YK:n ilmastokokous – COP28

Maailman maiden päättäjät kokoontuivat Dubaihin 30.11.–12.12.2023 sopimaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista ilmastokriisin hillitsemiseksi ja muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseksi.

YK:n ilmastokokous päätti siirtymästä kohti puhtaampaa energiaa

Maailman maat sopivat globaalista siirtymästä, jossa fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla ja päästöttömillä energianlähteillä.

Lue mitä ilmastokokouksessa päätettiin

YK:n ilmastokokous päätti siirtymästä kohti puhtaampaa energiaa

Maailman maat sopivat globaalista siirtymästä, jossa fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla ja päästöttömillä energianlähteillä.

Ilmastonmuutos etenee huomattavasti päätöksentekoa nopeammin. Vaikka maapallon keskilämpötila on ihmistoiminnan takia noussut jo 1,1 asteella, laahaa ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuminen sekä muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen edelleen pahasti perässä.

Dubaissa pidetty YK:n 28. ilmastokokous eli COP28 oli vuotuisten ilmastokokousten jatkumossa ensimmäinen, jossa arvioitiin sitä, miten Pariisissa vuonna 2015 solmitusta sopimuksesta on pidetty kiinni.

Mitä WWF vaati kokoukselta?

Fossiilisista polttoaineista luopumisesta sovittava

Fossiilisten polttoaineiden – kuten öljyn, kivihiilen, maakaasun ja turpeen – käyttö aiheuttaa lähes 90 % kaikista hiilidioksidipäästöistä maailmassa. Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen on ensisijaisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maailman maiden on sovittava siitä, miten fossiilisista polttoaineista luovutaan koko maailmassa viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kehittyneiden maiden on saavutettava tavoite kehittyviä maita nopeammin. Samalla on sovittava uusiutuvia energianlähteitä, energiatehokkuutta ja energian oikeudenmukaista saatavuutta koskevista tavoitteista.

Rikkaiden maiden tuettava köyhempiä

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi rahavirrat on käännettävä oikeaan suuntaan. Ilmastorahoitusta on kasvatettava merkittävästi: kehittyneiden maiden on lunastettava lupauksensa yhteensä 100 miljardin dollarin vuosittaisesta rahoituksesta, ja kehittyville maille suunnattu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kohdennettu rahoitus on kaksinkertaistettava vuoteen 2025 mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat jo noin 3,5 miljardin ihmisen arkea, ja määrä kasvaa nopeasti lämpötilan noustessa.

Ratkaisut tuotava lähemmäs konkretiaa

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava Global Stocktake -arviointi osoittaa, ettei nykyinen kansallisiin sitoumuksiin perustuva malli ole tuottanut riittävästi päästövähennyksiä. Tästä syystä asiaa pitää käsitellä myös sektorikohtaisesti muun muassa maatalouden, energiasektorin sekä terästuotannon tasolla, ja tuoda siten neuvottelut ja niiden päätökset lähemmäs käytännön tasoa.

WWF toimi ilmastokokouksen tarkkailijana

WWF seurasi ilmastoneuvotteluja paikan päällä ja kävi vuoropuhelua valtioiden neuvottelijoiden kanssa. Vuoden mittaan annoimme kirjallisia kommentteja valmisteleviin työryhmiin. Vahva asiantuntemuksemme ja laajat verkostomme auttoivat viemään viestimme perille.

WWF:n asiantuntijat ovat arvostettuja osaajia, joita päättäjät kuuntelevat. Esimerkiksi WWF:n kansainvälisen ilmasto- ja energiaohjelman johtaja Manuel Pulgar Vidal on Perun entinen ympäristöministeri ja toimi vuoden 2014 ilmastokokouksen puheenjohtajana.

WWF:n paneelit nostivat tärkeitä aiheita keskusteluun

WWF järjesti kokouksen aikana useita korkean tason paneelikeskusteluja. Tallenteet löytyvät täältä.

Seuraa WWF:n kanavia

WWF Suomen Instagram-syöte näkyy puhelimen näytöllä.

Seuraa COP28-kokoukseen liittyviä aiheita ja asiantuntijoitamme somessa ja lue lisää COP28:ssa käsiteltävistä asioista verkkosivuillamme.