metsät © Sari Näsälä / WWF
Päivitetty

Suomen metsät

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa. Ne myös tarjoavat myös elinympäristön yli 20 000 eliölajille. Tavoitteenamme on turvata luonnonsuojelullisesti arvokkaimpien metsiemme suojelua sekä edistää ekologisesti kestävää metsänhoitoa talousmetsissämme.

Suomessa on 77 erilaista metsäluontotyyppiä. Puustoisten soiden, korpien, rämeiden ja luhtien erilaisia luontotyyppejä on 46. Aiemmin arvokkaita suoympäristöjä oli huomattavasti enemmän, nykyään iso osa Suomen soista on ojitettu.

Metsiemme monimuotoisuus onkin uhattuna voimakkaan maankäytön, soiden ojituksen ja intensiivisen metsätalouden seurauksena. Opi lisää metsistämme alla olevasta kuvagalleriasta.

Elinympäristö Joonas Frtize / WWF
© Joonas Frtize / WWF
Elinympäristö
Suomessa tavatuista 45 000 eliölajista – siis eläimistä, kasveista ja sienistä – puolet elää metsissä. Vuonna 2010 tehdyn arvioinnin mukaan metsät ovatkin uhanalaisten lajiemme tärkein elinympäristö. (Lähde: YM & SYKE: Suomen lajien uhanalaisuus 2010.)
Uhatut suoympäristöt Mauri Rautkari / WWF-Canon
© Mauri Rautkari / WWF-Canon
Uhatut suoympäristöt
Suomessa on 46 erilaista puustoisten soiden, korpien, rämeiden ja luhtien luontotyyppiä. Ennen vanhaan arvokkaita suoympäristöjä oli huomattavasti enemmän, mutta nykyään iso osa Suomen soista on ojitettu.
Lintujen kotipuut katoavat Risto Puranen / Vastavalo
© Risto Puranen / Vastavalo
Lintujen kotipuut katoavat
Ennen hyvin yleinen lintulajimme, hömötiainen, on uhanalaistunut 2000-luvulla. Sen elinympäristöt ovat kaventuneet voimakkaan metsätalouden seurauksena, ja erityisesti vanhojen metsien väheneminen ja lahopuun hupeneminen talousmetsistä on ollut sille kohtalokasta.
Metsiä suojeltu vähän Sari Näsälä / WWF
© Sari Näsälä / WWF
Metsiä suojeltu vähän
Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n biodiversiteettisopimusta, jonka mukaan maamme metsistä tulisi suojella vähintään 17 prosenttia. Metsistämme – vähäpuustoiset alueet mukaan lukien - on suojeltu vain yhdeksän prosenttia. Etelä-Suomessa suojelutilanne on vielä heikompi: alle kolme prosenttia alueen metsistä on suojeltu. Tarkasteltaessa runsaspuustoisia metsiä suojeluaste koko Suomessa on alle kuusi prosenttia ja Etelä-Suomessa noin kaksi prosenttia.

Voit lukea lisää uhanalaisista metsälajeista ympäristöhallinnon Luonnontila-sivustolta. Ympäristöhallinnon sivuilta voit myös lukea lisää uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista.

Tavoitteenamme on, että Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu vuoteen 2025 mennessä. Se on mahdollista, jos suojelemme riittävästi metsiä ja harjoitamme ekologisesti kestävää metsätaloutta. Tällöin myös ihmiset saavat metsistä suurimman mahdollisen hyödyn. Lue lisää WWF Suomen Metsävisio 2025:sta.