Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöpalkinto

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä. Kilpailussa valitaan kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta ja heidän joukostaan alueellinen voittaja.

Kansallisen kilpailun voittajat saavat kunniakirjan ja 1000 euron suuruisen tunnustuksen. Koko kilpailun voittaja saa 10 000 euron palkinnon.

Vuoden 2021 kilpailun hakuaika on alkanut ja se päättyy 11.4.2021. Vuoden 2020 kilpailu peruutettiin, koska tilavierailuja ja palkitsemistilaisuuksia oli mahdotonta järjestää turvallisesti koronaepidemian takia. Vuoden 2020 kilpailuun tulleet hakemukset otetaan tämän vuoden kilpailussa huomioon eikä niitä tarvitse lähettää uudelleen.

Tunnustusta Itämeri-ystävällisen viljelyn edelläkävijöille

WWF on palkinnut Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän vuodesta 2009. Kilpailun tavoitteena on innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin esittelemällä konkreettisia esimerkkejä parhaista käytännöistä. Samalla pyritään lisäämään alueellista yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden välillä, jolloin hyvät käytännöt saadaan leviämään.

Vuoden 2019 kansallisen kilpailun voittivat Tage ja Ulla Eriksson (kuvassa), jotka pitävät Hammaruddan tilaa Ahvenanmaalla. Tilalla torjutaan monipuolisesti ja kekseliäästi Itämeren rehevöitymistä muun muassa kosteikoin sekä hyödyntämällä rakkolevää lannoitteena.

Erikssonit edustivat Suomea kansainvälisen kilpailun finaalissa Puolassa syksyllä 2019. Kansainvälisen kilpailun voitto meni Tanskaan.

Pääpalkinto Suomeen kahdesti

Suomalainen maatila on voittanut kansainvälisen kilpailun kaksi kertaa. Vuonna 2009 järjestetyn ensimmäisen kilpailun voitti Vapolan tila Uudessakaupungissa.

Vil­je­li­jöil­lä on kilpailussa loistava mah­dol­li­suus tuoda esiin omia toi­min­ta­ta­po­jaan, jotka ovat edullisia ympäristön kannalta. Palkinnon suurinta antia ovat olleet uudet verkostot ja vuoropuhelu, joiden kautta olemme pystyneet kehittämään toi­min­taam­me niin, että ne palvelevat laa­jem­min­kin.

Markus Eerola, Knehtilän tila

Vil­je­li­jöil­lä on kilpailussa loistava mah­dol­li­suus tuoda esiin omia toi­min­ta­ta­po­jaan, jotka ovat edullisia ympäristön kannalta. Palkinnon suurinta antia ovat olleet uudet verkostot ja vuoropuhelu, joiden kautta olemme pystyneet kehittämään toi­min­taam­me niin, että ne palvelevat laa­jem­min­kin.

Markus Eerola, Knehtilän tila

Vuonna 2015 voitto meni Knehtilän tilaa Hyvinkäällä pitäville Markus Eerolalle ja Minna Sakki-Eerolalle, jotka ovat onnistuneet ehkäisemään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin suojavyöhykkeillä ja edistyneellä teknologialla.

Sinua saattaa kiinnostaa