Ilmastonmuutos kaventaa elinympäristöjä

Jos maapallo lämpenee kaksi astetta, voimme menettää jopa kahdeksan prosenttia selkärankaisista villieläimistä. Keräsimme esimerkkejä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eläimiin.

SAIMAANNORPPA

Lumi ja jää ovat elintärkeitä saimaannorpan selviytymiselle. Saimaannorppa synnyttää poikasensa pesään, jonka se kaivaa jään päälle muodostuneeseen lumikinokseen. Pesä tarjoaa suojaa kylmyyttä, häirintää ja petoja vastaan. Jatkossa pesäkinoksia uhkaa lumen ja jään puute.

LUMILEOPARDI

Ilmaston lämpeneminen nostaa puurajaa Himalajalla. Puurajan nouseminen uhkaa tuhota jopa kolmanneksen avoimilla alueilla elävien lumileopardien elinympäristöstä ja vähentää niiden saaliseläinten määrää.

ISOPANDA

Isopanda on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. Pandan elinalueet muuttuvat nykyistä kuumemmiksi ja kuivemmiksi ilmastonmuutoksen myötä. Pandat käyttävät ravinnokseen lähes ainoastaan bambua, jota niiden on jatkossa yhä vaikeampi löytää.

JÄÄKARHU

Ilmastonmuutos on jääkarhulle uhka, sillä sen ravinnonhankinta vaikeutuu entisestään jääpeitteen huvetessa. Jääkarhun pääravintoa ovat hylkeet, joita se vaanii jään reunalla. Hylkeet jäävät kuitenkin karhun tavoittamattomiin, mikäli jäätä ei ole.

VALEKARETTIKILPIKONNA

Välimeren alue on yksi ilmastonmuutoksen kriisialueista. Jo kahden asteen lämpeneminen uhkaisi kolmasosaa alueen lajeista. Esimerkiksi merikilpikonnat, kuten valekarettikilpikonna, kärsivät kuumuudesta. Meriveden nousu ja sään ääri-ilmiöt uhkaavat kilpikonnien lisääntymisalueita.

ORANKI

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sademääriä Indonesian saarilla merkittävästi. Sademetsissä asuu uhanalaisia orankeja, jotka syövät pääasiassa hedelmiä, lehtiä ja versoja. Runsaasti lisääntyvät sateet voivat vähentää orankien ravintoa ja siten heikentää naaraiden lisääntymiskykyä.

PUUSAMMAKKO

Amazonin sademetsä on erittäin haavoittuvainen ilmaston lämpenemiselle. Kaikista eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät sademetsän sammakkoeläimet, kuten puusammakot. Vaikka lämpeneminen rajattaisiin kahteen asteeseen, lähes puolet Amazonin sammakkoeläimistä on vaarassa hävitä.

HYEENAKOIRA

Keski-Afrikassa elävien hyeenakoirien määrä vähenee jo nyt. Hyeenakoirat metsästävät päivän viileinä hetkinä, joten lämpötilan nousu vähentää niiden metsästysaikaa. Jos ilmasto lämpenee nykytahdilla, hyeenakoira on vaarassa kuolla alueella sukupuuttoon.

AFRIKANNORSU

Ilmastonmuutos lisää kuivuutta ja kuumuutta Itä-Afrikassa. Afrikannorsu tarvitsee päivittäin jopa 300 litraa vettä juodakseen. Kuumuus, kuivuus ja kasvillisuuden väheneminen vaikuttavat suoraan afrikannorsujen määrään.

TUMMAKALLIOVALLABI

Vaikka lämpötila nousisi vain kaksi astetta, osa Australian alueista muuttuu elinkelvottomaksi monille eläimille. Lisääntyvä kuivuus ja kuumuus vaikeuttavat muun muassa kalliokenguruiden, kuten tummakalliovallabin, ravinnonsaantia.

 • WWF työskentelee ilmastokriisin ratkaisemiseksi
  • Ilmastotyömme tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ihmisille ja luonnolle.
  • Vaikutamme ilmastopolitiikkaan ja -päätöksiin Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti.
  • Vaikutamme yrityksiin päästöjen vähentämiseksi.
  • Autamme eläinlajeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin elinympäristöissä.
  • Kannustamme ja autamme ihmisiä tekemään ilmastoystävällisiä ratkaisuja arjessaan.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 9 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!