WWF:n Panda-palkinto 30 000 euroa Maretariumille

Ympäristöjärjestö WWF jakoi tänään 30 000 euron suuruisen Panda-palkintonsa. Palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle, Maretariumille. Maretarium on Kotkassa sijaitseva suomalaisten kalojen akvaariotalo, jossa on lisäksi muun muassa luontokuvanäyttelyjä ja luontokoulu. Panda-palkinnon tuella toimintaa laajennetaan kaloista muuhun vedenalaiseen luontoon: pohjaeläimiin, leviin ja kasvillisuuteen.

”Maretarium on tehnyt pitkään hyvää työtä suomalaisten ja myös ulkomaalaisten tietoisuuden lisäämiseksi kalalajeistamme ja vesiluonnosta. On hienoa, että näin Suomenlahti-vuonna Maretarium kannustaa aivan tavallisia kansalaisia osallisiksi Suomenlahden suojeluun”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”WWF:n Panda-palkintoraati halusi palkita Maretariumin työn. Panda-palkinto on Suomenlahti-vuoden kunniaksi nyt tavallista suurempi. Toivommekin, että palkintosumman avulla Suomenlahden vedenalainen monipuolinen luonto pääsee kalaston esittelyn lisäksi esille entistä monipuolisemmin”, toteaa WWF Suomen hallituksen jäsen, OTT Heidi Andersson.

Maretariumin perustamisen mottona oli olla kunnianosoitus suomalaiselle vesiluonnolle. Tiloissa on esillä suurin osa kotimaisista kalalajeistamme mahdollisimman luonnonmukaisissa elinympäristöissään.

”Nyt Maretarium on pyrkinyt tuomaan esille Suomen vedenalaisen luonnon suojelun tärkeyttä vierailijoiden oman oivalluksen kautta. Keräämme henkilökohtaisia sitoumuksia Suomenlahden hyväksi ja sitoumukset ovat esillä näyttelyseinäkkeillä. Jo nyt sitoumuksia on saatu satoja” kertoo Maretariumin Panda-palkinnon vastaanottanut toimitusjohtaja, limnologi Sari Saukkonen.

Sari Saukkosen mukaan Panda-palkinnon myötä Maretarium pystyy laajentamaan tarjontaansa: kalojen lisäksi tullaan esittelemään myös muuta Suomen luonnon pinnanalaista elämää.

”Syyskuussa muun muassa teemme tutuksi Itäisen Suomenlahden monipuolista lajistoa: pohjaeläimiä, leviä, kasvillisuutta. Näytteitä kerätään yhteistyössä Maretariumissa toimivien Metsähallituksen meribiologien kanssa. Koululaisryhmille järjestetään opastettuja lajiesittelyjä”, kertoo Maretariumissa sen avaamisesta alkaen toimitusjohtajana toiminut Saukkonen.

Panda-palkinnolla palkitaan luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä edistetään kestävää kehitystä ja elämäntapaa. WWF Suomi on jakanut palkinnon vuosittain 1999 lähtien erillisestä Anderssonin rahastosta.

Lue lisää Panda-palkinnosta: wwf.fi/pandapalkinto

Lisätietoja:

Johtaja Anneli Alfthan, yritysyhteistyö, WWF Suomi, [email protected], puh. 0400 414590

OTT Heidi Andersson, WWF Suomen hallitus, puh. 0500 415 778

Toimitusjohtaja Sari Saukkonen, Maretarium, [email protected], puh. 040 3110 331