Me tulevaisuudentekijät – Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin aineenopettajille

Tervetuloa mukaan Me tulevaisuudentekijät – Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin aineenopettajille -täydennyskoulutukseen (1,5 op)! Koulutuksessa tartutaan ratkaisukeskeisesti ja innostavasti monille tuttuihin kestävän kehityksen opetuksen pulmakohtiin. Koulutuksia järjestetään verkossa kuusi kertaa kevään ja syksyn 2023 aikana. 

Miten toimia, kun aihe ei kiinnosta oppilaita? Miten puhua kestävästä kehityksestä uskottavasti, vaikka asiat tuntuvat vain junnaavan paikallaan? Mitä jos oppilaat ahdistuvat? Entä miten torjua polarisaatiota keke-kysymysten parissa? 

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Koulutus on veso-kelpoinen ja osallistujalle maksuton. 

 

Mitä sinä saat tästä?

Saat koulutuksesta monipuolisia välineitä keke-opetuksen haasteiden selättämiseen. Koulutuspäivässä keskitytään tehtäviin, joiden avulla haastavia aiheita voi käsitellä oppitunneilla muun muassa pelillistämisen, positiivisen pedagogiikan sekä arvokasvatuksen menetelmin. Saat uusia ideoita myös vaikuttamistaitojen opetukseen ja pääset keskustelemaan kollegoiden kanssa.   

Omaan tahtiin katsottavien verkkoluentojen avulla saat taustatietoa ja teoriaa koulutuspäivän aiheista sekä pääset syventämään osaamistasi itseäsi kiinnostavista keke-opetuksen teemoista. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella opettaville eri oppiaineiden aineenopettajille, mutta myös luokanopettajat ovat tervetulleita mukaan.  

Kouluttajat

Koulutuspäivässä kouluttajana toimii Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvatuksen asiantuntija, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Pinja Sipari. Verkkoluennoilla luennoitsijoina toimivat eri alojen ympäristöasiantuntijat.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on kolmiosainen ja koostuu ennakkotehtävästä, verkossa järjestettävästä koulutuspäivästä sekä viidestä omavalintaisesta ja syventävistä verkkoluennoista, jotka voit katsoa omaan tahtiin.  

  1. Ennakkotehtävä (1,5 h): Omaan tahtiin katsottava verkkoluento, joka sisältää taustatietoa ja teoriaa koulutuspäivän teemoista 
  2. Koulutuspäivä (6 h): toiminnallisia harjoituksia ja ryhmäkeskusteluita
  3. Syventävät verkkoluennot (5 x n. 1,5 h): Näillä verkkoluennoilla syvennät osaamistasi itseäsi kiinnostavista keke-opetuksen teemoista. Voit valita kymmenestä vaihtoehdosta vähintään viisi itseäsi kiinnostavaa luentoa ja katsoa ne sinulle sopivana hetkenä vuoden 2023 aikana. 
     

Syventävien verkkoluentojen aiheet:  

– Ajankohtainen ympäristötieto / Anna Muotka, WWF
– Koulun korjausopas: Oppilaitoksen kestävä arki / Paula Ratava, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
– Hyvinvointia luonnosta / Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto ja Anna Haukka, Suomen ympäristöopisto SYKLI sekä Elina Pilke, Metsähallitus
– Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristöaiheiden opetuksessa / Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
– Tunne- ja vuorovaikutustaidot ympäristöaiheiden käsittelyssä / Pinja Sipari, BMOL ry
– Vaikuttamistaidot  ympäristöaiheiden opetuksessa / Pinja Sipari, BMOL ry
– Intoa, ideoita ja valmiita tehtäviä kestävän kehityksen opetukseen / Pinja Sipari, BMOL ry
– Mitä ovat viheliäiset ongelmat? / Sanna Rekola, Sitra
– Ilmastonmuutos viheliäisenä ongelmana / Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
– Luontokato viheliäisenä ongelmana / Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto

Koulutuksen ajankohdat

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen valitsemalla sinulle sopiva koulutuspäivä. Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa Zoom-alustalla. Koulutuspäivät järjestetään verkossa seuraavasti:

Syksy 2023

VERKKORYHMÄ 3
ma 7.8. klo 9.30–15.30
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 4 
pe 8.9. klo 9.30-15.30
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 5
to 14.9. klo 9.30-15.30
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 6
ke 20.9. klo 9.30-15.30
Ryhmä peruttu.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka