WWF:n ystäväyritykset ovat mukana ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia yhdessä kanssamme. Ystäväyritys-ohjelma on pienille yrityksille suunnattu tapa tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä vuosittaisella lahjoituksella.

Ystäväyritykset tukevat WWF:n työtä vuosittaisella yrityslahjoituksella

WWF ystäväyritys 2024

Säännöllisenä tukijana yrityksesi mahdollistaa pitkäjänteisen ympäristönsuojelutyömme sekä Suomessa että maailmalla.

Luonnonsuojelutyön tukeminen kertoo yrityksesi arvoista ja ympäristövastuusta asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle.  Ystäväyritykset saavat osoitukseksi säännöllisestä tuestaan panda-logollisen ystäväyritys-merkin. Ystäväyritys-merkin avulla viestit yrityslahjoituksesta esimerkiksi verkkosivuilla.

Mitä WWF:n ystäväyritysten tuella tehdään?

Tavoitteenamme on, että luonnon köyhtyminen on pysäytetty vuoteen 2030 mennessä.

Teemme aktiivisesti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, luonnon suojelemiseksi ja ennallistamiseksi sekä ylikulutuksen lopettamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Suojelemme esimerkiksi Itämerta ja teemme konkreettisia kenttähankkeita uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan, auttamiseksi. Muun muassa nämä suojelusaavutukset ovat mahdollisia tukijoidemme tuen ansiosta.

Lahjoituksista noin 80 prosenttia käytetään suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan. Lue lisää WWF:n vastuullisuudesta.

WWF ei ole liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen, alv 0 %.

Emme voi vastaanottaa lahjoituksia yrityksiltä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.

WWF:n ystäväyrityksenä saat:

  • WWF-ystäväyritysmerkin

    Merkkiä voi käyttää verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostin allekirjoituksessa.

  • Yrityksenne nimen WWF:n ystäväyritysten listalle
  • WWF-lehden neljä kertaa vuodessa
WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder

Jokaisen yrityksen tuki merkitsee. Yri­tys­lah­joi­tuk­se­si avulla voimme jatkaa taistelua il­mas­ton­muu­tok­sen vaikutuksia ja luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den köyhtymistä vastaan.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri
WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder

Jokaisen yrityksen tuki merkitsee. Yri­tys­lah­joi­tuk­se­si avulla voimme jatkaa taistelua il­mas­ton­muu­tok­sen vaikutuksia ja luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den köyhtymistä vastaan.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri

Liity ystäväyritykseksi

Tule mukaan täyttämällä oheinen lomake. Lähetämme ystäväyritys-merkin ja ensimmäisen yrityslahjoituslaskun heti, kun olemme käsitelleet lähettämäsi tiedot.

WWF:n ystäväyritykset

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.

Katso kaikki yritysten yhteistyötavat

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.