EU valmistelee porttikieltoa metsäkatoa aiheuttaneille tuotteille – nykyään kuluttajan on lähes mahdoton tunnistaa metsäkatotuotteita

Myös eurooppalaiset ovat vastuussa metsäkadon ehkäisemisestä ympäri maailmaa, sanoo WWF Suomen kansainvälisen kehityksen asiantuntija Aleksi Heiskanen.

Miksi maailmanlaajuista metsäkatoa pitää torjua?

Metsät häviävät hälyttävää vauhtia hakkuiden, karjalaitumien ja maanviljelyn alta. Metsäkadon seuraukset ovat vakavia ja laajoja: luonnon monimuotoisuus hupenee, kun lajien elinympäristöt tuhoutuvat ja pirstaloituvat. Toinen metsäkadon vakava seuraus liittyy ilmastonmuutokseen, sillä metsät varastoivat ja sitovat valtavia määriä hiilidioksidia. Kun metsää tuhotaan, sen kapasiteetti sitoa hiiltä pienenee ja samalla hiiltä vapautuu ilmakehään huomattavia määriä.

Miten EU voi vaikuttaa metsäkatoon?

Euroopan komissio arvioi tällä hetkellä, miten se voisi parhaiten estää metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden pääsyn EU-markkinoille. Erään tutkimuksen mukaan jopa 20 prosenttia EU-markkinoille päätyvistä brasilialaisista maataloustuotteista tulee alueilta, joilla metsää on hakattu laittomasti maatalouden tieltä. Tämän kaltaisten tuotteiden tuontikielto olisi merkittävä, sillä EU:lla on paljon valtaa maailman markkinoilla. Parhaiten metsäkatoa voitaisiin ehkäistä koko maailman kattavilla yhteisillä sopimuksilla.

Mistä tietää, onko tuotteen valmistuksessa tuhottu metsää?

Tällä hetkellä ei valitettavasti ole olemassa maailmanlaajuista, kaikille hyödykkeille soveltuvaa järjestelmää, jonka avulla voisi tunnistaa metsäkatoa suoraan tai epäsuorasti aiheuttaneita tuotteita. Epäsuora metsäkato tarkoittaa esimerkiksi sitä, kun metsää raivataan pelloiksi lihantuotannon rehuksi käytettävän soijan vuoksi.

Millainen vastuu kuluttajalla on metsäkadon ehkäisemisessä?

Kuluttajalla on vain rajallisesti mahdollisuuksia selvittää, onko tuotteen valmistuksessa hävitetty metsää. Myös sen takia valtioilta ja EU:lta tarvitaan toimia metsäkadon torjumiseksi ja asiaa koskeva, sitova laki. Yksinkertaisinta olisi, jos kuluttaja voisi kauppaan mennessään tietää, ettei siellä myydä metsäkatotuotteita. Koska näin ei toistaiseksi ole, kuluttaja voi suosia luotettavia sertifikaatteja aina kun mahdollista. Esimerkiksi RSPO-sertifikaatti on merkki palmuöljyn vastuullisuudesta ja FSC metsätuotteiden vastuullisuudesta. Yksi hyvä keino ehkäistä metsäkatoa on lihankulutuksen vähentäminen, sillä lihantuotantoa varten raivataan metsiä niin rehunviljelyyn kuin laidunmaiksi. Myös palmuöljyssä ja kaakaossa on suuri metsäkadon riski, eli näitä tuoteryhmiä kannattaa tarkastella kriittisesti ja suosia luotettavia sertifikaatteja.

Miten WWF torjuu metsäkatoa?

Kansainvälisenä järjestönä toimimme monilla alueilla, joissa metsäkatoa tapahtuu. Koulutamme paikallisia ihmisiä käyttämään metsiä kestävästi ja vaikutamme paikallishallintoon. Autamme esimerkiksi maankäytön suunnittelussa niin, että maataloutta ohjattaisiin alueille, joilla ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä, eikä luonnonmetsiä tarvitsisi kaataa. WWF Suomi edistää metsäkatoa ehkäisevää toimintaa etenkin Aasiassa ja Afrikassa, missä tuemme kyläyhteisöjä kehittämään laittomalle puunhakkuulle vaihtoehtoisia, kestäviä elinkeinoja. Vuosina 2018 ja 2019 suojelimme kehitysyhteistyövaroin yli miljoona hehtaaria metsiä. Teemme myös paljon työtä kuluttajien tietoisuuden kasvattamiseksi.

Allekirjoita WWF:n vaatimukset EU-komissiolle ja vaadi EU:lta vahvaa lakia, joka estää metsiä tuhoavien tuotteiden myynnin EU:ssa. 

Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Lahjoita alk. 10 €/kk
Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.