kala purossa2 © Wild Wonders of Europe /Martin Falklind / WWF
Päivitetty

Suomen uhanalaiset kalat

Peräti 12 Suomessa tavattavaa kalalajia tai -muotoa on luokiteltu uhanalaisiksi (vaarantunut, erittäin uhanalainen tai äärimmäisen uhanalainen). Vesistämme ovat jo hävinneet esimerkiksi monni ja sinisampi.