Maisema Myanmarissa

Mekongin alue

Aasia

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Mekongin alue on luonnoltaan yksi maailman monimuotoisimmista paikoista. Kuuden valtion läpi kulkevan jokialueen on lajisto on maailman rikkaimpia. Mekongin luontoa uhkaavat erityisesti ilmastonmuutos, metsäkato ja muiden elinympäristöjen tuhoutuminen, salametsästys ja patojen rakentaminen.

Tietoa Mekongin alueesta

Mekong-joki saa alkunsa Himalajan vuoristosta ja laskee Vietnamissa Etelä-Kiinan mereen. Jokialue kattaa yhteensä noin 800 000 neliökilometrin alan.

Mekongin vesissä elää yli 1200 erilaista eläinlajia, kuten  äärimmäisen uhanalainen Mekongin jokidelfiini, iravadindelfiini (Orcaella brevirostris). Joessa elävien lajien ohella Mekongin alueella tavataan noin 20 000 kasvi-, 1300 lintu-, yli 1000 matelija- ja sammakkoeläinlajia sekä yli 500 eri nisäkästä. Vuoden 1997 jälkeen alueelta on löydetty yli 3000 uutta lajia. Vuonna 2020 lajeja löytyi yli 200 ja vuosien 2021 ja 2022 aikana alueelta löydettiin jälleen 380 uutta lajia.

Mekongin vesistöalueella elää yli 300 miljoonaa ihmistä. Joki tarjoaa heille vettä juotavaksi ja kasteluun, ruokaa, vesivoimaa sekä liikenne- ja kaupankäyntimahdollisuuksia. Alueen ihmiset saavat elinkeinonsa ja turvansa elinvoimaisista ekosysteemeistä, kuten joesta, metsistä ja kosteikoista. Kala on tärkeimpiä proteiinin lähteitä ja siten merkittävässä roolissa alueen ihmisten ravitsemuksessa. Villit kalakannat ovat erityisen tärkeitä alueen köyhimmille ihmisille. Joella ja sen eläimillä on myös vahva kulttuurinen merkitys.

Opi lisää Mekongin alueen lajistosta ja elinkeinoista kuvagalleriasta!

Mekongin luonnon uhat

Mekongin alueen suurimmat uhat ovat metsäkato, elinympäristöjen tuhoutuminen, vesivoiman kestämätön rakentaminen, ilmastomuutos, villieläinten laiton kauppa ja salametsästys sekä ylikalastus.

Metsäkato

Maailmanlaajuisesti Mekongin seutu on yksi merkittävimmistä metsäkatoalueista. Viimeisen 30 vuoden aikana yli 30 prosenttia Mekongin alueen alkuperäisistä luonnontilaisista metsistä on hävinnyt. Väestönkasvu, maankäytön kehno suunnittelu ja talouspolitiikka ovat suurimpia syitä metsäkatoon. Metsien hävitessä lajien elinympäristöt katoavat, kyky sopeutua ilmastonmuutokseen heikkenee ja paikallisten elinkeinot vaarantuvat.

Alueen maa- ja metsätalous on levinnyt viime vuosina hallitsemattomasti ympäristön kustannuksella. Sekä kaupallinen laaja-alainen suurviljely että pienviljelyn laajeneminen metsäalueille uhkaavat arvokkaita ekosysteemejä, joista paikallisyhteisöt ovat samanaikaisesti riippuvaisia. Maa- ja metsätalouden laajeneminen on usein kytköksissä myös muun infrastruktuurin, kuten teiden, siltojen ja patojen, rakentamiseen.

Ilmastonmuutos

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on luokitellut Mekongin suiston yhdeksi kolmesta eniten ilmastonmuutoksesta kärsivästä jokisuistoalueesta maailmassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa alueen ihmisiin, lajeihin ja luonnonvaroihin. Alueen keskilämpötilat ovat nousseet ja uhkaavat jatkavat nousuaan. Vesivarojen jakautuminen epätasaisesti heikentää maatalouden tuottavuutta, mikä puolestaan johtaa ruokapulaan, työttömyyteen ja köyhyyteen. Merenpinnan nousu uhkaa rannikoilla asuvia yhteisöjä. Kun ilmastonmuutos rapauttaa ekosysteemejä, vähenevät myös paikallisten ihmisten mahdollisuudet harjoittaa luontoon nojaavia elinkeinojaan.

Salametsästys ja laiton villieläinkauppa

Villieläinten ja niiden osien laiton kauppa on suuri uhka harvinaisille lajeille. Esimerkiksi norsuja ja tiikereitä salametsästetään niiden osien takia. Villieläinten osilla on Aasiassa kysyntää, sillä niitä käytetään esimerkiksi perinteisissä uskomushoidoissa ja statussymboleina.

Mekongin alueen keskeinen sijainti ja heikko hallinto ovat tehneet siitä merkittävän laittoman villieläinkaupan keskuksen, jonka kautta eläinten osia kuljetetaan muuallekin Aasiaan. Alueella salametsästettyjen eläinten lisäksi Mekongin kautta kaupataan esimerkiksi Afrikasta salakuljetettuja eläimiä ja eläinten osia, kuten norsunluuta.

Vesivoima

Mekongia uhkaavat vesivoimaa varten rakennettavat massiiviset padot. Työskentelemme patoprojektien haittojen minimoimiseksi.

Valtavat padot vähentävät joen kalakantaa merkittävästi. Lisäksi niillä on paljon vaikutuksia joen muuhun lajistoon, sillä ne muuttavat joen ekosysteemiä pitkältä matkalta. Mekong-joelle ominainen tulvarytmi sekä luontainen eroosio ja ravinteiden kulku muuttuvat. Padot myös katkaisevat vaeltavien lajien kannalta kriittiset vaellusyhteydet. Patojen rakentamisessa käytettävien räjähteiden ääniaallot voivat vahingoittaa esimerkiksi delfiinejä useiden kilometrien säteellä. Yksi suurimmista huolenaiheista on iravadindelfiini, joita elää joessa enää 92 yksilöä.

Alueen kehittäminen voi tuoda lisätuloja miljoonille ihmisille, mutta samalla alueen köyhimpien ihmisten toimeentulo, joka on usein hyvin riippuvaista jokiekosysteemin toiminnasta, voi olla vaarassa. Osa patorakentamisen seurauksista voi olla erittäin vakavia ja jopa peruuttamattomia. Patoprojektien sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutuksista tarvitaankin lisää tietoa.

Miten suojelemme Mekongin alueen luontoa?

Teemme yhteistyötä paikallisten hallitusten, organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa luodaksemme kestävän tulevaisuuden ja parantaaksemme Mekongin alueen luonnonvarojen hallintaa.

Myös WWF Suomi tukee Mekongin alueella työtä luonnonmetsien säilyttämiseksi ja palauttamiseksi sekä metsien käytön kestävyyden turvaamiseksi. WWF Suomen tukema työ  on Suomen ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä. Alueella toimii useita paikallisia WWF-toimistoja, joiden työ alueella on varsin laajaa.

Lippahattupäinen henkilö tarkastelee puita lomakepaperi kädessään. Taustalla toinen henkilö ja kasvillisuutta.
 • Tuemme metsien suojelua, ennallistamista ja kestävää käyttöä

  Yhdessä paikallisyhteisöjen ja kyläläisten kanssa istutamme ja kasvatamme metsiä takaisin kohti luonnontilaa. Tuemme myös viranomaisia ja suojelualueiden hallintoa ehkäisemään metsäkatoa sekä parantamaan suojelualueiden hoitoa. Metsiä suojelemalla turvaamme lajien elinympäristöjä ja parannamme niin luonnon kuin ihmisten kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

 • Kehitämme kestäviä elinkeinoja paikallisten yhteisöjen kanssa

  Kehitämme yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa kestäviä pienelinkeinoja, jotka tuovat kyläläisille lisää tuloja ja parantavat näin toimeentuloa. Esimerkiksi hedelmäpuiden ja erilaisten ruoka- ja maustekasvien viljely, rottingin ja kumin kestävä pientuotanto sekä metsäpeitteinen kahvinviljely parantavat sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia.

 • Torjumme salametsästystä ja laitonta villieläinkauppaa

  Koulutamme paikallisyhteisöjä muun muassa salametsästyksen vastaisten partioiden jäseniksi ja poistamaan eläimille vaarallisia ansalankoja. Levitämme tietoa laittomasta villieläinkaupasta ja sen riskeistä. Lisäksi toimimme aktiivisesti paikallisten hallitusten kanssa kiristääksemme lainsäädäntöä ja vahvistaaksemme sen toimeenpanoa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös villieläinten ja niiden osien laitonta kauppaa valvovan TRAFFIC:n kanssa, jota olemme olleet perustamassa. Tehtävänämme on edistää uhanalaisten lajien kauppaa koskevan yleissopimuksen noudattamista (CITES).

Kolme naista työskentelee kalaverkkojen ääressä. Yhdellä kädessä onkivapa. Taustalla joki.
 • Työskentelemme kalastusyhteisöjen kanssa

  Kalastus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista alueella. Tarjoamme yhteisöille koulutusta ja välineitä kestävään kalastukseen ja jokidelfiinien suojeluun. Kannustamme paikallisia viranomaisia perustamaan kalastukselta vapaita vyöhykkeitä ja laitonta kalastusta estäviä partioita. Teemme ympäristökasvatusta kouluissa Mekongin alueen luonnon suojelemisesta. Autamme yhteisöjen jäseniä siirtymään elinkeinoihin, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän.

 • Arvioimme vesivoiman vaikutuksia

  Pyrimme ohjaamaan patorakentamisen suunnitelmia jokiekosysteemin kannalta vähiten haitallisiin kohteisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Teemme selvityksiä ja kehitämme työkaluja, joilla vesivoimarakentamisen haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida.

Mitä sinä voit tehdä?

Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Lahjoita alk. 10 €/kk
Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.