Järjestöt kampanjoivat hiiltä vastaan: Suomessa kivihiili korvattava muilla ratkaisuilla kuin puun poltolla

Ympäristö- ja terveysjärjestöt vaativat koko Euroopan kattavaa kivihiilen alasajoa energiantuotannossa ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan vuoteen 2030 mennessä. Sinäkin voit osallistua kampanjaan allekirjoittamalla vetoomuksen kivihiilen käytön lopettamiseksi. 

Suomi on ilmoittanut lopettavansa kivihiilen käytön vuoteen 2030 mennessä mahdollisesti lailla. Vielä tarvitaan kuitenkin uskottava suunnitelma siihen, miten kivihiili energiantuotannossa korvataan. WWF Suomi peräänkuuluttaa polttoon perustumattomien energiaratkaisujen, kuten rakennusten energiatehokkuuden, lämpöpumppujen ja kysyntäjouston, lisäämistä.

Useat eurooppalaiset järjestöt, kuten Climate Action Network Europe (CAN Europe), Health and Environment Alliance (HEAL), ClientEarth, the European Environmental Bureau (EEB) ja WWF ovat käynnistäneet Europe Beyond Coal -kampanjan, jotta Eurooppa saataisiin kokonaan irti kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä. Kampanja starttaa juuri ennen Bonnin ilmastokokousta, ja se jatkaa Yhdysvalloissa menestyneen Beyond Coal -kampanjan jalanjäljissä.

Kampanja haastaa eurooppalaiset hallitukset, kaupungit, yritykset ja sijoittajat julkistamaan suunnitelmansa irrottautua kivihiilestä. Suunnitelmat tulisi julkaista ennen ensi vuoden ilmastokokousta Katowicessa Puolassa, jossa valtioiden oletetaan antavan ensimmäiset signaalit päästövähennyslupaustensa kiristämisestä.

Euroopassa on nähty jo usean hallituksen poliittinen ilmoitus kivihiilen polton lopettamiseksi määräaikaan mennessä. Näiden maiden joukossa on myös Suomi. Muut maat ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska, Portugali ja viimeisimpänä Italia. Seuraava askel on muuttaa poliittiset signaalit konkreettisiksi toimiksi. Suomen kotimaan energiantuotannossa on tärkeää kiinnittää huomiota etenkin siihen, miten kivihiili korvataan.

“Suomi on ansiokkaasti asemoitunut nyt eturintamaan kivihiilen käytön lopettamisessa. Tältä putoaa nopeasti pohja, mikäli suomalaisten energiaratkaisut eivät johda hiilidioksidipäästöjen laskuun ilmakehässä. Suurimpiin mutkiin matkalla lukeutuu kivihiilen korvaaminen turpeella, ylimitoitetulla puupohjaisen bioenergian poltolla tai maakaasulla”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Turpeen päästöt ovat rinnastettavissa kivihiileen, ja maakaasu on niin ikään fossiilinen polttoaine. Puun käytön lisääminen sen sijaan pienentää metsien hiilinieluja ja lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Määrältään vähäiset matalan riskin sivutuotteet, kuten puun kuori metsäteollisuudessa, kannattaa säästää niille sektoreille, joilla ei vielä ole muita uskottavia vaihtoehtoja. Tämä koskee varsinkin meri- ja lentoliikenteen polttoaineita sekä raskasta tieliikennettä. Nykyisin Suomessa noin 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta on tuotettu bioenergialla. Jos jatkossakin valtaosa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä toteutetaan bioenergialla, puu ei riitä ja metsien hiilinielut ovat vaarassa.

“Edessä on energiakäänne, jossa polttoon perustuvat ratkaisut on korvattava mahdollisimman laajasti moderneilla uusiutuvilla energianlähteillä ja energiatehokkuudella. Rakennusten energiatehokkuus, tuuli, aurinko, geoterminen energia, lämpöpumput, kysyntäjousto sekä liikenteen sähköistys tarjoavat kestävän reseptin energiaratkaisuille”, jatkaa Kolle.

Lisätietoja:

ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]

Kansalaiset voivat osallistua kampanjaan allekirjoittamalla vetoomuksen kivihiilen käytön lopettamiseksi.

Europe Beyond Coal -ryhmään kuuluvat järjestöt ovat kampanjoineet yhdessä vuodesta 2016. Toiminnan aikana 16 kivihiililaitosta on saatu pois energiantuotannosta. Nyt alkanut kampanja keskittyy ajamaan alas loput 293 eurooppalaista kivihiilen polttolaitosta.

Kivihiili on myös terveysuhka Euroopassa. Arvioidaan, että kivihiilen polttaminen aiheutti vuonna 2015 jopa 19500 ennenaikaista kuolemaa EU:n alueella (Europe’s Dark Cloud, 2015, päivitetty versio).

Energia- ja ilmastostrategian mukaan Sipilän hallitus antaa esityksen laiksi, jossa säädetään siirtymäaika kivihiilen energiakäytöstä luopumiselle vuoteen 2030 mennessä. Kivihiilen kulutustrendi on Suomessa muutenkin laskussa. Siitä huolimatta kivihiili on edelleen osa energiajärjestelmäämme. Suomessa vuonna 2016 kivihiiltä kului yli 3,3 miljoonaa tonnia (Tilastokeskus, 2017). Kivihiiltä käytetään useissa suurissa yhteistuotantolaitoksissa ja lisäksi sitä voidaan polttaa monipolttoainevoimaloissa. Vuonna 2015 energiayhtiöt tuottivat kivihiilellä lämpöä ja sähköä 11 138 GWh. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon polttoaineista (yht. 52,4 TWh) kivihiilen osuus oli 21,2 %, turpeen osuus 15,5 % ja maakaasun osuus 20,2 % vuonna 2015.