Me tulevaisuudentekijät – Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa

Koulutus oli osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, joka oli toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa.

Koulutusryhmiä ei enää järjestetä vuoden 2023 jälkeen.

Jos haluat pysyä tietoisena WWF:n koulutuksista ja materiaaleista, tilaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme (lomake löytyy sivun alalaidasta).

Mitä sinä saat tästä?

Saat ajankohtaista ympäristötietoa, työkaluja kestävän arjen ja toimintakulttuurin rakentamiseen sekä keinoja luonto- ja ilmastotekojen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen hyvinvointivaikutuksista sekä käsitellä arvo- ja tunnekasvatusta osana ympäristökasvatusta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle. On eduksi, jos samasta yksiköstä osallistuu useampi henkilö.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä ympäristökasvattaja Riina Fågel, FEE Suomen viestintä- ja koulutussuunnittelija Paula Ahola, Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anu Kaila ja Elena Lehtimäki, sekä Natur och Miljö:n ympäristökasvatuspäällikkö Jonas Heikkilä ja luontokouluopettajat Tessa Turtonen ja Emilia Nordling.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on neliosainen ja koostuu ennakkotehtävistä, kahdesta lähi-/etäkoulutuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavasta välitehtävästä. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä toiminnallisia harjoituksia sisällä ja ulkona.

  1. Ennakkotehtävänä on katsoa Ajankohtainen ympäristötieto -tallenne (2 h) ja tehdä työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  2. Ensimmäinen koulutuspäivä (4 h): Kestävä varhaiskasvatus ja ympäristöasioiden herättämät tunteet
  3. Itsenäinen välitehtävä: Työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  4. Toinen koulutuspäivä (4 h): Hyvinvointia luonnosta ja lapset ympäristötoimijoina

Koulutusten materiaalit

Koulutuksen keskeiset materiaalit löytyvät täältä.

 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander