Norsunluukaupan kielto on vähentänyt norsunluun myyntiä Kiinassa

Kiinassa vuodenvaihteessa voimaan astuneella norsunluukaupan kiellolla on ollut merkittäviä myönteisiä vaikutuksia, käy ilmi WWF:n ja TRAFFICin teettämistä tuoreista selvityksistä. Norsunluukaupan vähentäminen on tärkeää, sillä arvioiden mukaan jopa 20 000 norsua tapetaan vuosittain niiden syöksyhampaiden kysynnän takia.

WWF:n ja uhanalaisten lajien tilaa tarkkailevan TRAFFICin selvitysten mukaan kaikki tarkastuksessa mukana olleet laillisesti norsunluuta myyneet kaupat olivat lopettaneet norsunluun myynnin kiellon tultua voimaan. Kiellolla on myös kiinalaisten tuki: yhdessä konsulttitoimisto GlobeScanin kanssa tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä vastaajasta sanoi tukevansa norsunluukaupan kieltoa.

”Kiinan esimerkki osoittaa, että norsunluukaupan kielto tuottaa tulosta. Uutinen on merkittävä, sillä Kiinan norsunluumarkkinat ovat olleet maailman suurimmat”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Huolta aiheuttaa edelleen se, että vain kahdeksan prosenttia kuluttajatutkimuksen vastaajista tiesi norsunluukaupan kiellosta ilman, että heitä täytyi johdatella. Lisäksi huutokauppojen, joissa antiikkisten norsunluuesineiden myyminen on yhä laillista, pelätään tarjoavan mahdollisuuksia laittoman norsunluun myyntiin. TRAFFIC havaitsi, että osalta huutokaupoissa myytävistä norsunluuesineistä puuttui vaadittavat luvat. Lisäksi jotkut huutokaupat kirjasivat esineitä katalogeihin väärin välttääkseen norsunluukaupan valvontaa.

”Työtä riittää vielä tehtäväksi. Selvitykset antavat tärkeää tietoa, jonka avulla norsunluukiellosta tiedottamista sekä lain toimeenpanoa ja valvontaa on mahdollista vahvistaa”, Pirinen sanoo.

Norsuja salametsästetään lähinnä Afrikassa, ja afrikannorsujen määrä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Syksyllä 2016 julkaistun arvion mukaan Afrikan mantereella elää 415 000 norsua. 1970-luvulta afrikannorsujen määrä on tippunut alle puoleen. Vaarana on, että norsut häviävät Afrikasta meidän elinaikanamme, jos salametsästystä ei saada kuriin.

Lisätietoja:

WWF:n ja TRAFFICin raportit: http://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?335490/Gamechangingivorybantakeseffectbutfurthereffortsneededtoensurelongtermgains

HUOM//Uutisen otsikkoa täsmennetty 28.9.2018.