WWF pettyi Fortumin hallitukseen – yhtiö ei uskalla asettaa riittäviä ilmastotavoitteita

Energiayhtiö Fortumin hallitus ilmoitti maanantaina, ettei se aio suositella WWF:n aloitteen hyväksymistä maaliskuun yhtiökokouksessa. Fortumin osakkeenomistajilla on silti ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa yhtiön ilmastotavoitteisiin.

Fortumin visio ”puhtaammasta tulevaisuudesta” koki maanantaina kolauksen. Fortumin hallitus on päätynyt suosittelemaan, että varsinainen yhtiökokous hylkäisi WWF:n aloitteen sisällyttää Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen tavoite Fortumin yhtiöjärjestykseen.

”Olemme erittäin pettyneitä Fortumin hallituksen kannanottoon. Hallitus jättää täysin vastaamatta aloitteemme perustana olevaan kysymykseen. Fortum ei kerro, sopeutetaanko sen toiminta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen vai ei”, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Sen sijaan Fortum vetoaa kannanotossaan muun muassa siihen, että yhtiö on keskellä suurta yrityskauppaa. Fortumista on tulossa saksalaisen Uniperin enemmistöomistaja, eikä muutostilanteessa tavoitteiden laatiminen yksin Fortumille yhtiön mukaan onnistu. Fortumin hallitus viittaa kannanotossaan myös yhtiön toimintaan Venäjällä, missä sen energiantuotanto nojaa pitkälti fossiilisiin polttoaineisiin.

WWF näkee, että ilmastotavoitteiden kirjaaminen yhtiöjärjestykseen selkiyttäisi yhtiön strategiaa ja tulevaisuuden toimia niin Venäjällä kuin Saksassa.

”Fortum pystyisi toteuttamaan strategiaansa puhtaammasta maailmasta vain sopeuttamalla koko konsernin toiminnan Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Uniper-omistus ja Fortumin Venäjän toiminta ovat juuri sellaisia haasteita, joihin yhtiöjärjestyksen muuttaminen toisi selkeyttä. Yhtiöjärjestyksellä osakkeenomistajat antaisivat ohjausta ja tukea ilmastokestävälle liiketoiminnalle”, Ojanen sanoo.

Fortumin hallitus perustelee päätöstään myös sillä, että WWF:n ehdotus veisi yhtiötä liian yleishyödylliseen suuntaan. WWF:n näkemyksen mukaan ilmastokestävä liiketoiminta ei tee yhtiöstä yleishyödyllistä.

Lopullista päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiöjärjestystä on mahdollista muuttaa, vaikka yhtiön hallitus ei ehdotusta tukisi. Päätöksessä avainroolissa on Fortumin pääomistaja Suomen valtio.

”Suomi on sitoutunut Pariisin sopimukseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Myös suomalaiset eläkeyhtiöt sekä lukuisat kotimaiset ja ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat korostavat ilmastovastuullisuutta. Yhtiökokouksessa ei ole testissä pelkästään Fortumin vastuullisuuden kunnianhimo, vaan myös se, toimivatko Suomen valtio ja sijoittajat puheidensa mukaisesti”, Ojanen toteaa.

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen