9 tapaa, joilla yritys voi auttaa luontoa

Yritykset ja niiden työntekijät voivat auttaa ratkaisemaan maailman ympäristökriisejä monin tavoin – kokosimme alle yhdeksän erilaista keinoa.

1. Tunnista liiketoimintasi merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -riskit

Etsi yrityksen sisältä keinoja, joilla vähennätte oman toimintanne ja koko toimitusketjun haitallisia ympäristövaikutuksia. Nämä löydettyänne tehkää suunnitelma vaikutusten pienentämiseksi ja muokatkaa toimintatapoja.

2. Aseta tieteenmukaiset päästövähennystavoitteet

Vältä ja vähennä päästöjä tavoitteellisesti. Science Based Targets -aloite tarjoaa tällä hetkellä ensisijaisesti suuremmille yrityksille työkalun, jonka avulla yritys voi laatia ilmastotoimensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastokestävästi toimiminen kulkee käsi kädessä menestyvän yritystoiminnan kanssa.

3. Tee kertalahjoitus luonnonsuojeluun

Lahjoitus luonnolle on helpoin tapa auttaa. Yrityksen kertalahjoituksella tuet uhanalaisia lajeja sekä Suomessa että maailmalla. Pienelläkin lahjoituksella on merkitystä, kun yhdistämme voimamme.

4. Tue ympäristöä pitkäjänteisesti ystäväyrityksenä

Myös yritys voi lahjoittaa luonnolle säännöllisesti, aivan kuten kummi. Ystäväyritys-ohjelma on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tapa tukea WWF:n työtä vuosittaisella lahjoituksella. Samalla viestit yrityksesi arvoista asiakkaillesi ja työntekijöillesi.

5. Tee yhteistyötä muiden kanssa

Etsi yrityksen ulkopuolelta toimijoita, joiden kanssa voisitte tehdä yhteistyötä laajemman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi muut yritykset, jotka käyttävät samoja resursseja kuin te. Yhteistyömahdollisuudet myös WWF:n kanssa ovat monipuoliset. Voit kumppanina keskittyä oman yrityksesi ja toimialasi kestävyyden edistämiseen tai tehdä royalty-yhteistyötä tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

6. Pienennä työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kuluta luonnonvaroja järkevästi

Työpaikoilla on valtavasti mahdollisuuksia leikata turhia päästöjä, vähentää kulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta. WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennätte organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia koko työyhteisön voimin. Valmis malli ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta.

7. Jaa tietoa ja kannusta positiiviseen muutokseen

Keskeinen osa ympäristötyötä on tiedon jakaminen. Kannusta myös muita vastuullisiin valintoihin ja sitoumuksiin, esimerkiksi Sitoumus 2050:een. Yritys voi ottaa kantaa jakamalla vetoomuksia henkilöstölle tai osallistumalla tapahtumiin.

8. Sijoita ilmastovastuullisiin kohteisiin

Jokainen sijoittaja voi omilla valinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää, että rahavirrat siirtyvät uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen talouteen. Sijoittajan ilmasto-opas kertoo, miten yksityishenkilöt, yritykset ja säätiöt voivat sijoittaa vastuullisesti ja ennakoida tulevia muutoksia.

9. Anna aineeton tai kestävä lahja henkilöstölle

Perinteisiin liikelahjoihin verrattuna ekologinen tai aineeton henkilöstölahja säästää luontoa. Ansioitunut työntekijä voidaan esimerkiksi palkita ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä. Voitte myös järjestää työpaikalla arvonnan siitä, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen joululahjoihin varatut rahat lahjoitettaisiin.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.