Historiallisen hyviä uutisia uhanalaisille vaelluskaloille – Palokin kosket vapautetaan

Hallitusohjelmassa tehtiin historiallisen hyvät kirjaukset virtavesiluonnon suojelemisesta ja ennallistamisesta. Heinävedellä sijaitsevien Palokin koskien vapauttaminen tulee olemaan Suomen sisävesien merkittävin padonpurku uhanalaisille vaelluskaloille vapautuu jopa 1500 kilometriä vapaana virtaavaa vesireittiä 

Vastikään julkaistussa hallitusohjelmassa oli hyviä kirjauksia virtavesiluonnon ja vanhojen metsien suojelemisesta, mutta muuten kirittävää löytyy runsaasti. WWF:n arvion mukaan hallitusohjelman kirjaukset eivät ole riittäviä luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi.  Luonto köyhtyy hälyttävää vauhtia ja ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme, ja niiden vaikutukset näkyvät myös Suomessa.   

Hallitusohjelman positiivisin osuus olivat kuitenkin kirjaukset virtavesiluonnon suojelemisesta ja ennallistamisesta. Merkittävimpänä kirjauksena voidaan pitää sitä, että hallitus sitoutuu ennallistamaan Vuoksen vesistöalueen koskiluonnon kruununjalokiven: Palokin kosket. Pohjois-Karjalan Heinävedellä sijaitseva yhdeksän kosken sarja on ollut padottuna pienvesivoiman tuotantoon vuodesta 1961 asti. Patoamisen myötä valtaosa Palokin koskista jäi patoaltaan syvyyksiin seisovan veden alle, ja padon alapuoliset kosket puolestaan kuivilleen. Samalla ajanjaksolla Saimaan lohikalat ovat uhanalaistuneet, kun vaelluskalojen suosima lisääntymisalue katosi ja kalojen vaellusreitti katkaistiin. 

Katso alta Heinäveden ja Tuusniemen kuntien toimeksiantona tehty video Palokinkoskien historiasta ja ennallistamisen vaikutuksista. Videon tekijä: Niko Jokinen / Yhteisöagentti Oy 

1500 kilometriä lisää vaellusreittiä äärimmäisen uhanalaisille lohikaloille 

Hallitusohjelman virtavesiluontoa koskevat kirjaukset voivat olla seuraava luonnonsuojelun kansallinen menestystarina, josta on malliksi myös muulle maailmalle. Palokin alueen ennallistaminen on Euroopan tasolla ainutlaatuisen suuri virtavesien ennallistamishanke ja tärkein yksittäinen toimenpide Suomen sisävesien uhanalaisten lohikalakantojen elvyttämiseksi. Palokin koskien vapauttamisen myötä vaelluskaloille voidaan ennallistaa kymmenien hehtaarien edestä elintärkeitä lisääntymisalueita.  

Tilanne lohikalojen osalta on kriittinen, ja Saimaan järvilohi on jo kerran kadonnut virallisesti suomen luonnosta. Se saatiin säilymään lajistossa laitoskasvatuksen ja istutusten avulla, mutta kala on edelleen äärimmäisen uhanalainen. Myös taimen on Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen. 

Lue myös: “Mahdottomalta näyttävä solmu” – WWF analysoi hallitusohjelman ilmastopolitiikkaa 

Saimaan lohikalojen ahdinkona on ollut jo vuosikymmenien ajan ihmisten rakentamat padot, siltarummut ja muut vaellusreittejä tukkivat esteet. Kalakantojen tilan parantamisen tehokas ratkaisu on niiden elinympäristöjen eli virtavesialueiden ennallistaminen. Energiantuotannon kannalta merkityksettömien patojen purkaminen on osoittautunut hyväksi keinoksi elvyttää uhanalaisia vaelluskaloja ja antaa niille mahdollisuus päästä lisääntymään luonnollisesti. Malliesimerkki tästä nähdään Etelä-Karjalan Rautjärven Hiitolanjoella, jossa energiatuotanto väistyi ja äärimmäiset uhanalaiset lohet palasivat patojen avauduttua kunnostettuihin koskiin jälleen luontaisesti lisääntymään. 

Lue myös: Lahnasenkosken pato on nyt purettu Hiitolanjoesta – äärimmäisen uhanalainen järvilohi ilmestyi heti padon alta vapautettuun koskeen 

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.