Pe­rin­tö­met­sät lisäävät va­paa­eh­tois­ta metsien suojelua

WWF, Stora Enso ja UPM-Kymmene julkistivat tänään Hirvensalmella yhteistyönsä Perintömetsätoiminnan edistämiseksi. Perintömetsä on WWF:n ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä vapaaehtoista metsiensuojelua eri maanomistajaryhmien metsissä.

WWF, Stora Enso ja UPM-Kymmene korostavat, että Perintömetsän (ruots. Hemskog, engl. Heritage Forest) perustaminen sopii kaikille metsänomistajille, jotka haluavat rauhoittaa heille rakkaan metsäalueen tai tehdä konkreettisen teon luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Selvitysten mukaan monilla yksityismaanomistajilla on kohteita, jotka he ovat usein tunnesyistä jättäneet hakkuiden ulkopuolelle. Perintömetsän perustamisen tarkoituksena on säilyttää rakkaimmat kohteet sukupolvelta toiselle.

Perintömetsän perustaminen on täysin vapaaehtoista eli sopimuksen voi purkaa. Perintömetsä voidaan merkitä metsäsuunnitelmaan ja ottaa huomioon hakkuissa. Perintömetsä perustetaan tekemällä Suomen WWF:lle ilmoitus, jonka WWF:n Perintömetsätoimikunta käsittelee. Sen jälkeen toimikunta lähettää metsänomistajalle sopimuksen allekirjoitettavaksi. Ilmoituksen voi tehdä internetissä osoitteessa www.wwf.fi/perintometsat tai tilaamalla perintömetsäkaavakkeet WWF:stä.

“Perintömetsäohjelma täydentää laajaa eri suojelukeinojen valikoimaa ja tarjoaa metsänomistajan täydelliseen vapaaehtoisuuteen perustuvan vaihtoehdon. Perintömetsäohjelma on linjassa myös Metso-ohjelman kanssa, joka painottaa uusien vapaaehtoisten monimuotoisuuden suojelukeinojen löytämisen tärkeyttä”, perustelee ympäristöpäällikkö Anna-Liisa Myllynen Stora Ensosta yhtiön tukea Perintömetsäohjelmalle.

Vuonna 2006 arvioidaan Metson tuloksia, eli kuinka hyvin monimuotoisuuden suojelua on voitu turvata vapaaehtoisesti uusilla metsiensuojelukeinoilla. Uusista suojelukeinoista perintömetsät on yksi, jolla voidaan saadaan “esiin” maanomistajien vapaaehtoisesti jo suojelemia kohteita.

Metsossa edellytetään myös, että metsäneuvonnassa edistetään vapaaehtoista metsien suojelua. Stora Enso ja UPM-Kymmene aikovat sisällyttää Perintömetsäohjelman metsäpalveluihinsa. “Näemme Perintömetsän yhtenä tuotteena tarjoamissamme metsäpalveluissa yksityismetsänomistajille. UPM-Kymmene on ollut mukana Perintömetsä-hankkeessa sen alusta lähtien, ja olemme perustaneet 12 Perintömetsäkohdetta omiin metsiimme. Olemme myös sitoutuneet Metson toteutukseen ja haluamme tukea metsien vapaaehtoista suojelua”, ympäristöpäällikkö Päivi Salpakivi-Salomaa UPM-Kymmenestä kertoo.

Perintömetsässä ei tarvitse valmiiksi olla huomattavia luonnonarvoja, sillä ne kehittyvät ajan myötä hakkuiden ulkopuolelle jätettävällä kohteella. “Maanomistajan ei kannata väheksyä pientäkään suojeltavaa kohdetta, sillä jokainen uusi säästökohde lisää elinpaikkoja harvinaisille ja erikoisille eläin- ja kasvilajeille”, WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen perustelee.

Lisätietoja:

WWF, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh. 040 563 7179; Stora Enso, Anna-Liisa Myllynen, puh. 040 752 8809; UPM-Kymmene, Päivi Salpakivi-Salomaa, puh. 0204 16 3862.

Perintömetsäaineistoa myös ruotsiksi ja englanniksi:

WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist,

[email protected]

, puh. 0400 425 666.