Ympäristö hyötyy yritysyhteistyöstä

Minulta kysytään toisinaan, miksi teemme yhteistyötä yritysten kanssa: eivätkö ne ole osa ongelmia, joita yritämme ratkaista?  Mielestämme yritykset voivat kuitenkin olla enemmän osa ratkaisua kuin itse ongelmaa. Luonnon monimuotoisuus vähenee, koska ihmiset kuluttavat koko ajan yhä enemmän luonnonvaroja. Tämän suunnan muuttamisessa yrityksillä on ratkaiseva tehtävä.

WWF:n yritysyhteistyöllä on kolme tavoitetta. Ensinnäkin, on tärkeää saada yritykset mukaan ympäristötalkoisiin. Kaikella yritystoiminnalla on väistämättä jonkinlainen vaikutus ympäristöön, ja usein tämä vaikutus on huomattavasti suurempi kuin yksittäisten ihmisten. Autamme yrityksiä kehittämään tuotantoprosessejaan ja tuotteitaan niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän maapallon resursseja ja tuottavat mahdollisimman vähän päästöjä.

Toiseksi, monet yritysten kehittämät tuotteet auttavat säästämään luontoa. Haluamme innostaa yrityksiä kehittämään lisää tällaisia innovaatioita.

Lisäksi yritykset tukevat suojelutoimintaamme eri tavoin, kuten lahjoituksin, tai antamalla erityisosaamistaan käyttöömme. Esimerkkinä palvelulahjoituksesta on Toyota, joka on jo vuosia tukenut WWF:ää liisaamalla ympäristöä säästävän hybridi-Priuksen käyttöömme. WWF:n tuloista noin neljäsosa tulee yrityksiltä.

Saamme aikaan suurimmat ympäristöhyödyt, kun kaikkein suurimmat yritykset tai saastuttavimmat elinkeinot pienentävät ekologista jalanjälkeään. Emme pääse suojelutavoitteisiimme toimimalla vain sellaisten edelläkävijäyritysten kanssa, jotka tekevät täysin ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Vaikka teemme yhteistyötä saastuttavienkin toimialojen kanssa, se ei tarkoita, että olisimme joka asiasta niiden kanssa samaa mieltä. WWF varaa aina itselleen oikeuden kritisoida yhteistyökumppaneitaan, kuten nekin meitä.

Yritysyhteistyössä kumpikin osapuoli kokee saavansa yhteistyöstä jotain itselleen tärkeää, kuten näkyvyyttä toistemme viestintäkanavissa. Esimerkki tästä on Coca-Colan Arctic Home –kampanja, joka tällä hetkellä näkyy kaupoissa, netissä ja televisiossa. Samalla kun WWF:n huoli arktisen luonnon tilasta saavuttaa Coca-Colan asiakkaat, yritys saa näkyvyyttä laajalle ympäristötyölleen.

Yhteistyön ansiosta myös ymmärrys toisen osapuolen tarpeista ja tavoitteista kasvaa ja samalla saattaa löytyä uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Tästä hienona esimerkkinä on WWF:n One Planet Leaders –koulutus, jonka kehitys lähti Nokian tarpeesta saada johtajilleen kattava ympäristökoulutusohjelma. WWF:n rakentama koulutuspaketti osoittautui niin toimivaksi, että sitä alettiin tarjota myös muille yrityksille.

On myös hyvä muistaa, että yritykset koostuvat ihmisistä. Heille on tärkeää kokea, että heidän työnantajansa välittää ympäristöstään. On hienoa nähdä, kuinka motivoituneita työntekijät ovat tekemään oman osansa maapallomme hyväksi. On myös upeaa, kuinka yksittäiset pienet teot kertautuvat suuriksi kokonaisuuksiksi, olivatpa ne sitten yksittäisten ihmisten tai suuryritysten tekemiä.