Maapallon kokoiseen elämään

WWF:n tuore Living Planet -raportti on korutonta kertomaa: elämme yli varojemme. Tällä hetkellä kulutamme luonnonvaroja ja energiaa puolitoistakertaisestimaapallon kantokyvyn verran. Jos sama tahti jatkuu, tarvitsemme vuonna 2030 jo kaksi maapalloa tyydyttämään tarpeemme. Lisääntyvä kulutuksemme uhkaa samalla luonnon monimuotoisuutta, joka jatkaa heikkenemistään.

Meillä on kuitenkin myös toinen vaihtoehto. On olemassa keinot, joiden avullaruokaa, vettä ja energiaa riittää vuonna 2050 maailman yhdeksälle miljardille ihmiselle.

Esimerkiksi riittävä ruoan tuotanto on mahdollista ilman, että ruoan tuotannon ekologinen jalanjälki kasvaa. Me suomalaiset voimme kantaa kortemme kekoon kahdella helpolla ratkaisulla: vähentämällä kaatopaikalle päätyvän ruoan määrää ja syömällä vähemmän lihaa. Kun ruokaa ei heitetä roskiin, tarvitsee sitä myös tuottaa vähemmän. Trooppisilla alueilla lihan tuottamiseen liittyvä eläinten laiduntaminen ja maankäytön muutokset muun muassa uhkaavat luonnontilaisia sademetsiä ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Kun syömme kasvit kasveina, emmekä ensin syötä niitä eläimille, ruokaa riittää useammalle.

Vesi on elämän perusedellytys ja sen on riitettävä kaikille ihmisille. Keinoja ovat järvien, jokien ja kosteikkojen ekosysteemien säilyttäminen ja kunnostus sekä veden käytön tehokkaampi hallinta. WWF Suomen Himalajan hankkeissa tehdään veden käytön suunnitteluun liittyvää työtä, joka osaltaan edistää valuma-alueella asuvan 1,4 miljardin ihmisen vesiturvaa.

Me suomalaiset voimme edistää vesivarojen oikeudenmukaisempaa käyttöä vähentämällä omaa välillistä vesijalanjälkeämme. Helppoja tapoja ovat esimerkiksi vaihtaa suuren vesijalanjäljen omaava riisi suomalaiseen ohraan tai perunaan ja naudanliha kanaan.

Energian tuotanto- ja kulutustavoillamme on suuri merkitys kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Ehdottomasti tärkeintä on energiatehokkuuden lisääminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Tarvittava energia tulisi tuottaa uusiutuvilla energiamuodoilla.

Muutokseen tarvitaan isoja poliittisen tason suunnanmuutoksia, mutta myös pienet teot ovat tärkeitä. Jokaisen suomalaisen on helppo pienentää omaa hiilijalanjälkeään ja tehostaa energiankulutustaan esimerkiksi vaihtamalla vihreään sähköön, lämmittämällä koti maalämmöllä ja vaikkapa tiivistämällä ikkunat. Liikkumisen päästöjä on helppo vähentää nyt kesän kynnyksellä ottamalla pyörä entistä tiiviimpään käyttöön.

Living Planet -raportin viesti kesäkuussa Riossa pidettävälle YK:n Kestävän kehityksen kokoukselle on selvä: suunnan on muututtava, jotta ruokaa, vettä ja energiaa riittää kaikille oikeudenmukaisella tavalla. Samalla luonnon monimuotoisuuden lasku on pysäytettävä ja luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut on turvattava. Positiivista on, että tämä kaikki on mahdollista. Meidän tulee päättää, että haluamme elää yhden maapallon kokoista elämää.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri