Hailuodon paahteiset hiekkarannat avartuvat WWF:n talkoissa

WWF:n vapaaehtoiset työskentelevät Hailuodon paahteisissa kansallismaisemissa. Viikon mittaisella talkooleirillä hoidetaan saaren arvokkaita dyynejä ja rantanummia.

Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon dyynirannat ja laajat rantaniityt ovat arvokkaita elinympäristöjä monille sellaisille lajeille, jotka eivät voi elää muualla kuin avoimilla ja aurinkoisilla rannoilla.

Talkoolaiset hoitavat saaren pohjois- ja länsirantojen dyynejä ja nummia muun muassa raivaamalla männyn taimia ja pajukoita, kasaamalla raivaustähdettä sekä tekemällä aukkoja yhtenäisiin sammalkerroksiin.

”Paahdealueilla viihtyy useita sellaisia kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ympäristössä. Siksi on tärkeää estää näitä alueita metsittymästä. Talkoolaisemme tekevät hyvin konkreettista ja palkitsevaa työtä uhanalaisten lajien hyväksi”, kertoo leirin yhtenä vetäjänä toimiva WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämässä Paahde-LIFE-hankkeessa kunnostetaan näitä arvokkaita luontokohteita ympäri Suomen. Hankkeessa asiantuntijat ovat kartoittaneet muun muassa Hailuodon hyönteislajistoa, jotta hoitotoimet voitaisiin kohdentaa lajistollisesti arvokkaimmille alueille. Hoitamalla dyynien luontoa turvataan koti myös harvinaisille paahdelajeille. Erittäin uhanalaiset dyynikimopistiäinen ja dyynisukkulakoi saavat mahdollisuuden säilyä luontoamme rikastuttamassa.

”Umpeen kasvamassa olevat dyynit ja nummet pääsivät hoidon piiriin viime hetkellä. Nyt niiden luontoarvot olivat vielä pelastettavissa”, iloitsee leirin toinen vetäjä Päivi Virnes Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Talkoolaisten työn jälki hivelee silmää. Upea dyyniluonto avautuu nyt myös alueen retkeilijöille kaikessa kauneudessaan.”

Lisätietoja:
Suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, WWF, puh. 050 524 3206
Suojelubiologi Päivi Virnes, Metsähallituksen Luontopalvelut, puh. 0400 292 142

www.luontoon.fi/hailuoto

Paahde LIFE -hanke
Hailuodon talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Paahde LIFE -hanketta, jossa tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava ympäristönsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen Luontopalvelut
Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tukee WWF:n talkooleiritoimintaa osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Terve askel luontoon -hanketta, jossa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla.

Paahde