuinen keskiviikko Himalajalla. Nepalin vuoristoisella Kangchenjungan luonnon­suojelualueella on käynnissä vaikea operaatio: Ison retki­kunnan tehtävänä on löytää vuorilta lumi­leopardi, nukuttaa se ja asettaa seurantapanta sen kaulaan ennen eläimen heräämistä.

Tehtävästä tekee erittäin vaikean se, että lumileopardi on yksi maailman arimmista nisäkkäistä, ja pannoitus tapahtuu lähes 5000 metrin korkeudessa.

Lumileopardeja pannoitetaan, jotta niitä voidaan suojella paremmin. Panta antaa arvokasta tietoa lumileopardin elinalueesta, reiteistä ja tavoista. Nepalin viranomaiset antoivat WWF:lle luvan varustaa seurantapannalla neljä lumileopardia Himalajan itäisellä lumileopardien suojelualueella. Ensimmäinen lumileopardi pannoitettiin vuonna 2013, ja nyt retkikunta tavoittelee viimeistä, neljättä yksilöä.

Jylhiä vuoren rinteitä tarkkailee kaikkiaan 24 miestä. Mukana on suojeluasiantuntijoita, tutkijoita, eläinlääkäreitä ja avustajia. Viimein puoli kahdeltatoista aamupäivällä yksi miehistä havaitsee lumileopardin. Silloin on toimittava nopeasti. Lumileopardiin ammutaan ensin nukutusnuoli. Sitten se mitataan ja sen kunto tarkistetaan. Retkikunta on saanut kiinni kaksivuotiaan naaraan.

 

Panta ei haittaa eläintä

Miehet asettavat lumileopardin kaulaan satelliittipannan. Se ei satuta eläintä eikä vaikeuta sen kulkemista. Tietyn ajan, tavallisesti noin vuoden, kuluttua panta tipahtaa itsestään pois ja tutkijat käyvät hakemassa sen pois signaalin perusteella.

Pannoituksen jälkeen lumileopardi saa herättävää ainetta ja tutkijat jäävät tarkkailemaan sen heräämistä hyvän matkan päähän. He nimeävät lumileopardin Yalungiksi paikallisen alueen mukaan. Alueelle on suunniteltu myös pienimuotoista ja ekologisesti kestävää turismia, joka toisi paikallisille tuloja.

Herättyään lumileopardinaaras Yalung näyttää tokkuraiselta, mutta piristyy nopeasti ja katoaa takaisin vuorille panta kaulassaan noin 4 800 metrin korkeudessa. Retkikunnan tehtävä on onnistunut. Nyt pannoitettuna on kaksi uros- ja kaksi naaraslumileopardia.

Lumileopardien elinalue ulottuu yli maiden rajojen

Lumileopardien suojelutyön tavoitteena on taata 100 lisääntymiskykyistä lumileopardia Nepalissa vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt pannat ovat antaneet paljon tärkeää tietoa WWF:lle, tutkijoille ja viranomaisille lumileopardien liikkeistä, elinalueista ja reiteistä, mikä auttaa suojelualueen suunnittelussa. Tähän mennessä on saatu näyttöä siitä, että lumileopardit liikkuvat lupaavasti Nepalin, Kiinan ja Intian välillä ja yksi yksilö on käynyt jopa 5 858 metrin korkeudessa.

”Olemassa olevan teknologian ja tiedon hyödyntäminen on välttämätöntä yhtenäiselle lumileopardien suojelutyölle”, kertoo WWF Nepalin edustaja Anil Manandhar.

Pannoitusoperaatioissa on ollut mukana Nepalin hallituksen viranomaisia, WWF Nepalin biologeja, pakallisia tutkijoita sekä edustajia Kansallisesta luonnonsuojelu säätiöstä ja Kangchenjungan luonnonsuojelualueen neuvostosta. WWF on rahoittanut pannat ja pannoituksen.

Teksti: Noora Laaksonen