Suomen ylikulutuspäivä on tänään – ylitämme kestävän kulutuksen rajat noin nelinkertaisesti

Suomalaiset ovat yksi eniten kuluttavista kansoista maailmassa: kulutamme oman osuutemme maapallon vuotuisista luonnonvaroista kolmessa kuukaudessa. ”Voimme lisätä hyvinvointia muuttamalla kulutustapojamme”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Ylikulutuspäivä on se päivä, jona ihmisten kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ylikulutuspäivä osuu tänä vuonna maaliskuun viimeiselle päivälle.

”Viimeisimpien laskelmien mukaan suomalaiset kuluttavat oman osansa maapallon luonnonvaroista maailman maista 16. nopeiten”, WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula toteaa.

Suomessa asukasta kohden laskettu kulutus ylittää maapallon kantokyvyn noin nelinkertaisesti. Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin noin neljä maapalloa tuottamaan tarvittavat luonnonvarat.

”Seuraavalta hallitukselta tarvitaan tiukkoja ja pitäviä linjauksia, jotta voisimme saada kulutuksemme kestävälle tasolle”, Nikula toteaa.

Muutoksia tarvitaan ennen kaikkea yhteiskunnallisella tasolla. Tähän velvoittaa myös viime vuoden lopulla solmittu YK:n Kunmingin-Montrealin sopimus, jonka Suomi on lähes 200 muun maan tavoin allekirjoittanut.

”Suomen on pidettävä sanansa ja pienennettävä ekologista jalanjälkeään huomattavasti. Korkean kulutusasteen maana meillä on velvollisuus olla etujoukoissa ratkaisemassa ongelmaa”, Nikula sanoo.

”Yksi ratkaisu on purkaa ympäristölle haitalliset tuet ja ohjata rahoitus ympäristöä hyödyttäviin toimiin. Tulevan hallituksen pitäisi korvamerkitä luonnolle vuosittain summa, joka vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta.”

WWF:n tammikuussa Gaia Consulting Oy:lla teettämän selvityksen mukaan valtio maksaa ympäristölle haitallisia tukia vuodessa noin 3,6 miljardia euroa. Määrä ei ole muuttunut kymmeneen vuoteen, vaikka ymmärrys ympäristökriiseistä on lisääntynyt.

Äänestä kestävän menestyksen puolesta

Ylikulutus on juurisyy maailmanlaajuisille kriiseille, ilmastonmuutokselle ja luontokadolle. Siksi myös ratkaisut ylikulutuksen lopettamiseen, ilmastokriisin hillitsemiseen ja luontokadon pysäyttämiseen ovat osittain samoja. Esimerkiksi energiasektorilla murroksen käynnistäneen päästökaupan kaltaisia keinoja olisi otettava käyttöön kaikkien luonnonvarojen kulutuksen osalta.

Luonto olisi osattava nähdä kaiken hyvinvointimme perustana ja ymmärrettävä sen arvo talousjärjestelmämme kivijalkana. Ylikulutuksen lopettaminen on tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä.

”Meillä on jo runsaasti ratkaisuja kestävän menestyksen rakentamiseen. Niiden käyttöönottoa kuitenkin hidastavat esimerkiksi taloudellisten kannusteiden sekä luonnonvarojen käytön haittoja koskevan sääntelyn heikkoudet”, Nikula toteaa.

Jokainen meistä voi toimia ylikulutuksen lopettamiseksi tekemällä kestäviä valintoja arjessaan. Yksi ajankohtaisimmista vaikutusmahdollisuuksista on äänestäminen eduskuntavaaleissa.

”Kulutuksen saaminen kestävälle tasolle vaatii pitäviä poliittisia päätöksiä. Niihin voi vaikuttaa äänestämällä ja vaatimalla päättäjiltä sitoutumista luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamiseen”, Nikula tiivistää.

Ylikulutus

Luonto on hyvinvointimme perusta. Se ei kuitenkaan kykene uusiutumaan niin nopeasti kuin ihmiset sitä kuluttavat. Voimme muuttaa kulutustamme niin, ettei ylikulutuksesta johtuva luontokato uhkaa jälkipolvien mahdollisuutta hyvään elämään.

Ylikulutus

Ylikulutus

Luonto on hyvinvointimme perusta. Se ei kuitenkaan kykene uusiutumaan niin nopeasti kuin ihmiset sitä kuluttavat. Voimme muuttaa kulutustamme niin, ettei ylikulutuksesta johtuva luontokato uhkaa jälkipolvien mahdollisuutta hyvään elämään.