Yhteistyössä osa tuotteen tai palvelun myyntituotosta lahjoitetaan WWF:lle. Varoilla voidaan tukea joko yleisesti luonnonsuojelutyötä tai valittua suojelukohdetta.

Royalty-lahjoituksella yritys auttaa luontoa yhdessä asiakkaitten kanssa. Royalty-lahjoituksista ja viestintäyhteistyöstä tehdään aina sopimus, johon määrittelemme kampanja-ajan sekä vähimmäislahjoituksen summan. Sovimme yrityksen kanssa selkeät, yhteiset tavoitteet, kohderyhmät, toimenpiteet, viestinnän sekä työn resurssoinnin.

Panda-logollinen yhteistyömerkki royalty-tuotteen pakkauksessa tai markkinoinnissa tuo näkyvästi esiin yrityksen tuen WWF:lle. Pandalogoa kantavan royalty-tuotteen ostaminen onkin asiakkaille helppo tapa tukea luonnonsuojelutyötä. Usein kampanjoiden aikana viestitään yritysten asiakkaille myös luonnonsuojelun tarpeista ja ratkaisuista sekä lahjoituskohteesta.

Royalty-lahjoitus lähiluonnolle Suomessa tai kansainvälisiin kohteisiin

Lahjoituskohde valitaan yhdessä, ja tuki voidaan ohjata yleisesti luonnonsuojeluun tai rajatummin tiettyyn WWF:n suojelukohteeseen.

WWF työskentelee pitkäjänteisesti Suomessa ja kansainvälisesti luontokadon pysäyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyön kohde voidaan valita monista teemoistamme, joita ovat suomalainen luonto, ilmasto ja energia, metsät, meret ja sisävedet, villieläimet ja niiden elinympäristöt Suomessa sekä maailmalla, kansainvälinen suojelu- ja kehitysyhteistyö, ympäristökasvatus, ruoantuotanto ja -kulutus.

Royalty-kampanjassa kerätyt varat on mahdollista kohdentaa WWF Suomen kumppanimaihin. WWF Suomella on omia suojeluhankkeita Indonesiassa, Mekongin alueella, Nepalissa, Boliviassa ja Itä-Afrikassa. Toimimme erityisesti sellaisilla alueilla, joilla esiintyy ainutlaatuista luontoa ja uhat luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ovat suuret. Kansainvälisessä työssämme keskitymme ennen kaikkea metsäluonnon ja sisävesien tilan parantamiseen, vesivarojen turvaamiseen, kestävien elinkeinojen tukemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kansainvälisesti toimivan suomalaisen yrityksen kanssa voimme keskustella myös useamman WWF-maan kattavasta yhteistyökumppanuudesta. WWF:n yritysyhteistyötä tehdään monilla markkinoilla Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa. Kansainväliset royalty-kampanjat soveltuvat parhaiten jo toimintansa vakiinnuttaneille suuremmille yrityksille. Kansainvälisissä kumppanuuksissa toteutamme laajasti toimenpiteitä, jolloin myös WWF:lle tuleva taloudellinen tuki on suurempi. Useamman maan kattavassa kumppanuudessa varoja kohdennetaan kaikkien yhteistyöhön kuuluvien WWF-toimistojen luonnonsuojelutyölle.

Minkälaiset tuotteet ja palvelut sopivat royalty-yhteistyöhön?

Royalty-tuotteiden tulee sopia yhteen WWF:n arvojen ja luonnonsuojelutavoitteiden kanssa. Tavoitteenamme on ylikulutuksen vähentäminen, johon pääsemme edistämällä ympäristön kannalta kestäviä tuotantomenetelmiä. Hyvä royalty-tuote on valmistettu kestävästi ja ympäristöystävällisesti niin, että ympäristövaikutukset huomioidaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren varrella. Tuotteiden tulee olla pitkäikäisiä, kierrätettäviä ja WWF:n hyväksymistä raaka-aineista valmistettuja.

Royalty-kumppanuus toimii sekä B2C- että B2B-puolella. Royalty-yhteistyöhön sopivat jo olemassa olevat tuotteet ja palvelut tai sitä varta vasten luodut uutuudet.

Näin yritys hyötyy royalty-yhteistyöstä WWF:n kanssa:

  • Yrityksenne on mukana auttamassa lähiluontoa sekä ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristökriisejä yhdessä maailman vaikuttavimman ympäristöjärjestön kanssa.
  • Vahvistatte brändiä yritysvastuussa liittämällä yhteistyökumppanuuden tuotteenne tai palvelunne markkinointiin.
  • Kerrotte yrityksenne arvoista asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle ja viestitte vakuuttavasti tuesta luonnonsuojeluun.
  • Tavoitatte luonnosta kiinnostuneita kohderyhmiä yhteistyöviestinnällä.
  • Parannatte yritys- ja työnantajamielikuvaa tekemällä yhteistyötä ympäristöjärjestön kanssa.
  • Hyödynnätte WWF Suomen asiantuntemusta ja 50 vuoden kokemusta luonnonsuojelussa.

WWF käyttää lahjoitusvaroja vastuullisesti

WWF on voittoa tavoittelematon järjestö, joten lahjoitukset ovat kaiken työmme elinehto. Vain tukijoidemme ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa luonnonsuojelun toimenpiteitä.

Varojen käyttöä valvotaan tarkasti, ja tukijat voivat luottaa siihen, että lahjoitukset käytetään vastuullisesti. Jokaisesta WWF Suomelle lahjoitetusta eurosta keskimäärin noin 80 senttiä menee suoraan luonnon- ja ympäristönsuojelutyöhön sekä niistä viestimiseen. Suojelukulujen jälkeen jäävän noin 20 senttiä WWF käyttää uusien varojen hankkimiseen, hallintoon ja raportointiin. Nämä kulut ovat välttämättömiä, jotta luonnonsuojelu voi jatkua. Panostus kannattaa, sillä jokainen varainhankintaan käytetty euro tuottaa suojelutyöhön takaisin noin kolme euroa. Myös avoin ja läpinäkyvä kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus, luotettava tukijarekisteri, toimiva nettisivusto ja turvalliset tietoyhteydet maksavat.

Royalty-yhteistyöhön sopivat kuluttajille ja yrityksille suunnatut tuotteet

Kuvakarusellista voit tutustua esimerkkeihin, miten toimimme royalty-kumppaneidemme kanssa.

Ota meihin yhteyttä

Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila

Mihin vaikutamme suojelutyöllämme? Tutustu saavutuksiin

Ympäristöongelmiin voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tutustu luonnonsuojelutyömme onnistumisiin, jotka ovat mahdollisia tukijoidemme ansiosta.

Katso suojelusaavutukset

Mihin vaikutamme suojelutyöllämme? Tutustu saavutuksiin

Ympäristöongelmiin voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tutustu luonnonsuojelutyömme onnistumisiin, jotka ovat mahdollisia tukijoidemme ansiosta.

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?

Näin toimimme yritysten kanssa

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?