:
:
:

YK:n ilmastokokous – COP28

Maailman maiden päättäjät kokoontuvat Dubaihin 30.11.–12.12.2023 sopimaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista ilmastokriisin hillitsemiseksi ja muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseksi. WWF odottaa kokoukselta muun muassa vahvoja linjauksia fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta.

Ilmastonmuutos etenee huomattavasti päätöksentekoa nopeammin. Vaikka maapallon keskilämpötila on ihmistoiminnan takia noussut jo 1,1 asteella, eivät maailman valtiot ole vieläkään saaneet aikaan riittävän vahvoja sopimuksia ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Dubaissa pidettävä YK:n 28. ilmastokokous eli COP28 on vuotuisten ilmastokokousten jatkumossa ensimmäinen, jossa arvioidaan sitä, miten Pariisissa vuonna 2015 solmitusta sopimuksesta on pidetty kiinni. Tiedämme jo, että tähän mennessä sovitut toimet eivät ole riittäviä maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, ja siksi maiden on vihdoin – yhteistuumin – muutettava kurssiaan ja osoitettava, että niiden lupauksiin voidaan luottaa.

Kaikki mahdollisuudet muutokseen ovat olemassa, mutta aikaa sopimusten tekemiseen ja niiden mukaisiin toimiin ei ole loputtomiin.

Mitä WWF vaatii kokoukselta?

Fossiilisista polttoaineista luopumisesta sovittava

Fossiilisten polttoaineiden – kuten öljyn, kivihiilen, maakaasun ja turpeen – käyttö aiheuttaa lähes 90 % kaikista hiilidioksidipäästöistä maailmassa. Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen on ensisijaisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maailman maiden on sovittava siitä, miten fossiilisista polttoaineista luovutaan koko maailmassa viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kehittyneiden maiden on saavutettava tavoite kehittyviä maita nopeammin. Samalla on sovittava uusiutuvia energianlähteitä, energiatehokkuutta ja energian oikeudenmukaista saatavuutta koskevista tavoitteista.

Rikkaiden maiden tuettava köyhempiä

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi rahavirrat on käännettävä oikeaan suuntaan. Ilmastorahoitusta on kasvatettava merkittävästi: kehittyneiden maiden on lunastettava lupauksensa yhteensä 100 miljardin dollarin vuosittaisesta rahoituksesta, ja kehittyville maille suunnattu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kohdennettu rahoitus on kaksinkertaistettava vuoteen 2025 mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat jo noin 3,5 miljardin ihmisen arkea, ja määrä kasvaa nopeasti lämpötilan noustessa.

Ratkaisut tuotava lähemmäs konkretiaa

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava Global Stocktake -arviointi osoittaa, ettei nykyinen kansallisiin sitoumuksiin perustuva malli ole tuottanut riittävästi päästövähennyksiä. Tästä syystä asiaa pitää käsitellä myös sektorikohtaisesti muun muassa maatalouden, energiasektorin sekä terästuotannon tasolla, ja tuoda siten neuvottelut ja niiden päätökset lähemmäs käytännön tasoa.

WWF toimii ilmastokokouksen tarkkailijana

WWF seuraa ilmastoneuvotteluja paikan päällä ja käy vuoropuhelua valtioiden neuvottelijoiden kanssa. Lisäksi WWF ja muita suuria kansalaisyhteiskunnan järjestöjä voidaan kutsua esittämään kommenttipuheenvuoroja yleisistuntoon. Vuoden mittaan olemme antaneet kirjallisia kommentteja valmisteleviin työryhmiin. Vahva asiantuntemuksemme ja laajat verkostomme auttavat viemään viestimme perille.

WWF:n asiantuntijat ovat arvostettuja osaajia, joita kokoukseen osallistuvat päättäjät kuuntelevat. Esimerkiksi WWF:n kansainvälisen ilmasto- ja energiaohjelman johtaja Manuel Pulgar Vidal on Perun entinen ympäristöministeri ja toimi vuoden 2014 ilmastokokouksen puheenjohtajana.

WWF:n paneelit nostavat tärkeitä aiheita keskusteluun

WWF järjestää kokouksen aikana useita korkean tason paneelikeskusteluja, joita voi seurata reaaliajassa alta. Tallenteet löytyvät jälkikäteen täältä.

Poimintoja ohjelmasta:

Lauantaina 2.12. klo 12 (Suomen aikaa) WWF:n paneelissa keskustellaan luontopohjaisista ratkaisuista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Afrikassa, mukana keskustelemassa mm. Suomen ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Juha Savolainen.

Maanantaina 11.12. klo 09 (Suomen aikaa) WWF Suomen järjestämä paneeli nostaa esiin terästeollisuuden roolin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja herättää keskustelua siitä, mitä ilmastosopimuksen puitteissa tulisi tehdä terästeollisuuden muutoksen vauhdittamiseksi. Terästeollisuus on yksi maailman eniten kasvihuonekaasuja tuottavista teollisuudenaloista, ja vastaa noin 28 prosentista teollisuuden kokonaispäästöjä. Ratkaisut vähähiiliseen terästuotantoon ovat jo saatavilla. Keskustelijoina Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sekä ministeritason keskustelijoita muualta maailmasta. Paneelikeskustelut käydään englanniksi.

Seuraa WWF:n kanavia

WWF Suomen Instagram-syöte näkyy puhelimen näytöllä.

Seuraa COP28-kokoukseen liittyviä aiheita ja asiantuntijoitamme somessa ja lue lisää COP28:ssa käsiteltävistä asioista verkkosivuillamme.

Sinua saattaa kiinnostaa