WWF: Fortumin yhtiöjärjestykseen sisällytettävä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite

WWF on jättänyt Fortumille ehdotuksen, että yhtiökokous päättäisi 1,5 asteen tavoitteen sisällyttämisestä yhtiöjärjestykseen. Tavoitteen saavuttamiseksi Fortumin pitäisi muun muassa julkistaa aikataulu saksalaisen energiayhtiö Uniperin kivihiilivoiman alasajosta.

Ympäristöjärjestö WWF Suomi on jättänyt Fortumille ehdotuksen, että Fortum Oyj ottaa maaliskuussa pidettävän yhtiökokouksensa asialistalle päätöksen Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen sisällyttämisestä yhtiöjärjestykseen. WWF omistaa yhden Fortumin osakkeen, mikä Suomessa mahdollistaa ehdotusten jättämisen yhtiökokouksen asialistalle.

Fortumista tulee keväällä saksalaisen energiayhtiö Uniper SE:n enemmistöomistaja. Suomen valtio puolestaan on Fortumin suurin osakkeenomistaja yli 50 prosentin omistuksella. Fortumin ja Uniperin yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt ovat kivihiilivoimaloiden takia erittäin merkittävät.

”Enemmistöomistajuuden myötä yhtiöllä on valtava hiilijalanjälki vastuullaan. Pariisin ilmastosopimuksen mukainen toiminta tekisi Fortumista edelläkävijän ja keskeisen toimijan eurooppalaisessa energiamurroksessa”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Fortum ja Uniper eivät ole julkistaneet suunnitelmiaan kivihiilen alasajosta. Alasajon pitää tapahtua vuoteen 2030 mennessä, jotta Pariisin sopimuksen tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen voi toteutua. Sen sijaan Fortum näyttää tukevan kivihiilivoiman tuotannon jatkamista Saksassa jopa vuoteen 2038 saakka. Yhtiö näyttää myös suhtautuvan hyväksyvästi Uniperin toimiin, kuten uuden kivihiilivoimalaitoksen Datteln4:n tuotannon käynnistämiseen.

WWF ehdottaa, että Fortumin yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava pykälä:

Yhtiön hallituksen on arvioitava liiketoiminnan ilmastoriskit ja laadittava aikataulutettu tieteeseen perustuva suunnitelma yhtiön ja sen konserniyhtiöiden toiminnan sopeuttamisesta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajaan. Ilmastoriskeistä, sopeuttamissuunnitelmasta ja sen toteutumisesta on raportoitava vuosittain, ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

”Fortum ilmoittaa visiokseen puhtaamman maailman tavoittelun. Fossiili-intensiivinen liiketoiminnan osa ilman selkeää ja aikataulutettua alasajosuunnitelmaa tahraa Fortumin maineen ja tuhoaa markkina-aseman sekä karkottaa vastuulliset asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja sijoittajat”, Ojanen sanoo.

Ehdotus tarvitsee tuekseen kahden kolmasosan kannatuksen yhtiökokouksessa. WWF on yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa viime vuoden syyskuussa ehdottanut vastaavan periaatteen sisällyttämistä valtion omistajaohjauspolitiikkaan. Fortumin osakkeenomistajina on monia suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkeyhtiöitä.

”Institutionaaliset sijoittajat kiinnittävät koko ajan enemmän huomiota siihen, miten sijoituskohteet myötävaikuttavat fossiilisten polttoaineiden alasajoon. Kannustamme jokaista Fortumin osakkeenomistajaa, myös yksityishenkilöomistajia, osallistumaan yhtiökokoukseen ja antamaan tukensa ehdotukselle”, Ojanen toteaa.

WWF:n ehdotus Fortumin Oyj:n yhtiökokoukselle

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen