WWF:n, Stora Enson ja Tornatorin virtavesiyhteistyö käynnistyi talkoilla Puumalan Peukalojoella

WWF Suomen, Stora Enson ja Tornatorin Metsäpurojen puolesta -yhteistyö käynnistyi 11.–12. elokuuta Puumalan Peukalojoella järjestettävillä kunnostustalkoilla. Yhteistyön tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille.

Etelä-Savossa sijaitseva, noin viiden kilometrin mittainen Peukalojoki on WWF Suomen, Stora Enson ja Tornatorin kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön ensimmäinen talkookohde. Se valittiin, koska kyseessä on Tornatorin omistaman metsäalueen keskellä virtaava ja paikallisesti tärkeä pienvesistö.

Kaksipäiväisissä talkoissa muun muassa monipuolistettiin jokiuoman rakennetta kivien, puiden ja syvänteiden avulla ja rakennettiin kaloille kutusoraikkoja, joissa ne voivat lisääntyä.

Kunnostustalkoot lisäävät myös läheisen Lieviskän padon poistamisesta saatavia ympäristöhyötyjä, sillä poistuvan padon tilalle uhanalaisille vaelluskaloille avautuu väylä nousta nyt kunnostettuun Peukalojokeen.

Virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä Suomen uhanalaisille vaelluskaloille kuten esimerkiksi taimenelle, lohelle ja vaellussiialle. Vapaana virtaavia vesiä kaipaavat myös uhanalaiset vesihyönteiset, sammaleet, jokiravut ja simpukat ja nisäkkäät, kuten saukko.

(juttu jatkuu kuvakarusellin jälkeen)

Yritysyhteistyö metsissä sijaitsevien pienvesistöjen hyväksi

Puronkunnostustöihin osallistui laaja joukko Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n asiantuntijoita ja johtoa.

”Peukalojoen kaltaiset metsien pienvedet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, sillä ne tarjoavat kodin lajeille, jotka eivät välttämättä viihdy muualla. Tuhansien järvien ja jokien Suomessa vesienhoito vaatii useiden toimijoiden yhteistyötä. Yhteiset talkoomme Stora Enson ja Tornatorin kanssa ovat tästä erinomainen esimerkki”, iloitsee WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa Stora Enson ja Tornatorin päivittäistä toimintaa. Yhteistyö WWF:n kanssa virtavesien parantamiseksi sisältyy kummankin yhtiön monimuotoisuusohjelmiin.

”Tornator on merkittävä kulottaja ja soiden ennallistaja. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö käynnistää myös virtavesien kunnostukset Tornatorin mailla. Samalla henkilöstömme oppii lisää virtavesikohteista sekä niiden huomioon ottamisesta metsätaloustoimenpiteissä”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

“Virtavesiyhteistyö on osa monimuotoisuusohjelmaamme ja tärkeää työtä luonnon hyväksi, mutta myös erinomainen vapaaehtoistyön muoto henkilöstöllemme. Stora Enson henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää vuodessa kahdeksan tuntia työaikaa vapaaehtoistyöhön, sanoo Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Yritysyhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Uutisia yritysten ympäristövastuusta suoraan sähköpostiisi

Haluatko lisää tietoa yritysyhteistyöstämme, saavutuksistamme ja yhteistyön mahdollisuuksista? Tilaa WWF:n yritysyhteistyön uutiskirje!

Tilaa uutiskirje

Uutisia yritysten ympäristövastuusta suoraan sähköpostiisi

Haluatko lisää tietoa yritysyhteistyöstämme, saavutuksistamme ja yhteistyön mahdollisuuksista? Tilaa WWF:n yritysyhteistyön uutiskirje!