Varojen käyttö

Yli puolet WWF Suomen rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytetään noin 80 senttiä suoraan WWF:n suojelutyöhön luonnon hyväksi.

WWF:ää tukevat henkilöt voivat luottaa siihen, että varat käytetään siihen tarkoitukseen, mihin ne on lahjoitettu. Varainkäyttöämme valvovat WWF:n hallitus ja hallintoneuvosto sekä kansainvälinen WWF. Julkishallinnon rahoittamia hankkeita valvovat lisäksi muun muassa ulkoasiainministeriö. Olemme Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Voit tutustua toimintaamme ja varainkäyttöömme vuosikertomusten ja tilinpäätösten avulla.

Vuosikertomukset:

Tilinpäätökset ja tasekirjat:

Yritysyhteistyöraportit

Historiikit