WWF palkitsee vastuullisen ruoan kulutuksen edistäjät ja perinnemaisemien hoitajat 20 000 euron Panda-palkinnolla

WWF jakaa vuoden 2018 Panda-palkinnon Biologian ja maantieteen opettajien liitolle työstä vastuullisen ruoan kulutuksen edistämiseksi ja Paimion seudun ympäristöyhdistykselle arvokkaiden perinnemaisemien hoitamiseksi.

Erillisestä Anderssonin rahastosta vuosittain myönnettävä 20 000 euron Panda-palkinto jaetaan tänä vuonna kahden voittajan kesken. Palkinto luovutetaan voittajille tänään maailman ympäristöpäivänä.

Biologian ja maantieteen opettajien liitolle palkinto myönnetään Open ruokaopas -hankkeen toteuttamista varten. Paimion seudun ympäristöyhdistys puolestaan palkitaan pitkäjänteisestä työstä Paimionjokilaakson perinnemaiseman hoitamiseksi.

Vuoden 2018 Panda-palkinnon voittivat Biologian ja maantieteen opettajien liitto ja Paimion seudun ympäristöyhdistys.

WWF on jakanut Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien. Palkinnolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita.

Perinneympäristöt Suomen lajistollisesti arvokkaimpia elinympäristöjä

Paimion seudun ympäristöyhdistyson ylläpitänyt erittäin arvokasta perinneympäristöä Paimionjokilaaksossa jo vuodesta 1993.

”Perinneympäristöt ovat Suomen lajistollisesti arvokkaimpia elinympäristöjä. Niitty- ja ketokasvit, perhoset ja muut hyönteiset sekä monet lintulajit ovat riippuvaisia avoimista perinneympäristöistä. Perinneympäristöjen tila on heikentynyt merkittävästi viime vuosisadan puolivälin jälkeen”, sanoo WWF Suomen hallituksen varapuheenjohtaja ja Pandapalkinto-raadin puheenjohtaja Heidi Andersson.

Paimion seudun ympäristöyhdistyksen vuosittain järjestämien talkooleirien päätehtävänä on Paimionjokilaakson Askalankosken alueen perinnemaiseman hoito erityisesti niittämällä. Jatkuvalla hoidolla on ylläpidetty vaateliasta ketolajistoa ja vaalittu kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisemaa. Kesäjaksolla alueella on myös lampaita laiduntamassa.

”Perinneympäristöjen ennallistamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan Paimion seudun ympäristöyhdistyksen kaltaisia toimijoita”, Andersson sanoo.

Ruoan ympäristövaikutuksia voidaan käsitellä laajasti opetuksessa

Ruoka on asumisen ja liikkumisen jälkeen merkittävin hiilijalanjälkemme kasvattaja. Kestämätön ruoantuotanto aiheuttaa suuria kielteisiä vaikutuksia myös maaperälle, vesistöille ja luonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi ruoantuotantoon liittyy paljon eettisiä kysymyksiä eläinten hyvinvoinnista ruoan riittävyyteen globaalissa mittakaavassa.

”Ruokavalintoihin liittyy yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia arvoja, tapoja ja tottumuksia, uskomuksia ja erilaisia rajoitteita. Ruoka on henkilökohtainen ja herkkä aihe, ja olisi tärkeää, että asiasta puhutaan aktiivisesti jo peruskoulussa. Tästä syystä tämän vuoden toinen palkittava hanke – Biologian ja maantiedon opettajien liiton Open ruokaopas -hanke – on erittäin tärkeä ja ajankohtainen”, Andersson sanoo.

”Hankkeen ja uuden oppaan avulla ruoka sopii aiheena käsiteltäväksi monien oppiaineiden opetuksessa. Ruoan ympäristövaikutuksia voidaan käsitellä esimerkiksi biologian, maantieteen, kotitalouden sekä terveystiedon tunneilla. Maankäytön ja ruoantuotannon aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset ovat puolestaan tiiviisti yhteydessä historian ja yhteiskuntaopin opetukseen.”, Andersson jatkaa.

Lisätietoja:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi
[email protected]
puh. 040 585 0020