Tutkimus: suomalaisten tietoisuus ruoan ympäristövaikutuksista on lisääntynyt, samoin aikomus suosia kasvispainotteista ruokavaliota

Suomalaiset haluavat vähentää ruoasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tietävät aiempaa paremmin, miten se tehdään, selviää WWF:n tuoreesta tutkimuksesta. Jo 40 % suomalaisista aikoo vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota. Merkittävin ympäristöteko lautasella on suosia kasviksia lihan sijaan.

Suomalaisten tietoisuus ruoan ympäristövaikutuksista on lisääntynyt. WWF:n teettämässä tutkimuksessa 59 % vastaajista arvioi ruoan olevan merkittävä tai erittäin merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja, kun kaksi vuotta sitten näin arvioi 46 % vastaajista. Ruoka on asumisen ja liikkumisen ohella merkittävin ilmastopäästöjen aiheuttaja. Luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen rehevöitymiseen ruoka vaikuttaa eniten.

Kun kysyttiin tärkeintä yksittäistä keinoa vähentää ruoan ympäristövaikutuksia, suomalaiset nostivat tärkeimmiksi keinoiksi kasvisten suosimisen lihan sijaan (27 % vastaajista) ja ruokahävikin vähentämisen (23 % vastaajista). Vielä kaksi vuotta sitten kaukana tuotettujen elintarvikkeiden välttäminen katsottiin kasvisten suosimista tärkeämmäksi. Keinot ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ovat siis aiempaa paremmin tiedossa.

”Maailmanlaajuisesti suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle on laajeneva maatalous, erityisesti lihantuotanto. Ruoan ympäristövaikutuksia voi pienentää parhaiten vähentämällä lihan ja maitotuotteiden kulutusta. Myös hävikin vähentäminen on tärkeää, sillä hukkaan heitetyn ruoan ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan”, WWF:n suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää sanoo.

Parin vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna suomalaiset ovat nyt huomattavasti varmempia siitä, että aikovat vähentää oman ruokavalionsa ympäristövaikutuksia. Nyt 40 % vastaajista pyrkii tavoitteeseen suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota, kun kaksi vuotta sitten näin aikoi tehdä 34 % vastaajista.

”On hienoa huomata, että tieto leviää ja suomalaiset haluavat tarttua toimeen ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi”, Valkeapää iloitsee.

Pakkausten ja kuljetusten ympäristövaikutukset arvioidaan yläkanttiin

Huomattava osa vastaajista pitää edelleen kaukana tuotettujen elintarvikkeiden ja pakkausten välttämistä merkittävinä tekoina ympäristön kannalta. Todellisuudessa kuljetusten ja pakkausten osuus ruoantuotannon ympäristövaikutuksista on yhteensä vain kymmenesosa. Valtaosa ruoan ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten kasvatuksesta.

”Valinta kasvisten ja lihan välillä on ympäristön näkökulmasta huomattavasti suurempi kuin se, miten tuote on pakattu tai miten kaukaa se on tuotu”, Valkeapää kiteyttää.

Tiedelehti Sciencessa kesäkuun alussa julkaistun tutkimuksen mukaan neljännes nykyisin käytössä olevasta maatalousmaasta riittäisi tuottamaan ravitsevaa ruokaa kaikille, jos siirtyisimme kokonaan kasviperäiseen ruokaan. Jos eläinperäisten tuotteiden kulutus puolitettaisiin, puolet nykyisestä maatalousmaasta vapautuisi muuhun käyttöön, esimerkiksi villieläinten elintilaksi.*

”Vähentämällä lihankulutusta suojelet myös villieläimiä. Lihan kulutusta ei tarvitse kuitenkaan kokonaan lopettaa. Kun syöt lihaa, WWF:n Lihaopas auttaa valitsemaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja”, Valkeapää kannustaa.

Lisätietoja:
suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF, p. 040 5515601, [email protected]

WWF teetti galluptutkimuksen ruokavalintojen ympäristövaikutuksista. Tutkimukseen vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista, jotka edustavat alueellisesti ja ikäjakaumaltaan Suomen väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri kesäkuussa 2018. Edellinen tutkimus toteutettiin joulukuussa 2016.

WWF:n Lihaopas kannustaa suomalaisia syömään vähemmän ja ympäristön kannalta parempaa lihaa: wwf.fi/lihaopas.

*Tiedelehti Sciencessa kesäkuussa 2018 julkaistu tutkimus ruoantuotannon ympäristövaikutuksista.