WWF:n raportti: luonnon ahdinko syvenee – Näillä viidellä keinolla voimme parantaa tilannetta Suomessa heti

WWF:n uusi Living Planet -raportti kertoo, että luonto on suuressa ahdingossa. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet hälyttävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Mitä voimme tehdä Suomessa parantaaksemme tilannetta? Kokosimme viisi keinoa.

Suurimpana syynä villin luonnon ahdinkoon on ihmisten toiminta: ylikulutamme luonnonvaroja ja maankäyttömme tuhoaa elinympäristöjä. Suomalaiset kuluttavat maapallon luonnonvaroja huomattavasti enemmän, kuin mikä on kestävää. Kulutuksemme haitalliset jäljet näkyvätkin Suomen lisäksi myös rajojemme ulkopuolella. Listasimme viisi käytännön toimenpidettä, joilla voimme omassa arjessamme parantaa luonnon hyvinvointia ja turvata luonnon monimuotoisuutta sekä Suomessa että maailmalla. 

1. Valitse arjessasi: ruokavalinnat ja ruoantuotanto kestäviksi

Kestämätön ruoantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen. Lisäksi ruoantuotanto on maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Valitsemalla lautaselle pääasiassa kasviksia jätät enemmän tilaa villille luonnolle ja hillitset ilmastonmuutosta.

Katso, miten ruokavalinnoilla voi vaikuttaa

Omilla ruokavalinnoilla jokainen voi arjessaan vaikuttaa luonnon hyvinvointiin. Valitsemalla lautaselle pääasiassa kasviksia jätät enemmän tilaa villille luonnolle ja hillitset ilmastonmuutosta.

2. Suojele metsiemme luontoa

Metsien suojelussa pätee sama totuus kuin elämässä ylipäätään: yhden ihmisen toiminnalla voi olla parhaassa tapauksessa valtava merkitys. Kuka tahansa voi vaikuttaa julkisten metsänomistajien, kuten valtion, kuntien ja seurakuntien toimintaan.

Omistatko itse metsää? Vielä parempi, sillä sinä päätät, miten metsäsi voi.

Olemme luoneet avuksesi WWF:n metsänhoito-oppaan ja metsän hoitotahto-lomakkeen, joiden avulla turvaat luonnon monimuotoisuuden omassa metsässäsi.

3. Allekirjoita kansalaisaloite: Turpeen energiakäytöstä luovuttava 

Suot ovat olennainen osa suomalaista kansallismaisemaa ja luontomme monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta uhkaa kuitenkin turpeen energiakäyttö, joka muun muassa aiheuttaa valtavasti ilmastopäästöjä, kuormittaa vesistöjä ja uhkaa uhanalaisia suoluontotyyppejä. Siksi turpeen poltosta pitäisi päästä eroon nykyistä nopeammassa aikataulussa.

Allekirjoita turpeen energiakäytön kieltävä aloite

4. Vaadi kestävää talouselvytystä

Suomen pitää luopua luonnolle haitallisista tuista ja pitää huolta siitä, että koronapandemian jälkeinen elvytys tehdään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi.

Lue, miten luonto tulee huomioida talouselvytyksessä

5. Vaikuta äänestämällä!

Seuraavat vaalit ovat kunnallisvaalit keväällä. Äänestä puoluetta ja ehdokasta, joka lupaa pitää huolta alueesi luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.