Suomen uhanalaiset kalat

Harva tietää, että Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia. Osaa niistä saa edelleen vapaasti kalastaa, myydä ja syödä. Jotkin lajit, kuten monni ja sinisampi, ovat hävinneet vesistämme kokonaan.

Uhat

Vaelluskalat syntyvät useimmiten virtaavissa vesissä kuten joissa tai puroissa, mistä ne siirtyvät mereen tai järveen kasvamaan ja palaavat lopulta synnyinpaikkaansa lisääntymään. Syy vaelluskalojen ahdinkoon on yksinkertainen: ihmisen rakentamat padot, siltarummut ja muut esteet tukkivat kalojen reitit lisääntymisalueilleen. Hyvä uutinen on, että kalakantojen tilaan voidaan vaikuttaa nopeastikin niiden elinympäristöjä eli virtavesiä kunnostamalla ja entisöimällä. Myös kalastuksensäätelyllä on merkittävä rooli uhanalaisten kalojen suojelussa.

Tiesitkö, että...

Ruo­ka­pöy­däs­sä kannattaa suosia WWF:n Ka­laop­paas­sa vihreällä merkittyjä kalalajeja.

Vaelluskalat tarvitsevat myös erityiset olosuhteet kutemisen onnistumiseksi. Joen pohjasoran on oltava juuri oikeanlaista ja veden virrattava sopivalla nopeudella, jotta kehittyvälle mädille riittää hapekasta vettä eivätkä mätimunat huuhtoudu virran mukana. Tällaisia lisääntymispaikkoja on jäljellä hyvin vähän, sillä jokia ja puroja on vuosikymmenien saatossa ruopattu, perattu ja suoristettu niin maa- kuin metsätalouden tarpeisiin. Eteläisen Suomen virtavesistä enää muutama prosentti on luonnontilaisia.

 • Äärimmäisen uhanalaisia: järvilohi, Saimaan nieriä, meriharjus, ankerias
 • Erittäin uhanalaisia: meritaimen, vaellussiika, Etelä-Suomen sisävesitaimen (67°00’N eteläpuolella)
 • Vaarantuneita: lohi, planktonsiika, karisiika

Voit tutustua Suomen uhanalaisiin kalalajeihin alla olevassa kuvakarusellissa.

Mitä WWF tekee?

Tavoitteenamme on, että kaikkien Suomen uhanalaisten kalalajien tilaa saadaan parannettua kunnostusten, neuvonnan, valistuksen sekä Kalaoppaan mukaisten kestävien valintojen kautta.

 • Poistamme vaellusesteitä

  Vesissä olevat esteet ovat suurin syy vaelluskalojen uhanalaisuuteen. Yhdenkin nousuesteen avaaminen voi elvyttää kalakantoja kilometrien pituisilta virtavesialueilta. Autamme vaelluskaloja esimerkiksi poistamalla turhia vaellusesteitä ja rakentamalla kalateitä voimalaitospatojen ohi monivuotisessa Vauhtia vaellukseen -hankkeessa. Kunnostamme jokia ja puroja myös rakentamalla niihin talkoovoimin kutusoraikkoja ja poikasalueita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

   

 • Parannamme vedenlaatua

  Parannamme kalojen pilaantuneita elinympäristöjä vähentämällä vesiin valuvien rehevöittävien ravinteiden ja samentavan maa-aineksen määrää. Lue lisää 4K-hankkeesta, jossa rakennamme kosteikkoja, ennallistamme soita ja palautamme rakennettuja uomia luonnontilaan yhdessä maanomistajien kanssa.

 • Vaikutamme kalastukseen liittyvään lainsäädäntöön

  Vuonna 2016 voimaan tullut uusi kalastuslaki paransi monen uhanalaisen kalalajin asemaa selvästi. Laki kieltää luonnossa syntyneen meritaimenen, meriharjuksen, Saimaan nieriän ja järvilohen ottamisen saaliiksi. Myös sisävesien luonnontilaiset taimenkannat rauhoitettiin kalastukselta napapiirin eteläpuolella. Ankeriaan kalastus on nykyisin kiellettyä Suomessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Lohi, eri siikamuodot sekä pohjoisen Suomen sisävesitaimen ovat kuitenkin edelleen sallittuja saalislajeja uhanalaisuudestaan huolimatta.

 • Lisäämme tietoa uhanalaisista kaloista

  Annamme lausuntoja kalastuskiintiöistä, hoitosuunnitelmista sekä laki- ja asetusehdotuksista. Viestimme politiikoille kalalajien uhanalaisuuksista sekä keinoista parantaa niiden tilaa.

 • Edistämme vesilain avaamista

  Työskentelemme vaelluskaloja heikosti suojelevan vesilain avaamiseksi. Vesilain avaaminen tarkoittaisi, että vesivoimalat olisivat velvoitettuja rakentamaan patoihin kalatiet vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi.

 • Vaadimme kestävää kalastusta

  Vaikutamme siihen, että kaikkien uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien mahdollinen pyynti perustuisi tutkijoiden määrittämiin kestäviin tasoihin ja riittävän suuriin alamittoihin, rauhoitusaikoihin ja -alueisiin. Joidenkin lajien, kuten lohen, kalastukseen tulee myös säätää ylämitta, jotta suurikokoiset yksilöt pääsevät lisääntymään.

 • Vaikutamme EU:n kalastuspolitiikkaan

  Vaikutamme EU:n kalastuspolitiikkaan, kuten koko Itämeren kalastuskiintiöihin, sillä ne vaikuttavat myös Suomen kalakantoihin. Kiintiöiden tulee perustua Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisiin suosituksiin.

 • Autamme kuluttajia ja kalakauppiaita tekemään vastuullisia valintoja

  Kalakaupan ja kuluttajien valinnat ovat äärimmäisen tärkeitä uhanalaisten kalojen suojelemisessa. Autamme kuluttajia ja kalakauppiaita tekemään vastuullisia valintoja. Kalaoppaamme suosituksia seuraamalla voit valita lautasellesi kaloja elinvoimaisista kannoista.

 • Tuemme muita toimijoita uhanalaisten vaelluskalojen suojelemisessa

  Olemme palkinneet Virtavesien hoitoyhdistys Virhon kahdesti 20 000 euron suuruisella Panda-palkinnolla. Yhdistys tekee työtä virtavesien kunnostamiseksi ja vaelluskalojen kutupaikkojen ennallistamiseksi.

Miten sinä voit auttaa

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Lähde mukaan virtavesitalkoisiin

WWF kunnostaa ja ennallistaa uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä talkoovoimin. Tule mukaan tekemään tärkeää työtä, jonka jälkeen purot ja joet solisevat jälleen esteettä!

Osallistu talkoisiin!

Lähde mukaan virtavesitalkoisiin

WWF kunnostaa ja ennallistaa uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä talkoovoimin. Tule mukaan tekemään tärkeää työtä, jonka jälkeen purot ja joet solisevat jälleen esteettä!