Saastuttamiselle vihdoinkin piste

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti huhtikuun lopussa panna voimaan kiellon, joka estää risteilyaluksia laskemasta jätevesiään Itämereen.

Uutinen on loistava, sillä luksusristeilijöiden vessavedet ovat aiheuttaneet herkälle Itämerelle täysin turhaa kuormitusta.

”Tämä on voitto Itämeren luonnolle, rantavaltioiden asukkaille ja meille järjestönä. Tämän päätöksen eteen olemme tehneet työtä viimeisten 10 vuoden ajan”, WWF:n meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen iloitsee.

Enemmistö matkustajalauttayhtiöistä on toiminut vastuullisesti jo kauan. Sen sijaan kansainväliset luksusristeilijät eivät ole suostuneet lopettamaan saastuttamista vapaaehtoisesti. Tällä hetkellä jopa 70 prosenttia Itämerellä seilaavista risteilijöistä tuuppaa viemärijätteensä mereen.

Itämerellä risteilee vuosittain liki neljä miljoonaa turistia, jotka tuottavat päivittäin keskimäärin 170 litraa jätevettä henkilöä kohden. Suurin osa risteilyaluksista pumppaa jätevetensä laillisesti Itämereen. Jätevedet sisältävät typpeä ja fosforia, jotka rehevöittävät osaltaan jo ennestään kuormitettua merta.

Kielto astuu voimaan asteittain. Jätevesien laskeminen kielletään uusilta aluksilta vuonna 2019 ja jo liikenteessä olevilta aluksilta vuonna 2021. Kielto on voimassa koko Itämeren alueella. Poikkeuksen tekee osa Venäjän merialueista, jotka astuvat kiellon piiriin vasta vuonna 2023.

”Työmme jatkuu yhä, sillä aiomme valvoa tarkasti päätöksen täytäntöönpanoa”, Vilhunen sanoo.

Teksti: Joonas Fritze