Suomalaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti ilvekseen

WWF antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa päivitettävänä olevasta ilveksen hoitosuunnitelmasta. Ilveskanta on kasvanut suotuisasti vuodesta 2006 voimassa olleen nykyisen hoitosuunnitelman aikana, mutta viime vuosina ilvesten määrä on kääntynyt loivaan laskuun liiallisen metsästyksen takia.

Suomen ilveskanta on kasvanut 2000-luvun aikana ja on tällä hetkellä noin 2 400 yksilöä. Kuitenkin parina viime vuotena ilvesten määrä on kääntynyt loivaan laskuun korkean metsästysverotuksen takia.

Ilves on rauhoitettu metsästyslain nojalla koko maassa ympäri vuoden, mutta sitä voidaan metsästää poikkeusluvilla. Maa- ja metsätalousministeriö on perustellut hyvin suuria, jopa ilvesten vähenemiseen johtaneita, poikkeuslupakiintiöitä sillä, että ihmisten sietokykyä ilvestä kohtaan täytyy lisätä ja parantaa. Ministeriön mukaan ”Ilveskannan käännyttyä laskuun, on kannanhoidon ensisijaisena tavoitteena löytää oikea verotusmäärä jolla kannanlasku saadaan tasoittumaan ja ilveskanta vakiintumaan tasolle jolla sen aiheuttamat ongelmat eivät nouse yli paikallisyhteisöjen sietokyvyn.”

Tutkimuksia näiden ihmisten sietokykyyn liittyvien väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole esitetty, minkä takia WWF selvitti suomalaisten asenteita ilvekseen laajassa mielipidekyselyssä. Tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen ilvekseen on keskimäärin hyvin positiivinen. Vastaajien ilvesasenteet ovat melko samanlaisia riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä tai siitä, onko perheessä metsästyslupa.

Selvä enemmistö, 64 prosenttia, suomalaisista on sitä mieltä, että ilveksiä ei ole liikaa eikä heidän sietokykynsä ilvestä kohtaan ei ole ylittynyt. Vain alle 5 prosenttia vastaajista ilmoitti kannakseen, että ilveksiä on liikaa ja että heidän sietokykynsä ilvestä kohtaan on ylittynyt.

”Tarvetta ihmisten sietokyvyn lisäämiseen ja parantamiseen ei siis näytä olevan olemassa. Samasta syystä suurten poikkeuslupamäärien perustelu tällaisella sosiaalisella syyllä, joka ei edes perustu väestön enemmistön näkemyksiin, on hataralla pohjalla”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, [email protected]