Me tulevaisuudentekijät – Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutukseen (1,5 op). Koulutuksesta saat tietoa ajankohtaisista ympäristöaiheista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä työkaluja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen varhaiskasvatuksessa.

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana kuudella eri paikkakunnalla sekä kahdesti verkossa.

Mitä sinä saat tästä?

Saat ajankohtaista ympäristötietoa, työkaluja kestävän arjen ja toimintakulttuurin rakentamiseen sekä keinoja luonto- ja ilmastotekojen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen hyvinvointivaikutuksista sekä käsitellä arvo- ja tunnekasvatusta osana ympäristökasvatusta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle. On eduksi, jos samasta yksiköstä osallistuu useampi henkilö.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä ympäristökasvattaja Riina Fågel, FEE Suomen viestintä- ja koulutussuunnittelija Paula Ahola, Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anu Kaila ja Elena Lehtimäki, sekä Natur och Miljö:n ympäristökasvatuspäällikkö Jonas Heikkilä ja luontokouluopettajat Tessa Turtonen ja Emilia Nordling.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on neliosainen ja koostuu ennakkotehtävistä, kahdesta lähi-/etäkoulutuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavasta välitehtävästä. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä toiminnallisia harjoituksia sisällä ja ulkona.

  1. Ennakkotehtävänä on katsoa Ajankohtainen ympäristötieto -tallenne (2 h) ja tehdä työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  2. Ensimmäinen koulutuspäivä (4 h): Kestävä varhaiskasvatus ja ympäristöasioiden herättämät tunteet
  3. Itsenäinen välitehtävä: Työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  4. Toinen koulutuspäivä (4 h): Hyvinvointia luonnosta ja lapset ympäristötoimijoina

Tarjolla olevat verkkoryhmät ja lähikoulutukset aikatauluineen

Verkkoryhmät

VERKKORYHMÄ 1
pe 8.9. klo 12-16 ja ke 11.10. klo 12-14
Koulutus toteutetaan Teamsissä.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 2
pe 15.9. klo 12-16 ja pe 13.10. klo 12-14
Koulutus toteutetaan Teamsissä.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 3 (ent. LAPPEENRANNAN SEUTU)
pe 3.11. klo 12-16 ja pe 17.11. klo 12-14
Koulutus toteutetaan Teamsissä.
Ilmoittaudu mukaan tästä! Ilmoittautuminen sulkeutuu 19.10.

VERKKORYHMÄ 4
ke 8.11. klo 12-16 ja pe 1.12. klo 12-14
Koulutus toteutetaan Teamsissä.
Ilmoittaudu mukaan tästä! Ilmoittautuminen sulkeutuu 24.10.

VERKKORYHMÄ 5 (koulutus ruotsiksi)
ke 25.10. klo 12-16 ja ke 22.11. klo 12-14
Koulutus toteutetaan Zoomissa.
Ilmoittaudu mukaan tästä! Ilmoittautuminen sulkeutuu 14.10.

 

Lähikoulutukset

TAMPEREEN SEUTU
to 7.9. klo 12-16 ja pe 27.10. klo 12-16
Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VAASAN SEUTU (koulutus ruotsiksi)
to 28.9. klo 12.30-16.30 ja to 2.11. klo 12.30-16.30
Brages friluftsmuseum, Bragegränden 1, Vaasa
Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka