Me tulevaisuudentekijät – Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin aineenopettajille

Koulutus oli osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, joka oli toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa.

Koulutusryhmiä ei enää järjestetä vuoden 2023 jälkeen.

Jos haluat pysyä  tietoisena WWF:n koulutuksista ja materiaaleista, tilaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme (lomake löytyy sivun alalaidasta).

 

Mitä sinä saat tästä?

Saat koulutuksesta monipuolisia välineitä keke-opetuksen haasteiden selättämiseen. Koulutuspäivässä keskitytään tehtäviin, joiden avulla haastavia aiheita voi käsitellä oppitunneilla muun muassa pelillistämisen, positiivisen pedagogiikan sekä arvokasvatuksen menetelmin. Saat uusia ideoita myös vaikuttamistaitojen opetukseen ja pääset keskustelemaan kollegoiden kanssa.   

Omaan tahtiin katsottavien verkkoluentojen avulla saat taustatietoa ja teoriaa koulutuspäivän aiheista sekä pääset syventämään osaamistasi itseäsi kiinnostavista keke-opetuksen teemoista. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella opettaville eri oppiaineiden aineenopettajille, mutta myös luokanopettajat ovat tervetulleita mukaan.  

Kouluttajat

Koulutuspäivässä kouluttajana toimii Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvatuksen asiantuntija, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Pinja Sipari. Verkkoluennoilla luennoitsijoina toimivat eri alojen ympäristöasiantuntijat.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on kolmiosainen ja koostuu ennakkotehtävästä, verkossa järjestettävästä koulutuspäivästä sekä viidestä omavalintaisesta ja syventävistä verkkoluennoista, jotka voit katsoa omaan tahtiin.  

  1. Ennakkotehtävä (1,5 h): Omaan tahtiin katsottava verkkoluento, joka sisältää taustatietoa ja teoriaa koulutuspäivän teemoista 
  2. Koulutuspäivä (6 h): toiminnallisia harjoituksia ja ryhmäkeskusteluita
  3. Syventävät verkkoluennot (5 x n. 1,5 h): Näillä verkkoluennoilla syvennät osaamistasi itseäsi kiinnostavista keke-opetuksen teemoista. Voit valita kymmenestä vaihtoehdosta vähintään viisi itseäsi kiinnostavaa luentoa ja katsoa ne sinulle sopivana hetkenä vuoden 2023 aikana. 
     

Syventävien verkkoluentojen aiheet:  

– Ajankohtainen ympäristötieto / Anna Muotka, WWF
– Koulun korjausopas: Oppilaitoksen kestävä arki / Paula Ratava, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
– Hyvinvointia luonnosta / Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto ja Anna Haukka, Suomen ympäristöopisto SYKLI sekä Elina Pilke, Metsähallitus
– Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristöaiheiden opetuksessa / Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
– Tunne- ja vuorovaikutustaidot ympäristöaiheiden käsittelyssä / Pinja Sipari, BMOL ry
– Vaikuttamistaidot  ympäristöaiheiden opetuksessa / Pinja Sipari, BMOL ry
– Intoa, ideoita ja valmiita tehtäviä kestävän kehityksen opetukseen / Pinja Sipari, BMOL ry
– Mitä ovat viheliäiset ongelmat? / Sanna Rekola, Sitra
– Ilmastonmuutos viheliäisenä ongelmana / Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
– Luontokato viheliäisenä ongelmana / Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto

Koulutuksen materiaalit

Koulutuksen keskeiset materiaalit on löydettävissä täältä.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander