Luonnonsuojelussa sovitellaan myös ihmisten oikeuksia

Luontoa voidaan suojella vain ottamalla paikalliset ihmiset mukaan, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen.

Miten ihmisoikeudet liittyvät luonnonsuojeluun?

Ihmisoikeudet ovat kaiken luonnonsuojelun perusta, sillä jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Lisäksi meidän täytyy huomioida ja vahvistaa ihmisoikeuksia kaikessa työssämme, sillä emme voi suojella luontoa ilman paikallisyhteisöjen hyväksyntää. Jos luontoa yritetään suojella niin sanotusti pakottamalla, hyödyt jäävät lyhytaikaisiksi. Jos sen sijaan mietimme yhdessä, miten sekä luonto että paikallisyhteisöt voivat hyötyä suojelusta, olemme matkalla kohti pitkäaikaisia hyviä tuloksia.

Toivotko, että WWF tunnettaisiin myös työstä ihmisoikeuksien eteen?

On selvää, että suuri yleisö tuntee WWF:n lähinnä ikonisten eläinlajien suojelusta. Kun aloitin työni kuusi vuotta sitten, yllätyin itsekin, että WWF tekee paljon niin sanottua perinteistä kehitysyhteistyötä. Toivon, että WWF tunnettaisiin myös ihmisten kanssa tehtävästä työstä. Esimerkiksi Nepalissa olemme onnistuneet suojelemaan metsiä niin, että myös paikallinen väestö hyötyy suojelusta.

Liittyvätkö ihmisoikeudet ennen kaikkea kehitysmaissa tehtävään työhön?

Ihmisoikeudet pitää huomioida joka puolella maailmaa tehtävässä työssä. Kiinnostava esimerkki löytyy Hollannista, jossa korkein oikeus vahvisti viime vuoden lopulla, että Hollannilla on ihmisoikeusperustainen velvollisuus torjua ilmastonmuutosta. Meillä Suomessa hyvä esimerkki on, miten löydämme ratkaisun saamelaisten oikeuksiin ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Voivatko ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu olla ristiriidassa?

Joskus luonnonsuojelun onnistuminen voi saattaa ihmiset ja villieläimet törmäyskurssille. Kun onnistumme vuosien työn tuloksena lisäämään jollain alueella esimerkiksi villien norsujen määrää, voivat norsulaumat aiheuttaa kylille ja sadoille suurta tuhoa tallomalla niitä. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että meillä on käytössä rahastot, joista paikalliset voivat hakea korvausta villieläinten aiheuttamasta haitasta. Paikallisten kanssa on myös kehitetty keinoja pitää norsut poissa kylistä ja pelloilta. Esimerkiksi voimakkaan tuoksuisten ja norsujen inhoamien viljelylajikkeiden istutuksista on saatu hyviä tuloksia.

Mikä ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun yhteensovittamisessa on vaikeinta?

Hankalimpia ratkaistavia ovat tilanteet, joissa joudutaan rajoittamaan ihmisen aiheuttamaa painetta luonnolle esimerkiksi alueilla, joilla elää alkuperäiskansoja. Tällöin on erityisen tärkeää löytää ratkaisu, joka tukee alkuperäiskansojen kestäviä elinkeinoja ja toimeentuloa. Esimerkiksi Indonesiassa on perustettu suojelualueita, joiden hyödyntäminen on kielletty kaikilta muilta paitsi Dayak-alkuperäiskansalta. Dayakit saavat kerätä ruokaa myös suojelualueelta. Joskus ristiriidat voivat olla isojakin, ja silloin asiantuntemusta voidaan hakea esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöiltä. Tärkeintä on uskaltaa nostaa esille hankalimpia kysymyksiä esimerkiksi kehitysmaavaltioiden kanssa toimittaessa. Asioita on aina mahdollista kehittää. Jos päättäisimme toimia ainoastaan malliesimerkkien kanssa, tekisimme kehitysyhteistyötä Ruotsissa.

Ulkoministeriön rahoituksen avulla WWF suojelee metsiä, kehittää kestäviä elinkeinoja ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa useissa maissa Afrikassa ja Aasiassa.