Kolme vinkkiä, joiden avulla tunnistat luontoarvoiltaan rikkaan metsän

Vaikka Suomessa kasvaa paljon puuta, metsäluonnollamme ei silti mene hyvin. Mutta miten erottaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsä talousmetsästä? Tunnistamiseen on muutamia helpohkoja vinkkejä, ja esittelemme tässä artikkelissa kolme tärkeintä.

1. Luonnonmetsässä on runsaasti lahopuuta

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaassa metsässä on runsaammin lahopuuta  kuin tavanomaisessa hoidetussa talousmetsässä. Jos näet kuolleita pystypuita, keloja tai maassa makaavia puunrunkoja, kyse on todennäköisesti luonnolle arvokkaasta alueesta.

Iso osa metsien uhanalaisista lajeista on riippuvaisia juuri lahopuista. Etenkin maassa makaavien järeiden ja eri-ikäisten lahopuiden suuri määrä kielii todennäköisesti myös mielenkiintoisesta kääpä-, jäkälä- ja sammallajistosta. Luontaisesti kehittyneissä nuoremmissa arvometsissä lahopuu voi muodostua pääosin tai kokonaan myös ohutläpimittaisesta lahopuusta.

2. Luonnonmetsässä on eri ikäisiä ja kokoisia puita

Vaikka metsässä ei olisikaan vielä erityisen runsaasti lahopuuta, se voi olla arvokas luonnon kannalta. Katse kannattaa kääntää tällöin eläviin puihin: jos metsässä on paljon eri ikäisiä ja eri kokoisia puita ja sahakannot puuttuvat, metsä voi olla luonnoltaan arvokas.

Hyvä merkki on myös latvuskerrosten määrä eli kerroksellisuus: luonnontilaisessa tai luonnontilaisen kaltaisessa metsässä puiden latvuksia on eri korkeuksilla aina pienistä taimista suurimpiin puihin asti. Tavanomainen talousmetsä on useimmiten hoidettu tasaikäiseksi- ja kokoiseksi, jolloin sieltä puuttuvat suurimmat puut ja puuston rakenteellinen vaihtelu.

3. Luonnonmetsässä on eri puulajeja

Usein metsänhoidolta pidempään säästyneissä metsissä on myös hoidettuja talousmetsiä monipuolisempi puulajivalikoima. Sekapuustoisuus lisää luontoarvoja. Erityisesti vanhat lehtipuut kuten haavat, raidat, pihlajat ja jalopuut ovat metsäluonnolle tärkeitä.

Näin vaikutat metsien suojeluun ja käyttöön

Suomalaisella metsäluonnolla ei mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Metsissämme elää 833 uhanalaista lajia – ja määrä kasvaa, jos metsienkäsittelyssä ei tapahdu muutosta.

Onneksi sinäkin voit auttaa! Jos omistat metsää, tutustu WWF:n Metsänhoito-oppaaseen. Oppaan avulla voit suojella luontoa myös talousmetsässäsi.

Jos et omista metsää, voit vaikuttaa suuriin metsänomistajiin, kuten valtioon, kuntiin tai seurakuntiin. Vinkkejä saat WWF:n Metsävaikuttamisoppaasta.

Yhdessä muutamme maailmaa

60 vuoden aikana olemme saaneet aikaan suurenmoisia luonnonsuojelun onnistumisia, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman tukijoitamme. Yhdessä olemme päässeet pitkälle, mutta emme ole vielä perillä. WWF-kummina sinulla on tärkeä rooli tulevissa onnistumistarinoissa.

Liity kummiksi tänään

Yhdessä muutamme maailmaa

60 vuoden aikana olemme saaneet aikaan suurenmoisia luonnonsuojelun onnistumisia, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman tukijoitamme. Yhdessä olemme päässeet pitkälle, mutta emme ole vielä perillä. WWF-kummina sinulla on tärkeä rooli tulevissa onnistumistarinoissa.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.