Kuuteille kolattiin kinoksia

 

Yli sata vapaaehtoista auttoi tammi-helmikuun taitteessa saimaannorpan poikasia selviytymään kolaamalla niille pesäkinoksia. Niin sanottujen apukinosten tekemiseen päädyttiin, koska lunta ei ollut Saimaan kaikilla alueilla tarpeeksi.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa synnyttää poikasensa rantakinokseen kaivamaansa luolamaiseen pesään. Jos norppa joutuisi synnyttämään paljaalle jäälle, poikasten eli kuuttien selviytymismahdollisuudet laskisivat selvästi.

”Kylmyys ja pedot olisivat tänä talvena uhanneet jäälle syntyneitä poikasia, jos vapaaehtoiset eivät olisi tarttuneet lumikoliin. Tänä vuonna kinoksista tehtiin isoja, jotta ne kestäisivät myös pidemmän lauhan jakson”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Kinoksia kolattiin yhteensä noin 200 kappaletta ja niiden tekemiseen osallistui yli 140 ihmistä. Kinokset tehtiin Metsähallituksen johdolla, ja WWF vastasi työstä eteläisellä Saimaalla.

Apukinoksia kolattiin ensimmäisen kerran runsaasti vuonna 2014, jolloin norpat ottivat ne hyvin vastaan: arvioiden mukaan kuuteista yli 90 prosenttia syntyi apukinoksiin.

Talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on yhä kasvava uhka saimaannorpan tulevaisuudelle.

”Pesäkinosten kolaaminen auttaa norppia sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja on luonnonsuojelua konkreettisimmillaan. Samalla tulisi kuitenkin muistaa, ettei norppien auttaminen edellytä kolaan tarttumista. Ihminen voi käytöksellään vaikuttaa merkittävästi norpan selviytymiseen muun muassa verkkokalastusta ja pesimäaikaista häirintää välttämällä”, Tolvanen sanoo.

Teksti: Joonas Fritze