Yritykset tuhlaavat luonnonvaroja – Näin yritys voi estää luonnon köyhtymistä

WWF:n Living Planet -raportti  kertoo luonnon monimuotoisuuden hälyttävästä tilasta. Syy luonnon ahdinkoon olemme me ihmiset, jotka kulutamme luonnonvaroja enemmän kuin on kestävää. Luonnon köyhtyminen aiheuttaa merkittäviä riskejä yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Siksi kokosimme kolme keinoa, joilla yritykset voivat ryhtyä suunnanmuutokseen luonnon ja ihmisten hyväksi.

Taloutemme perustuu luonnon hyvinvointiin. Globaali liiketoiminta ja lähes kaikki toimialat ovat riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Sen lisäksi, että luonto tarjoaa raaka-aineita, kuten puhdasta vettä, ruokaa ja puutavaraa, se pitää myös huolta ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

Silti ihmiskunta on jo pitkään käyttänyt luonnonvaroja nopeammin kuin luonto ehtii niitä tuottamaan. Tarvitsisimme noin 1,5 maapalloa kattamaan kaiken kulutuksemme. Jos taas kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, maapalloja tarvittaisiin reilut 3,5.

Tuoreen WWF:n Living Planet 2020 -raportin  mukaan muokkaamme ja tuhoamme luontoa nopeammin kuin koskaan ihmisen historiassa. Luontaisia elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus ovat maailmanlaajuisesti suurimpia syitä luonnon monimuotoisuuden katoon. Muun muassa metsiä kaadetaan kiihtyvään tahtiin maa- ja metsätalouden sekä rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Maailman talousfoorumin Global Risks 2020 -raportti kertoo, että seuraavan vuosikymmenen suurimmat haasteet liittyvät kaikki ensimmäistä kertaa ympäristöön. Talousfoorumi nostaa merkittävimmiksi haasteiksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen. Arvioiden mukaan ympäristökriisit aiheuttavat maailmantaloudelle vähintään 403 miljardin euron kustannukset vuodessa, jos emme uudista suhdettamme luontoon. Vuoteen 2050 mennessä kustannukset ovat yhteensä valtavat 8,4 biljoonaa euroa.

Miten yritykset voivat vähentää luonnonvarojen kulutusta?

Yrityksillä on vastuu kehittää liiketoimintaansa tavalla, joka on hyväksi luonnolle ja ihmisille. Kestävä liiketoiminta on monin tavoin hyödyllistä myös yrityksille itselleen. Näillä vaikuttavilla keinoilla yritystoimintaa on mahdollista muuttaa kestävämmäksi:

1. Sitoudu vähentämään päästöjä

Yritysten on sitouduttava vähentämään oman toimintansa ja arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä ilmastotieteen mukaisesti, jotta voimme torjua ilmastonmuutosta. Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen vähennystavoitteen mukaiset päästövähennykset ovat yksi tärkeimmistä vastuullisen yritystoiminnan lähtökohdista. Science Based Targets eli SBT-aloite tarjoaa yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat laatia omat ilmastotoimensa. Mukana on jo lukuisia merkittäviä suomalaisia yrityksiä. SBT on sovellettavissa yhä useammalla toimialalla – suuryritysten lisäksi pienet ja keskisuuret yritykset voivat nyt määritellä aloitteen avulla päästötavoitteensa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää, että rahavirrat siirtyvät kestävään uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen talouteen. Uusiutuviin energialähteisiin panostavat yritykset ovat usein toimialojensa edelläkävijöitä ja saavat siitä kilpailuetua. Ne ovat valmistautuneet paremmin kiristyvään lainsäädäntöön sekä tuleviin ilmastohaasteisiin. Vastuullisen sijoittamisen osuuden arvioidaan myös kasvavan globaaleilla markkinoilla merkittävästi tulevaisuudessa. WWF:n ja Mandatum Lifen Sijoittajan ilmasto-opas kertoo, miten yritykset ja säätiöt voivat sijoittaa ilmastovastuullisesti ja ennakoida tulevia muutoksia.

2. Toimi ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Jokaisen yrityksen pitää selvittää liiketoimintansa aiheuttamat merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset ja -riskit, jotta luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää. Yritysten on tarkasteltava omaa liiketoimintaansa kriittisesti monesta näkökulmasta. Ovatko investoinnit ja toimitusketjut kestäviä? Käyttääkö yritys raaka-aineita, jotka aiheuttavat metsäkatoa? Muun muassa näiden kysymysten käsitteleminen avoimesti on välttämätöntä muutoksen luomiseksi. Kun yritys on kartoittanut omat ympäristövaikutuksensa, sen on tehtävä suunnitelma niiden pienentämiseksi ja ryhdyttävä toimiin.

Esimerkiksi elintarviketeollisuuden isoimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat eläinperäisen ruuan tuotannosta. Elintarvikealan yritykset voivatkin pienentää ympäristövaikutuksiaan kehittämällä houkuttelevia kasvipohjaisia tuotteita ja markkinoimalla niitä kuluttajille.

Lisäksi kannattaa etsiä yrityksen ulkopuolelta toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä voisi saada aikaan laajempia vaikutuksia. Tällaisia kumppaneita voivat olla vaikkapa muut yritykset, jotka käyttävät samoja resursseja. Muiden yritysten tuotannosta saattaa esimerkiksi aiheutua hukkamateriaalia ja sivuvirtoja, joita on mahdollista hyödyntää omassa tuotannossa neitseellisten luonnonvarojen sijaan. Liiketoiminnan tarkastelu kestävyyden näkökulmasta saattaa myös synnyttää uusia innovaatioita tuotantoon tai jopa kokonaan uusia tuotteita ja palveluita.

Vastuullinen työnantaja huolehtii ympäristöstä myös työpaikalla. Työpaikoilla onkin valtavasti mahdollisuuksia hallita kulutusta ja leikata turhia päästöjä. WWF Green Office - ympäristöjärjestelmä tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mallin, jonka avulla työpaikka voi pienentää ilmastopäästöjä ja tehostaa luonnonvarojen käyttöä.

3. Puhu luonnon puolesta

Omien tekojensa ohella yritysten kannattaa kertoa arvoistaan, jakaa tietoa vastuullisista valinnoista ja kannustaa muita positiiviseen muutokseen. Yritys voi ottaa kantaa jakamalla vetoomuksia henkilöstölle tai osallistumalla tapahtumiin.

Vetoamalla sidosryhmiin, kuten kilpailijoihin, kumppaneihin, viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, yritys vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin. Kun edelläkävijäyritykset ottavat tiedeperustaisesti kantaa poliittiseen päätöksentekoon, saadaan poliittiset linjaukset palvelemaan yhden maapallon rajojen mukaista liiketoimintaa. Kestävällä pohjalla toimiva yritys voi myös hyötyä näistä muutoksista. Esimerkiksi sääntelyn tiukentuessa on parempi olla kilpailijoita edellä.

Muun muassa Business for Nature  on maailmanlaajuinen koalitio, joka kokoaa yhteen vaikutusvaltaisia organisaatioita ja edelläkävijäyrityksiä. Yhteisö vaatii hallituksia pysäyttämään luonnon tilan heikkenemisen. Samalla se esittelee ja edistää kunnianhimoisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka vaikuttavat luonnon hyvinvointiin.

Lue lisää luonnon ja talouden yhteydestä WWF:n Living Planet 2020 -raportin Business & Finance Briefing -sivulta.

Yritys, ole osana muutosta

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme.

Löydä yrityksesi tapa vaikuttaa

Yritys, ole osana muutosta

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme.