Me tulevaisuudentekijät – Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutukseen (1,5 op). Koulutuksesta saat tietoa ajankohtaisista ympäristöaiheista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä työkaluja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen varhaiskasvatuksessa.

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana kuudella eri paikkakunnalla. Koulutuksesta järjestetään myös etätoteutus.

Mitä sinä saat tästä?

Saat ajankohtaista ympäristötietoa, työkaluja kestävän arjen ja toimintakulttuurin rakentamiseen sekä keinoja luonto- ja ilmastotekojen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen hyvinvointivaikutuksista sekä käsitellä arvo- ja tunnekasvatusta osana ympäristökasvatusta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle. On eduksi, jos samasta yksiköstä osallistuu useampi henkilö.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä ympäristökasvattaja Riina Fågel, FEE Suomen viestintä- ja koulutussuunnittelija Anniina Puurtinen, Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anu Kaila ja Elena Lehtimäki, sekä Natur och Miljö:n ympäristökasvatuspäällikkö Jonas Heikkilä ja luontokoulunopettaja Ida Berg.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on neliosainen ja koostuu ennakkotehtävistä, kahdesta lähikoulutuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavasta välitehtävästä. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä toiminnallisia harjoituksia sisällä ja ulkona.

  1. Ennakkotehtävänä on katsoa Ajankohtainen ympäristötieto -tallenne (2 h) ja tehdä työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  2. Ensimmäinen koulutuspäivä (4 h): Kestävä varhaiskasvatus ja ympäristöasioiden herättämät tunteet
  3. Itsenäinen välitehtävä: Työyhteisössä toteutettava tehtävä.
  4. Toinen koulutuspäivä (4 h): Hyvinvointia luonnosta ja lapset ympäristötoimijoina

Koulutuksen paikkakunnat ja aikataulut

Kevät 2023

OULUN SEUTU
to 9.2. klo 12-16 ja to 13.4. klo 12-16
Timosenkosken luontokoulu, Timosenkoskentie 44, Oulu
Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
to 16.2. klo 12-16 ja to 20.4. klo 12-16
Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, Espoo
Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

VAASAN SEUTU (koulutus ruotsiksi)
pe 24.3. klo 12.30–16.30 ja to 27.4. klo 12.30–16.30
Brages friluftsmuseum, Bragegränden 1, Vaasa
Ilmoittauminen on päättynyt. Ryhmä peruuntui ja siirtyy syksylle 2023.

TURUN SEUTU
ke 19.4. klo 12.30-16.30 ja to 11.5. klo 12.30-16.30
Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215, Turku
Ilmoittautuminen 3.4. mennessä tällä lomakkeella.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka